Bartin tarihi ve eskiler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
BARTIN TARİHİ VE ESKİLER


Bartın ve çevresinin tarihi M.Ö sine dayanmaktadır.MÖ. 1200'lü yıllara kadar Gaska Kavminin egemenliğinde kalan bölge Gaskalıların Hititlere yenilmesinde sonra Krigen Kavminin eline geçmiştir.Daha sonra tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kokon, Henet ve Paflagonyalıların bu bölgede yetiştikleri bilinmektedir.
Yukarı Çarşıdan Bir BakışKemerköprü


Bartın tarihine ünlü ozan Homeros'un İlyada destanında da rastlamaktayız.

Parthenios Irmağından bahsetmek suretiyle Bartın tarihi hakkında da bize bilgi ulaştırmıştır.11. yy. a kadar Bizanslıların elinde kalan Bartın bu süre içerisinde gelişerek bir ticaret merkezi haline gelmeye başlamıştır.Ancak bu yüzyıldan sonra Selçukluların egemenliğine girmiştir.Yaklaşık iki yüzyıl Selçuklu egemenliği altında kalan kent, önce Candaroğlu Beyliğine daha sonra da 1392 yılında Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmiştir.
1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonunda bir ara İsfendiyaroğlu Beyliğinin eline keçen kent 1461 yılında tekrar Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir.Bartın'ın Rum ahalisinden Bodasaki'nin evi.Sonraki yıllarda Ortaokul olarak kullanıldı ve sonradan da yıkılmıştır.Şu anda Bartın Lisesi bahçesi olarak kullanılıyor.BARTIN 1937 23 NİSAN KUTLAMALARI


Bartın, Osmanlı idaresi altında Bolu Sancağına bağlı kalmıştır.1867 yılında ilçe haline getirilen Bartın'da 1876 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.1920 yılında Zonguldak Mutasarrıflığına bağlanan Bartın; Zonguldak'ın 1924 yılında il olmasıyla birlikte bu ilin ilçesi haline gelmiştir.Bartın, 7 Eylül 1991 tarihinde yurdumuzun 74. ili olmuştur.Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçeleriyle birlikte 2140 km² lik yüzölçümüne sahiptir.1939'lu yıllarda, Cumhuriyet Meydanında bir bayram kutlaması.


1960'lı yıllarda bir Bartın sokağından görünüş...


Amasra Tepesinden...
1950 - Bartın - Kemer Camii nden..
Bartın Tarihi Evleri