Ayetel Kürsi'nin Önemi Nedir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ayetel Kürsü neden önemlidir
Ayetel Kürsünün fazileti
Ayetel Kürsünün sırrı


Bilindiği gibi îmânın temeli Tevhiddir İnsanlar îmân ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır Ancak hâdiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Âyet-el Kürsî yok etmektedir
Ayet-el Kürsi’nin İmanı Koruyan Sırrı
Şimdi îmânımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım İmân edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah’dan başka güç olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hâlâ bazı etkileri güç sanırız Bunun en çok rastlanan örneği paradır Paranın bir benzeri siyasî güçlerdir İnsanlar tâ Hz İbrahim devrinden beri siyasî güçlere teslim olmuş bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir Tüm peygamberler bu yanlış kanaatı silmek için mücadele vermişlerdir Ancak İslâm tevhidi imana gerçek netliği getirmiştir İşte Âyet-el Kürsî özellikle üçüncü bölümde maddeler halinde açıkladığımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor Ayet-el Kürsî okuyan bir insan onun kalbe verdiği mesajları aracılığı ile tevhide sarılır ve hiç şaşmaz Böylece Ayet-el Kürsî’nin koruyucu hikmetindeki en önemli sır tahakkuk eder


Ancak Âyet-el Kürsî’nin koruyucu hikmetindeki mânâyı çok iyi anlamamız gerekiyor Çünkü buradaki hikmetler tüm Kur’an için geçerlidir Yani Âyet-el Kürsî olsun, Kur’an olsun hem kelimelerdeki bilimsel mana hikmeti ile hem de kalbdeki mânâ operasyonuyla hidâyet verir

Hatıra gelebilir ki, on satırlık bir âyet nasıl olurda yanlışları yok eder, belâ ve şerleri durdurur?

Bu konuda son yıllarda çok önemli bir bilimsel tesbit yapıldı Çağımızın en büyük matematikçisi sayılan Prof Martin Gardner kaleme aldığı “Duanın fiziği” isimli kitabda konuyu bilimsel analize tâbi tutuyor

Bilindiği gibi nükleer fiziğin temel yasalarından biri, belirsizlik teorisidir Buna göre:

Atom çekirdeğinde belli bir zaman diliminde ortaya çıkacak fizik olayları önceden kestiremeyiz O halde maddenin temel ünitesindeki olaylar nasıl bir âhenkle yürüyebiliyor? Bilimsel sonuç önceden bilinmeyen bir irade kudretinin maddenin özünde tüm olayları an be an yönetmesi gerçeğidir İşte Prof Gardner bu noktada gönüllerdeki isteklerin bir anlamda duaların ilâhî kudret indinde itibar görmesi halinde, kadere yansıyacağını vurgulamaktadır

Bu bilimsel tesbitin bizim açımızdan önemi Âyet-el Kürsî’nin okunduğu zaman kalbdeki dirilik halinde akıl almaz âhenkleri yansıtacağı gerçeğidir

Âyet-el Kürsî’nin îmân zaaflarından koruyan gücünün ne kadar önemli olduğunu unutmayınız Îmânınızda bir solgunluk hissetiğiniz zaman hemen ilâhî bir nimet olan Âyet-el Kürsî’ye sarılın ve defalarca okuyun

Ancak hiç hatırdan çıkarmamamız gereken önemli konu Âyet-el Kürsî’nin bilimsel tanımları içinde tevhid konusunda hataya sapmamamızın gereğidir

Yani Allah’dan gayri etkilere kulluk etmemeliyiz Âyet-el Kürsî’nin koruma sırrı tevhid sırrında gizlidir Âyet-el Kürsî’nin bu hikmeti iç içedir, âyet okundukça iman güçlenir İman güçlendikçe Âyet-el Kürsî’nin hıfzı, eman hikmeti bizi himayesine alır
Namazlardan sonra ve tesbihten önce âyet-el Kürsî okumamızın bir büyük hikmeti ise bir tarz iman tazelemedir Asr-ı Saadet’teki yüce İslâm yıldızlarının çağımız mü’minlerinden en önemli farkı tevhid deki ihlâstır Tek tek bu yücelerimizi hatırlarsak onların cesareti, merhameti ve sehâlarındaki güçlülük hep Âyet-el Kürsî’nin tanımladığı tevhide ihlâs dan gelmektedir