Bediüzzaman'ın Tebliğ ve İrşad Yapanlara Tavsiyeleri

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
1Yaşadığını Anlatmak, Anlattığını da Mutlaka Yaşamak
Bediüzzaman'ın Tebliğ ve İrşad Yapanlara Tavsiyeleri
2 İhlâs

3 Mübelliğin Vazifesi Sadece Anlatmak Olup, Kabul Ettirmek Allah’a Aittir

4 Hasbîlik

5 Kardeşlik, Birlik ve Beraberliği Muhafaza, Bütün Hizmet Ehline İyi Davranma

a Aynı Hizmettekiler Arasında Birliği Koruma

b Diğer Hizmet Ehline İyi Davranma veya Müsbet Hareket

c Ehl-i İlme Karşı Hareket Tarzı

6 İşe Esastan Başlamak

7 Tebliğ ve İrşatta İfadeye Dikkat Etmek

8 Vazife-i Bâkıyede Fütur Getirmeme ve Mâlâyâniyâtı Terk Etme

9 İrşad ve Tebliğ Hizmetinde Karşılaşılan Zorluklara Sabretmek

10 İrşad ve Tebliğ, Huzur ve Âsayişin Mevcudiyeti ve Devamıyla Mümkündür

11 Fiilî Olarak Tebliğ ve İrşatta Bulunanların Siyasetten Kaçınmaları

12 Hizmet Ehline Allah’ın Yardım Edeceğini Bilmek

13 Meşveret

14 Tebliğ ve İrşatta, Vâiz ve İlim Adamlarının Çok Dikkatli Olması

15 Din’in Maksadını Çok İyi Bilme

16 Mübelliğ ve Mürşid Liyakatli Olmalı

17 İrşâd Ve Tebliğde Bulunan Kimselerin Muhataplarının Durumlarını Çok İyi Bilmesi

18 Tebliğ ve İrşatta Enâniyeti Terk


Bediüzzaman’ın hizmet metodu geçerliliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir Her zaman için geçerli ve asrımızın insanı için gereklidir

Kendilerini tebliğle mükellef sayanlar, bunu incelemek zorundadırlar Bu metot, aynı zamanda bir mücadelenin de anatomisidir

Bediüzzaman'ın Tebliğ ve İrşad Yapanlara Tavsiyeleri

Önce, gençliğin imanını kurtarma hedefi çizilmiş, şartlar nazara alınmakla birlikte şartlara teslim olunmamış, zamana ve zemine göre mücadele stratejisi değişmiş, ancak varılmak istenilen nokta hiçbir zaman değişmemiştirÂlî hakikatlerden taviz verilmemiş; gazete, kitap, kürsü vs gibi her türlü tebliğ imkânından faydalanılmış, temel prensipler etrafında bir tefekkür manzumesi örülerek her zaman ve zeminde hedefe yürünmüştür

O’nun bıraktığı mânevî mîras, Risâle-i Nûr Külliyatı, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insanın ellerinde, dillerindedir Milyonlarca insan, o mânevî mîras sayesinde imanın güzelliklerini tatmıştır