Bazı Trafik Levhaları ve Anlamları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Trafik Levhaları ve Anlamları
Trafik İşaretleri


Ada Etrafında Dönünüz
Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir


At Arabası Giremez
At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Azami Hız Sınırlaması
Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir


Bisiklet Giremez
Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi)


Dur
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir Kavşak gelişinde durulur Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir


El Arabası Giremez
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


Geçme Yasağı Sonu
Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler


Genişliği metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir.
Hız Kısıtlaması Sonu


Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler


İleri Mecburi Yön


Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir
İleri ve Sağa Mecburi Yön


Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir


İleri ve Sola Mecburi Yön


Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir


Kamyon Giremez


Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu


Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler


Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır


Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir


Karşıdan Gelene Yol Ver


İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir


Mecburi Asgari Hız


Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir


Mecburi Asgari Hız Sonu


Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir


Mecburi Atlı Yolu


Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir


Mecburi Bisiklet Yolu


Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir


Mecburi Yaya Yolu


Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir


Mopet Giremez


Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Motorlu Taşıt Giremez


Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir


Motosiklet Giremez


Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Motosiklet Dışında Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol


Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir


Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır


Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir


Öndeki Taşıt metreden Daha Yakın Takip Edilemez


Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir

Otobüs Giremez


Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez :


İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir


Sağa Dönülmez


Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir


Sağa Mecburi Yön


Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir


Sağa ve Sola Mecburi Yön


Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir


Sağdan Gidiniz


Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, röfüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir


Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır


Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir


Sola Dönülmez


Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir


Sola Mecburi Yön


Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir


Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez :


İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir

Tarım Traktörü Giremez


Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


Taşıt Giremez


Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir


Taşıt Trafiğine Kapalı Yol


Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir


Treyler Giremez


Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bu tür araöları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


U Dönüşü Yapılmaz


Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir


Uzunluğu metreden Fazla Olan Taşıt Giremez


Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir


Yaya Giremez


Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Yayaların bu yola girmemeleri gerekir


Yol Ver


Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir


Yüklü Ağırlığı tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez


Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2

Gevşek Şev
Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir Bu duruma dikkat edilerek seyredilir


Havaalanı (Alçak Uçuş)
Havaalanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir


İki Taraftan Daralan Kaplama
İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın heriki taraftan daralmış olduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlanması, karşıdan geçene yol ver gibi) uyulur


İki Yönlü Trafik
Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur


Işıklı İşaret Cihazı
Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde dikkatle yaklaş


Kasisli Köprü Yaklaşımı
İleride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi arasındaki kot farkı nedeniyle, bir kasisin bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir hızla gidilir


Kasisli Yol
İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir Jız azaltırlır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir


Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları
Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir


Kaygan Yol
Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğini bildirir Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyon sert şekilde kırılmaz (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmiş olmalıdır)


Kontrollü Demiryolu Geçidi
İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli talimatın vereceği DUR emrinde durulur