Bahçeköy Köyü Milas Muğla

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Milas Bahçeköy Köyü - Bahçeköy Köyü Hakkında - Bahçeköy Köyü Tanıtımı - Bahçeköy Köyü Resimleri

Köy Muhtarı: Hasan AVCI

Muhtarlık Erişim Bilgileri:

Telefon: 0 252 539 17 20

Cep Telefonu: 0 537 852 1323

Bahçeköy, Denizli'nin Tavas İlçesi'ne ait bir ilçedir.

İlk yerleşildiği sırada köyün bulunduğu yere; Oğuz Türkmenlerinin arazisin büyük olması nedeniyle arazilerini büyük parçalar halinde taksim etmişler. Her aile arazinin etrafına özenle düzenleyip, ağaçlandırdığını sulak ve bahçelik olması nedeniyle bağçecik demişler ve bu ad zamanla Bahçeköy şekline dönüşmüştür.

Tarihi

Hicretin 351-400 yıllarında Türkmenistan yörelerinden göç ederek önce Bağdat çevresine yerleştiler. Burada İslamiyet’in Alevi ve daha sonra Sünni Mezhebinin etkisinde kaldılar ve benimsediler. Bağdat çevresinde bir süre kaldılar. Sünni - Şii çekişmesinden rahatsız oldular. Batı ya doğru Akdeniz kıyısını izleyerek Muğla İli Milas Bölgesine kadar geldiler. Tavas Bölgesinde Türklerin yerleşmesi 1280 ile 1290 yılları arasındadır. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ile BALATTA beyliğini kuran Menteşe Beyinin emrinde yarı göçebe olarak yasamaya başladılar. Kışları Rakımı düşük Muğla ve Aydın bölgesine yakın yerlerde kışlayıp, yaz aylarında Bahçe köy dağlarının da bulunduğu Bozdağ yaylalarında oturmaya başladılar. Bahçeköy’ ün bağlı olduğu Tavas, Denizli-Muğla karayolu üzerinde etrafı dağlarla çevrili bir ovanın üzerinde kurulmuş bir ilçe merkezidir. Denizli şehir merkezine yaklaşık 45 km uzaklıktadır. XIII. Yüzyılda Selçuklular döneminde Türklerin eline geçtiği bilinmektedir. Takriben 1365’te Menteşe Beyliği’ne katılmış ve 1390-1391’de Yıldırım Beyazıd tarafından zaptıyla Osmanlıların eline geçmiştir İlk zamanlar Anadolu vilayeti Menteşe sancağına bağlı bir yerleşim yeri olan Tavas, 1867’de Aydın Vilayetine bağlı kaza merkezi yapılmıştır. 1883’te Denizli’nin Aydın Vilayeti’ne bağlı mutasarrıflık yapılmasıyla Tavas da buraya bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Denizli’nin il yapılmasıyla Tavas ilçe olarak statüsünü devam ettirmiştir. Günümüzde ilçe merkezine bağlı 10 belediye ve 36 köy bulunmaktadır.

Geçim Kaynakları

Halkın geçim kaynaklarından başlıcaları tarım ve hayvancılıktır. Tarım ürünlerinden en önemlisi tütün, buğday, arpa, nohut ve mısırdır. Giyim ihtiyaçlarını hayvanlarının yün, yapağı ve kıllarından sağlarlardı. Çul kilim ve Çadır sitillerini yanlarında gezdirdikleri ve her yerde kullanılabilen KOLAN tezgahlarında dokurlardı. Şimdi bile bazı ailelerde örnekleri vardır. Şimdileri ise köylülerin giyim ihtiyaçları çağın gerektirdiği hazır konfeksiyon giyecekler almıştır.

Arpa, buday, Tütün, Burçak, Yulaf, Mürdümek, Çavdar, Mısır, Ticari olmayan yemeklik ve sonbaharda pekmez yapılan bağlar.

Altyapı Bilgileri