Balikesİr Ünİversitesi Tanitimi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Balikesİr Ünİversitesi Tanitimi

ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ

Balıkesir Üniversitesi’nin kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi’ne kadar dayanır. Balıkesir Devlet Mühendislik Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun 1975-1976 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi ile üniversitemizin kuruluşuna giden yolda önemli adımlar atılmıştır. Bu kurumlar , 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmişler ve Uludağ Üniversitesi’ne bağlanmışlardır. Necati Eğitim Enstitüsü 1981 yılında üç yıllık statüsünden çıkarılmış , 4 yıllık “Yüksek Öğretmen Okulu” statüsüne alınmış, 1982 yılında da bu kuruma Necatibey Eğitim Fakültesi ismi verilmiştir. Aynı şekilde Balıkesir işletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu’nun ismi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, 2 yıllık Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nun ismi ise aynı kalmıştır. Uludağ Üniversitesi’nin çatısı altında on yıl kalmış olan bu kurumlar , sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ile Balıkesir Üniversitesi için güçlü bir altyapı oluşturmuşlardır.

Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş ve 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren de tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

üniversitenin resmi websitesi:
http://www.balikesir.edu.tr

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Şerif SAYLAN Rektör
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Rektör Yardımcısı
Bandırma İkt.ve İd. Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı
Prof. Dr. Oktay ARSLAN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ümit ÇAKIR Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan REMAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Mahir ALKAN Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cemal OKUYAN Balıkesir Meslek Y.O.Öğretim Üyesi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK-KÜLTÜR-SPOR ETKİNLİKLERİ

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, beslenme ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın amacı ; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak , hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağla****** gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Daire, amacını geliştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü sağlık hizmetlerini yürüterek, sağlık merkezleri açar, bahar aylarında güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek için Bahar Şenlikleri düzenler, öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur. Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açar, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir ve işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde;

- Sağlık Şube Müdürlüğü
- Kültür Şube Müdürlüğü
- Spor Şube Müdürlüğü
- Beslenme Şube Müdürlüğü
- Satınalma Şube Müdürlüğü mevcuttur.