Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Basit elektrik devrelerini oluşturan devre elemanları hakkıdna bilgi verir misiniz?
 

Son düzenleyen: Moderatör:

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
TEMEL ELEKTRONİK-DEVRE ELEMANLARI

Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu
ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin
ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. Mutlak
olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen
değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini
de ikiye ayırabiliriz...
Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma
Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi.
Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir.
· Aktif Büyüklükler:
Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi
skaler büyüklüklerdir. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. Manyetik alan, elektrik
alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır.
· Yan Büyüklükler:
Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif
büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir.
· Pasif büyüklükler:
İki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. Bunlar devre parametrelerinin adını
alan;
Direnç= Gerilim/Akım,
Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim...
gibi büyüklüklerdir.
Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. Birinci
gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. hareketli parçaları vardır.
Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna
girerler. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi...
İkinci gruptaki ölçü aletlerini;
· Elektronik Ölçü Aletleri
· Dijital Ölçü Aletleri
· Ölçme Köprüleri şeklinde gruplarda toplayabiliriz..
İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması
sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Bugün hemen hemen her türlü
ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının
yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
Basit bir elektrik devresi nasıl yapılır? İletken ve yalıtkan maddeler koleksiyonu yapalım

Malzemeler:
Pil yatağı ,ampul ,duy ,bağlantı kabloları , 2 tane vida , saç teli ,plastik ve cam çubuk ,
mum, bakır tel
Deneyin Yapılışı
Tahta takoz üzerine 6 cm aralık olacak şekilde vidaları çakınız. Bu çivilere kabloları bağlayınız. Açıkta kalan kablonun bir tanesinin ucunu pilin bir kutbuna, diğer ucunu da önce duya sonra pilin diğer kutbuna şekildeki görüldüğü gibi bağlayınız. Böylece basit bir elektrik devresi hazırlamış oldunuz. Bu durumda ampul yanmaz .
Böyle bi elektrik devresine açık elektrik devresi denir. Şimdi sırasıyla vidalar arasına, vidalarla temas edecek şekilde mum, saç teli paket lâstiği, ebonit çubuk, ipek iplik koyunuz. Her defasında ampule bakınız.
Ampul ışık vermediği maddeler elektrik akımını iletmeyen yalıtkan maddelerdir. Bu sefer de çivilerin arasına sırasıyla bakır tel, çinko tel koyunuz. Her seferinde ampulün ışık verdiğini görürsünüz. Ampul ışık verdiğine göre bu maddeler iletken maddelerdir