Batı Edebiyatı Özellikleri - Batı Edebiyatı Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
batı edebiyatının özellikleri - klasik batı edebiyatı - batı edebiyatı örnekleri

Bilinen en eski dönemlerden günümüze kadar Batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden Batı edebiyatı adı verilir.

Batılı uluslar, temelde aynı uygarlığa, Batı uygarlığına bağlı oldukları için, düşünüş ve duyuş tarzları da pek çok noktada ortak özellikler göstermektedir. Bu bakımdan genel bir kavram olarak Batı edebiyatından söz edilebilir.

Buna göre Batı Edebiyatı şu şekilde incelenebilir:

* Klâsik Batı Edebiyatı
* Alman Edebiyatı
* Amerikan Edebiyatı
* Fransız Edebiyatı
* İspanyol Edebiyatı
* İngiliz Edebiyatı
* İtalyan Edebiyatı
* Rus Edebiyatı

* Klâsik Batı Edebiyatı

En eski zamanlardan Rönesans dönemine kadar Batı edebiyatı, Yunan ve Lâtin edebiyatlarıyla temsil edilmiştir. Batılı ulusların yazı dilleri ve millî edebiyatları ise aşağı yukarı Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır.

Onun için batı edebiyatının ilk örnekleri Yunan ve Lâtin edebî metinleridir.

* Yunan Edebiyatı
* Lâtin Edebiyatı
* Alman Edebiyatı
* Amerikan Edebiyatı
* Fransız Edebiyatı
* İspanyol Edebiyatı
* İngiliz Edebiyatı
* İtalyan Edebiyatı
* Rus Edebiyatı


alıntı