Azerbaycan Kültürü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Azerbaycan Kültürü

Azerbaycan (Farsça: آذربایجان Āzārbāijān) ya da Güney Azerbaycan veya İran Azerbaycanı (Azerice: جنوبی آذربایجان Cənubi Azərbaycan), İran'ın kuzeybatısında yer alan bölge.
Coğrafya

Azerbaycan Bölgesinin sınırı belli olmamakla birlikte Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil eyaletlerini (Yüzölçümü 105.000 km² ve nüfusu 7,63 milyon) kapsadığı düşünülmektedir.
Demografi

Azerbaycan Bölgesinde Azeriler, Kürtler, Farslar, Talişler gibi çeşitli etnik gruplar yaşamaktadır.
Etimoloji

Azerbaycan'ın adı konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Medya döneminde bugün İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin bulunduğu bölgede Atropates (Yunanca: Ατροπατης/Atropatēs) adlı savaşçı isyan çıkardıktan sonra Aturpatene (Ατροπατηνη/Atropatēnē) olarak hitap edildiği söylenmektedir.
Pehlevice ve Partça'da Atropatenes, "Ādur (Ateş, Alev) koruyucusu" amlamına gelen "Ādur-pād", "Aturpatene" ise "Āturpādakān" ya da "Ādurbādagān" olarak telaffuz edilmiştir. Sasani döneminde bölgede ateşgahlar bulunmuş ve Şiz ve "Ādur Gushāsp"ın Taht-ı Süleyman arkeolojik sitesi olduğu düşünülmektedir. İslam dininin bölgeye girişinden sonra Arapça "آذربيجان Ādharbayjān" ve Pehlevice "آذرباذكان Ādhurbādhakān" olmak üzere iki ad kullanılmıştır.
Tarih

Azerbaycan Milli Hükûmeti

1941'de İran Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilip bölünmüştür. 1946'da İran'ın Azerbaycan Bölgesinde Sovyetler Birliği Azerbaycan Milli Hükûmetini kurdurmuştur. Fakat Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden geri çekilmesiyle Azerbaycan Milli Hükûmeti Batı Bloğu ve İran devletine teslim etmiştir. Pehleviler Azerice ile eğitim veren okullar kapatmıştır.
İran İslam Devrimi

İran İslam Devrimi de bu topraklardan başlayıp İran'ın diğer bölgelerine sıçradı. Ancak Devrim sonrasında da beklentileri karşılanmayan Azeriler bir daha ayaklanmaya başladılar.
Kültür

Edebiyet

Fuzûlî, Şehriyar, Nebati gibi şair bu bölgeden çıkmıştır. Azerbaycan Bölgesi, İran hakimiyetinde olup Osmanlıyla da yakın olmasından dolayı çoğu yenilikler burdan İran'a getirildi. İran'ın ilk okul, ilk gazete, ilk telgraf, ilk baskı makinesi burdandır.
Din

Bölgenin başlıca dini Islam, yaygın mezhebi Şiilik'tir.