Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Bornova İzmir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Hakkında - Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Tanıtım - Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Resimleri - Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu İletişim

Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

Okulumuzun temeli; 1986 yılının mart ayında " Kendi Okulunu Kendin Yap" kampanyası çerçevesinde Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından atılmış, 1986 yılının eylül ayında bitirilmiştir. Batı Anadolu Çimento A.Ş okula kendi ismini vererek Milli Eğitim Baknlığı'na devretmiştir.
1986-1987 Eğitim Öğretim yılında eğitim ve öğretime açılan okulumuzun okul müdürlüğüne Sayın Mustafa SARITOPRAK atanmıştır.
Okulumuz yine aynı yıl eğitim ve öğretimine 9 derslik, 135 öğrenciyle başlamış, 1990-1991 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar norma öğretim yapmıştır.
1990-1991 Eğitim Öğretim yılında çift öğretime geçilmiş, bir derslik te Ana sınıfı olarak açılmıştır.

1996-1997 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar ilkokul olarak sürdürülen eğitim öğretim çıkarılan 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası gereği 1997-98 eğitim öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 6. Sınıf açılmış ve bu sınıfa 35 öğrenci kayderilimiştir. Bu nedenle okulumuzun adı Batı Anadolu Çimento İ.O. olarak değiştirilmiştir.
Okulumuzun açıldığı yıldan 1996-1997 Eğitim Öğretim yılı sonuna kadar 5. Sınıftan 971 öğrenci mezun olmuştur.
1998 yılına kadar tek bir bloktan oluşan okulumuza, 1998 yılında Batı Anadolu Çimento A.Ş. tarafından ek bir bina yaptırılmışkır. Okulumuzun ek binası, 6 derslik 1 laboratuar, 2 idare odası ve 1 ana sınıfı ile eğitim öğretime açılmıştır.
Okulumuzda 2001-2002 eğitim öğretim yılında bir müdür, 2 müdür yardımcısı 39 öğretmen ve 941 öğrenci le eğitim öğretim sürdürülmektedir. Sekiz yıllık kesintisis eğitim öğretime geçildikten sonrada 291 öğrencimiz mezun olmuştur.
2009-2010 Eğitim öğretim Yılında toplam 30 (Anasınıfı dahil) şube, iki idareci, bir rehber öğretmen, 39 öğretmen ve 348 erkek, 334 kız öğrenci olmak üzere 682 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmekteyiz..

MİSYONUMUZ

Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek.
Bu gelişmelerden öğrencilerin yararlanmasını sağlamak.
Her alanda veli ve öğrencilere rehberlik yaparak, sorunların çözümüne katkı sağlamak.
Öğrencileri yaşamın her alanında kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak.
Okulumuzu; Öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ile çevremizde örnek okul haline getirmek.

VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda milli eğitim temel hedeflerine uygun sağlıklı, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlamak
İzmir�in her yerinde insanlar tarafından adı söylendiğinde özellikleri ve başarıları ile anılan, saygı duyulan ve toplumun güvenini kazanmış bir okul olmak.
Farklılık yaratan; öğrencilerine yaşanılan zamanın gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler kazandıran bir kurum olmak.
Aldığı eğitimin karşılığını topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen kuşaklar yetiştirmek.
Öğrencilerine rehberlik yapan, kısıtlı yaşam tecrübeleriyle fark edemeyebilecekleri ayrıntıları onlara hatırlatan, fakat kendi kararlarını almaları ve bu kararların sorumluluğunu üstlenmelerini cesaretlendiren eğitim anlayışını benimsemek.

İLKELERİMİZ

İnanıyoruz ki...
Çalışmalarımızın merkezinde öğrenci olmalıdır.
İnanıyoruz ki...
Öğrencilerimiz öğrenmeye istekli olmalıdır.
İnanıyoruz ki...
Öğrencilerimiz öğrendiklerini kavrayan
İnanıyoruz ki...
Öğrencilerimiz iyi insan, iyi yurttaş bilincine sahip olmalıdır.
İnanıyoruz ki...
Öğrencilerimiz sorumluluk bilinci içerisinde davranışlarını kontrol den süreçte yenileme yetisine sahip bireyler olmalıdır.
İnanıyoruz ki...
Öğrencilerimiz sabırlı, sevgi ve hoşgörüye açık, Başarıyı hedefleyen bireyler olmalıdır

DEĞERLERİMİZ

İnsan haklarına saygılı olmak. Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek. Yıkmayı, ortadan kaldırmayı ve insan hayatını sonlandırmayı esas almayan her türlü görüş, fikir ve eleştiriye saygı göstermek.
Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü yettiğince mücadele etmek. Sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığını tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak. Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları bir zenginlik olarak algılamak.
Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.
Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.
Büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.
Türkçeyi sevmek, korumak ve doğru kullanılmasına özen göstermek.
Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görmek ve çözüm üretmek.
Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.
İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.
Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.
Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapmak. Kişisel bilgilerin sınandığı sınavlarda kopya çekmemek. Kişisel ödevleri kendi becerisi ve bilgisi ile yapmak.
Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.
Öğrenme ve öğretme hakkını daima korumak.
Bilimden esinlenmek. Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak. Bilimsel verilere dayalı kararlılık içinde olmak.
Özgür ve yaratıcı düşünmeyi desteklemek.
Alçakgönüllü olmak.
Sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.
Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.


Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

İlçesi : Bornova
Okulun Adı : Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu
Okul Adresi : 889 sk No:1 Bornova Bornova İzmir
Telefon Numaraları : 0 (232) 388 51 17
Faks Numaraları : 0 (232) 339 51 41
E-mail Adresi :
636647@meb.k12.tr
Okulun Web Adresi: http://www.batianadoluioo.k12.tr/
Okulun İlçe ve İl merkezine uzaklığı : Merkez
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Ulaşım Bilgileri:
Lojman Durumu : Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu Resimleri :Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız