Bariton Müzik Aleti - Bariton Çalgı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yapıldığı ses : Si b
Uzunluğu : 61 cm

Alaşımlı ağızlıktı soluklu bir çalgıdır
Notası ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır
Diyapazona göre duyuluşu bir büyük dokuzlu aşağıdandır
Özellikle eşlik görevi verilir
Orkestra ve Armoni Muzikalarında en az iki partisi bulunur
Ses rengi yumuşak ve tatlıdır


Ses dizisi genişliği: Trompetin aynıdır


Çalgının yapılışı dizge oluşumu ve tutuş özellikleri Mi b Altoda olduğu gibidir Yalnız Altodan biraz büyükçe bir yapım biçimi vardır Ses genişliği dizisindeki bütün sesleri güzeldir Dizeğin üstündeki ek çizgili La sesinden yukarısı sololarda verilmemek koşulu ile bütün sesleri; yeterli bir çalıcı elinde kolaylıkla ve kusursuz olarak çıkarılabilir Sesi erkek seslerinden Bariton sesine karşılık olduğu için bu ad verilmiştir Yazılan iki partisinden birincisi çoklukla solo ikincisi eşlikte kullanılır Eğer yoksa 3 ncü ve 4 ncü Kornoların yerine de kullanılır Klasik bestelerin eşliklerinde Mi b Alto ile bağıntılı bir görevle kullanılır Çabuk ezgiler için dizgesi elverişli ise de pek yüklü görevler verilmez Şantörlük niteliğini belirtecek görevler düşünülmelidir Saksofonlar ve Bas Klarnetle işbirliği yaptığı gibi Bas partilerinin yüklü olduğu zamanlarda da onları destekler Eksik Basson partilerini katlamak görevi de verilebilir Ayrıca Mi b Alto ve Büğlü eşliklerinde de kullanılırBu çalgının çalışılması içinSaxhorn çalgılar için yazılmış olan metodlar salık verilir