Bakanlar Kurulu Ve Bakanlar Kurulu'nun Özellikleri

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bakanlar Kurulu Ve Bakanlar Kurulu'nun Özellikleri - Bakanlar Kurulu - Bakanlar Kurulu'nun ÖzellikleriM.109-Bakanlar Kurulu

Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.

Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır.


Göreve başlama ve güvenoyu:

Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan 1 hafta içinde TBMM’de okunur ve güvenoyuna başlanır. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra başlar görüşmelerin bitiminden 1 tam gün sonra oylama yapılır.


Görev sırasında güvenoyu:

Başbakan gerekli görürse Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, TBMM den güven isteyebilir.

Güven istemi TBMM ne bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.

Güven istemi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile reddedilebilir.


Görev ve siyasi sorumluluk:

Bakanlar kurulu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludurlar. Her bakan başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındaki işlerden sorumludur.


Bakanlıkların kurulması:

Bakanlıkların kurulması kaldırılması görev ve yetkileri kanunla düzenlenir bir bakan birden fazla bakana vekillik edemez.

Herhangi bir sebeple boşalan bir bakanlığa 15 gün içerisinde yeni bir bakan atanır