Bebeklerde aşı hakkında bilgiler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aşılar daha çok bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmadan önce bu hastalıkları önlemek için yapılır. Bulaşıcı hastalığa yol açan mikroplar öldürülerek, canlılıkları azaltılarak ya da tipleri değiştirilerek aşı hazırlanır. Bu aşı uygulanan kişi hastalığı geçirmeden o hastalığa bağışıklık kazanmış olur. Hastalıkları önlemek onları tedavi etmekten her zaman daha kolay hem daha güvenlidir.

Ülkemizde bebeklik döneminde uygulanan aşılar

Verem (BCG) aşısı
: Bebek iki ayını doldurduktan sonra yapılmalıdır. Bebeğe verem aşısın yapıldıktan sonra 3 gün banyo yaptırılmamalıdır. Verem aşısı ilk yapıldığında aşı yerinde hiçbir reaksiyon görülmez, ancak 6-8 hafta sonra aşı yerinde ufak bir kızarıklık ve sivilce benzeri bir şişlik saptanır. Bu daha sonra kaybolarak yerinde ufak bir iz bırakır. Yenidoğan döneminden sonra da 5 yıl arayla 20 yaşına kadar aşılama tekrarlanmalıdır

Karma aşı (DBT):
Karma aşı difteri, boğmaca ve tetanoz aşılarını içerir. 2. 4. 6. aylarda, 18. ayda ve 4. yaşta kas içine yapılır. Bu yaştan sonra karma aşıdan boğmaca aşısı çıkarılır. 10 yaşında difteri, tetanoz olarak yapılır. 10 yaşından sonra yapılacaksa erişkin tip difteri aşısı kullanılmalıdır. Her 10 yılda bir tekrarlanmalıdır. Aşı yerinde kızarıklık, şişlik, küçük bir şişlik gelişebilir. Bir süre sonra geçer. Aşıya bağlı havale geçiren çocuklarda boğmaca aşısı yapılmaz.

Çocuk felci (polio) aşısı: Çocuk felci karma aşılarla aynı zamanda ağızdan damla şeklinde kullanılır. Canlı aşıdır. Bazı özel durumlarda ölü aşı tercih edilmelidir. Ağızdan verilen aşı kusulursa tekrarlanmalıdır.

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşıları: Ülkemizde hala kızamık meydana getirdiği ölümler nedeniyle önemini koruduğundan rutin aşı programında kızamık aşısı 9. ayda yapılmaktadır. 15. ayda tekrar edilir. 15. aydaki tekrarın kızamık, kızamıkçık, kabakulak kombine aşısı şeklinde yapılması uygundur. Kızamıkçık özellikle hamilelikte geçirildiğinde bebekte sakatlıklara neden olabileceğinden, doğurma yaşına gelmiş her genç kızın bu kızamıkçık aşısı yapıldığından emin olunmalıdır. 11 yaşlarında kızamık, kızamıkçık, kabakulak kombine aşısının tekrarı gerekir.

Hepatit B aşısı: Ülkemizde hepatit B taşıyıcılığı %10 olarak bilinmektedir. Kan, kan ürünleri ve salgılarla bulaşabilir. Hepatit B ile enfekte kişide ileride siroz ve karaciğer yetersizliği gelişebilmektedir. Bu nedenle her yenidoğan doğumdan hemen sonra, 1. ayda ve 6. ayda olacak şekilde toplam 3 kez aşılanmalıdır. fakat özellikle annede hepatit B taşıyıcılığı tesbit edilmişse bebeğe doğar doğmaz aşı ile birlikte Hepatit B İmmunglobulini verilmelidir.

Hepatit A aşısı:
Hepatit A, oral yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hijyen kurallarının düzeltilmesi ile hepatit A geçirme olasılığı azalmaktadır. Hepatit A erişkin yaşlarda geçirildiğinde daha ağır seyretmektedir. Hepatit A aşısı bir yaşından sonra ve 6-12 ay arayla toplam iki doz yapılması önerilmektedir.

Hemofilus İnfluenza B aşısı: Menenjit aşısı olarak ta bilinen bu aşı özellikle 3 ay-5 yaş arası çocuklarda ağır menenhit, boğaz, kulak, burun, göz enfeksiyonu yapan hemofilus influenza B bakterisine karşı bağışıklık sağlar. Karma ve çocuk felci aşısı ile birlikte 2. 4. 6. aylarda yapılabilir. 18. ayda tekrar edilir. İlk bir yılda yapılmamış çocuklara 12. aydan sonra tek doz olarak yapılır. 6 aydan sonra yapıldığında 1 yaşına kadar iki doz, son dozdan bir yıl sonra da 3.doz yapılır.

Grip aşısı: Sonbaharda yapılması önerilen grip aşısı özellikle ana okuluna devam edenlere, kalp hastalığı olanlara, sık akciğer enfeksiyonu geçirenlere, astım hastalarına yapılması gereklidir.

Su çiçeği aşısı:
Canlı bir aşıdır ve tek olarak iyi bir bağışıklık sağlar. Bir yaşından sonra yapılması önerilir. Risk grubu çocuklara yapılmalıdır.
 

#2
Oğlum/kızım artık hiç kimsenin yakalanmadığı birtakım hastalıklar için neden aşı olmalıdır?

Bu hastalıklar Türkiye’de az görülebilir, fakat bu ortadan tamamen kalktıkları anlamına gelmeyebilir. Hala her yıl Türkiye’de difteri, tetanos, boğmaca öksürüğü, ve kızamık vakaları rapor edilmektedir. Durum böyleyken, çocuğunuzu bu hastalıklara yakalanma tehlikesi ile neden karşı karşıya bırakasınız?

Bazı hastalıkların az görüldüğü düşüncesiyle aşı olmaktan vazgeçersek, bu hastalıklar Türkiye’de tekrar yaygın hale gelebilir ve onlara karşı aşılar geliştirilmeden önce olduğu gibi günümüzde de birçok çocuğun ölümüne neden olabilirler.
Aşılar her zaman işe yarar mı?

Aşılar çoğu zaman işe yararlar. Herhangi bir hastalığa karşı aşı olan çocukların yaklaşık %90’ı bu hastalığa karşı bağışıklık oluştururlar. Fakat bazen de, çocuklar aşıya karşı tepki vermez ve sonuçta bağışıklık kazanamazlar. Böyle bir durumda, nelere dikkat etmeniz gerektiğini hekiminizle görüşünüz.
Aşılar sağlık açısından gerçekten bir fark yaratır mı?

Evet. Aşılar sayesinde ölümcül bir hastalığı hali hazırda yok etmiş durumdayız. Bir zamanlar çiçek hastalığı her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olurdu. Şimdilerde ise, geliştirilen aşı sayesinde artık çiçek hastalığı görülmemektedir.

İnsanların aşı olmayı bıraktıkları ülkelerde, artık görülmeyen hastalıklar çok çabuk geri gelebilir ve binlerce insanı hasta ederek büyük tehlikeler yaratabilirler. Böyle bir durum, boğmaca aşısını bırakan, İngiltere ve Japonya’da yaşanmıştır.
Eğer çocuğum bu hastalıklara karşı henüz aşı olmadı ise ne olur?

Bunu kimse kesin olarak bilemez. Fakat, eğer çocuğunuz bu hastalıklardan birine maruz kalırsa, ilgili aşılar geliştirilmeden önceki devirlerde insanların içinde oldukları tehlikeli durumun aynısı ile, yani hastalığa yakalanma ve bir ihtimal ölümle sonuçlanma durumu ile karşı karşıya kalabilirler.

Olaya bir de şu açıdan bakın: Eğer arabanızda bebek koltuğu olmadan bebeğinizi arabanızla etrafta dolaştırırsanız tehlikeli bir durum gerçekleşmeyebilir. Fakat bu riski almaya değer mi? Çocuğunuza gerekli aşıları yaptırmamak, arabanızda bebek koltuğu bulundurmamaya benzer. Bu riski almanıza hiç gerek yoktur.
Eğer çocuğumun etrafındaki herkes zaten aşı olmuşsa, çocuğumun da aşı olmasına gerek var mıdır?

Evet. Etrafındaki herkes aşı olmuş ise açık bir şekilde bir çocuğun hasta olma riski daha düşük olacaktır. Fakat, bu durumda bile çocuğun hastalığa yakalanma riski vardır.
Benim çocuğumun aşı olması başkalarını nasıl/ niçin etkiler? Bu benim seçimim.

Tüm toplumun (ailelerimiz, komşularımız, ve arkadaşlarımız) sağlığı herkesin aşı olmasına bağlıdır. Aşı olursak, zamanla bazı hastalıkları sonsuza dek yeryüzünden kaldırabiliriz. Fakat eğer aşı olmaktan vazgeçersek, ölümcül hastalıklar tekrar yaygın hale gelebilir.

Şunu da aklınızda tutmalısınız: bazı insanlar, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle her tür aşıyı olamazlar. Her insanın bağışıklık sistemi vurulan bir aşıya karşı hemen cevap vermeyebilir. Bu insanlar hassas ve korunmasızdırlar. Sağlıkları, etraflarındaki insanların sağlıklarına bağlıdır. Çevrelerindeki herkes aşı olursa, büyük ihtimalle bu hastalıklara karşı güvende olacaklardır. Ama etraflarındaki insanlar aşı olmamışlarsa, hastalık yayılabilir ve onlar da hastalığı kapabilirler.

Aşı olmak sizin seçiminizdir. Fakat, bu aynı zamanda yaşadığımız dünyaya karşı da önemli bir sorumluluğunuzdur.
 

#3
‘Aşı’ hakkında bilinmesi gerekenler
Önemli olan hastalık meydana geldikten sonra hastalığı tedavi etmek değil, hastalığın çıkmasına mani olmaktır.- Aslolan bireyin ve dolayısıyla toplumun korunması ve hasta olmamasıdır. Sağlıklı bir toplum ancak bu şekilde meydana getirilir. Bu da çocukluk çağında aşılanmalarla mümkündür.

Aşılanmalar, yaşamın ilk gününde Hepatit B aşısı ile başlar. Bunu bir ay sonra ikincisi ve 5 ay sonra da üçüncü Hepatit B aşısıtakip eder. Eğer yapılan testte bağışıklık oluşmuşsa beş yılda bir tekrar edilir. Yaşamın ikinci ayından sonra çocuk felci, difteri, tetanoz ve boğmaca aşısı ile beraber BCG aşısı yapılır. Felç ve karma aşı 30-45 gün arayla üç kez tekrar edilir. Son yapılan felç ve karma aşıdan bir yıl sonra birinci rapel ve ilkokul birinci sınıfta ise ikinci rapel yapılır.
Kızamık aşısı 9. ayda tek olarak ve 15. ayda ise kızamık-kızamıkcık ve kabakulak aşısı ile birlikte yapılır.
HIB aşısı 2.-4.-6. aylarda yapılır. Halk arasında yanlış olarak buna menenjit aşısı denilir. Ve bu aşı yapılan çocuklarda menenjit hastalığının olmayacağı sanılır. Bu kısmen doğru olmakla birlikte çoğunlukla da yanlış bir değerlendirmedir. Söyle ki; HIB aşısı hemofilus influenza B adlı mikroorganizmaya karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Ve bir tek bu mikroorganizmanın meydana getirebileceği menenjite karşı koruyucudur.
Bunun dışında menenjit hastalığına neden olabilen başka mikroorganizmalar mevcuttur. Çocuğun bu diğer mikroorganizmalarla menenjit hastalığına yakalanma olasılığı her zaman vardır. Aşının yapılıp yapılmaması isteğe bağlı olup, henüz “Ulusal Aşı Takvimi”nde yer almamıştır.

Aşılama Hakkında Bilinmesi Gerekli Olan 10 Önemli Soru

1.Çocuğum neden aşılanmalı?
Çocukluk çağında ciddi komplikasyonları olan ve hatta ölümle sonuçlanabilen ve çok tehlikeli olan bulaşıcı hastalıklardan çocuklarımızın korunmaları için mutlak suretle aşılanmaları gerekir.

2.Aşılar çocukları hangi hastalıklardan korurlar?

Verem
Polio “Çocuk Felci”
Difteri
Boğmaca
Tetanoz
Kızamık
Kızamıkcık
Kabakulak
Haemophilus influenzae tip b (Hib hastalığı)
Hepatit B
Suçiçeği


3.Çocuğumun kaç kere aşılanması gerekir?
Aşağıdaki aşıların yapılmasına doğumdan sonra veya bebek iki aylık olunca başlanır ve büyük bir çoğunluğu bebek 2 yaşına varıncaya kadar bitirilir. Bunlar:

I) “Ulusal Aşı Programımızda” yer alan aşılar
3 doz Polio “Çocuk felci” aşısı
4 doz difteri/boğmaca/tetanoz (DBT) aşısı
3 doz hepatit B
Verem aşısı (BCG)

II) Dünya Sağlık Teşkilatının önerdiği ancak “Ulusal Aşı Programımızda” yer almayan aşılar
1 doz kızamık/kızamıkcık/kabakulak aşısı (KKK)
4 doz Hib aşısı (menenjitin en önemli nedeni)
1 doz suçiçeği aşısı


İlk dört aşı “Ulusal Aşı Programımızda” yer alıp, TC Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklara yapılması zorunlu olarak ilan edilen aşılardır ve Sağlık Ocaklarında ücretsiz olarak yapılmaktadır. Diğer aşılar ise Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) çocukluk çağında yapılmasını önerdiği aşılar olup, ücret mukabilinde çocuk hekimi muayenehanelerinde yapılabilir.

4.Aşılar emniyetli midir?
Aşıya bağlı ciddi reaksiyonlar çok nadir de olsa görülebilir. Ancak aşılanmamış çocuklarda oluşabilecek ciddi hastalıkların riski, aşılara bağlı ciddi reaksiyonlardan çok daha fazladır.

5.Aşıların yan etkileri var mıdır?

Evet, aşılamalardan sonra yapılan aşıya bağlı olarak yan etkiler görülebilir. Bunlar; hafif ateş, döküntü ve aşı yerinde ağrıdır. Bu gibi bulgular normal olup, korkutmamalıdır. Bu konuda sağlık çalışanları size daha geniş açıklamalar verir.

6.Çocuğumda ciddi bir reaksiyon olduğunda ne yapmalıyım?
Çocuğunuzda ciddi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir süregen veya ciddi durum olduğunda doktorunuza telefon edin veya doğrudan çocuğunuzu doktoruna götürün.

7.Çocuğumun aşılarına okulunda başlanamaz mı?
Çocuğunuzun aşılanmasına doğumdan hemen sonra veya 2 aylık olduğunda başlanmalı ve yaşına gelene kadar bitirilmelidir. Böylece çocuğunuza kreşlerde veya okulda da hastalık bulaşmasını önlemiş olursunuz. Daha da önemlisi 5 yaşın altındaki çocukların bağışıklık sistemleri henüz tam olarak olgunlaşmadıklarından, aşılanmamış olan bu çocuklar bu ciddi enfeksiyon hastalıklarına karsı koyamazlar ve bunlarda ciddi hastalık belirtileri ortaya çıkar.

8.Aşı kartı tutulması neden çok önemlidir?

Aşı kartının tutulması, size ve sağlık personeline çocuğunuza yapılmakta olan asıların takibinde büyük kolaylık sağlar. Aşı kartı, çocuğunuza henüz ilk aşısı yapılırken düzenlenmeli ve her defasında yapılan aşılar işaretlenmelidir. Bu uygulama size başka bir yere göç ettiğinizde, başka bir hekime veya sağlık teşkilatına müracaat ettiğinizde ve çocuğunuz kreşe veya okula başladığında çok yardımcı olur. Her doktora başvurduğunuzda “aşı kartını” yanınızda götürmeyi unutmayın.

9.Aşıları neren ücretsiz temin edebilirim?

Sağlık Bakanlığının düzenlediği “Ulusal Aşı Programı”na dahil olan Verem, Çocuk Felci “Polio”, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Hepatit B aşıları ücretsiz olarak Sağlık Ocaklarında yapılmaktadır. Diğer Haemophilus influenzae tip b (Hib ), Hepatit B ve Suçiçegi aşıları ise Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) çocukluk çağında yapılmasını önerdiği aşılar olup, ücret mukabilinde çocuk hekimi muayenehanelerinde yapılabilir.

10.Daha fazla bilgiyi nerelerden alabilirim?
Daha fazla bilgi için doktorunuza veya size en yakın Sağlık Ocağına başvurabilirsiniz