Bengü Köyü Bafra Samsun

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bafra Bengü Köyü - Bengü Köyü Hakkında - Bengü Köyü Tanıtımı - Bengü Köyü Resimleri
İlçe: BAFRA

İl: SAMSUN

Demografik Bilgiler:

Nüfusu: 2000 - 697

İle Uzaklığı: 130 km

İlçeye Uzaklığı: 80 km

Rakım: 100 m


Tarihi

Bengü kelime manası olarak, sonsuz, ölümsüz, ebedi anlamlarına gelmektedir.Bengü ismine ilk olarak Göktürk yazıtlarında rastlanmaktadır.Göktürkler anıt karşılığı olarak bengü taşibaresini kullanmışlardır.Maniheizm dinine ait eski Uygur Türkçesi metinlerde ölümsüz tanrı anlamında mengigü.tengri terimi kullanılmıştır.Uygurlardaki mengigü terimi Göktürk yazıtlarında geçen Bengü terimi ile aynıdır.

Bengü terimine,içildiği zaman insana ölümsüzlük kazandıracağına inanılan Bengi suteriminde de rastlıyoruz.Bengü su ile ilgili efsaneler bir çok ulusun hikâyelerinde değişik bir biçimde yer alır.Yunan mitolojisinde Tanrıça Thetis ,Akhilleus’u ölümsüz kılmak için Bengü su kabul edilen Styx ırmağında yıkamıştır.Ortaçağ Avrupasında da şövalyelerin Bengü su çeşmesini arayışları konu edilir.Kur’an-ı Kerim de Musa’nın Mecmaül Bahreyn denilen yerde ;pişirilmeye hazır bir balığın suya düşünce canlandığı,aynı sudan içmiş olan Hızır’ında ölümsüzlüğe eriştiği konu edilir.İslam dünyasında Zülkarneyn ünvanı ile anılan Makedonya Kralı İskender’in Bengü su’yu bulmak için yaptığı yolculuk Ali Şir Nevai mesnevisinde bahsedilir.İskender’in bu yolculuğuna Hızır’da katılarak ona yol gösterir.Kendisi önden giderek Bengü su’yu bulur ve bu sudan içerek ölümsüzlüğe kavuşur.Ancak İskender’e haber vermek üzere işaret koyacağı sırada çeşmenin kaybolduğunu görür.Bütün bunlar bir taraftan evrensel bir özlem olan ölümsüzlük isteğini dile getirirken diğer yandan da insanoğlu için bunun mümkün olmadığını ortaya koyar.

Netice olarak Bengü isminin köy ismi olarak kullanılması,köye ilk yerleşenlerin “Dünya durdukça dursun”şeklindeki dileklerini karşılar.Kesin olmamakla birlikte Bengü’ye ilk yerleşenler isminden de anlaşılacağı gibi Orta Asya kökenli Türkmenlerdir.

Kültür

her yıl temmuz ayının ikinci haftası dagılan göç eden köylüleri bir araya getirmek ve köylerıni görmesi amacıyla BAFRA BENGÜLÜLER DERNEGİ tarafından güreşler şenlikler düzenlerınir. türkiyenin dört bir yanından gelen insanlar burda özlemlerini giderir. şuanda ki dernek başkanı sn.MEHMET AKTÜRK'dür.Dernek ağasıda Hasan Acar.dır .


Ekonomi

Bengü’nün ekonomik ve ticari hayatına ilşkin ilk bilgiler 1900’lü yıllara aittir.Bu yıllarda Yusuf Ağa ile Torunoğlu Molla Hüseyin Bengü’de kireç işini başlatmışlardır.Bengü toprakları kireç yönünden oldukca zengindi.1960’lı yıllara kadar halkın büyük bir çoğunluğu geçimini,kireç kuyularında çalışarak ve kuyulardan elde ettiği kireçleri satarak sağlamıştır.Ocaklardan çıkarılan kireçler,o zamanın ,ulaşım için tek yolu olan Kızılırmak vasıtası ile şehre getirilmiş ve satılmıştır.Kireç kuyularındaki çalışmaların yoğun olduğu dönemlerde Bengü’de tarım ve hayvancılık çok az miktarda yapılıyordu.Kireç taşı son olarak 1969 yılında,Merkez mahalle Ova’nın cami inşaatında kullanılmak üzere çıkarılmıştır.Kireç işçiliğinin sona ermesiyle Bengü’de tarım ve hayvancılık hızla gelişmiştir.Özellikle tütün üretimi ve besi hayvancılığı çok ilermiş ve bu alanlarda Bengü köyü bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.Bunun yanı sıra Bengü’de bahçe tarımıda çok gelişmişti,her aile yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bahçe tarımı yapardı.Ayrıca köylüler un ihtiyaçları içinde buğday üretirlerdi.

Köyün istimlakından önce bölge ormanlarında başlatılan kesim çalışmaları Bengülülerin son dönem geçim kaynağı olmuştur.Altınkaya barajı’nın faaliyete geçmesiyle gölet haline gelen Bengü köyü.bu defada balıkçıların uğrak yeri haline gelmiş ve bu durum su ürünlerine olan ilgiyi artırmıştır.şuan da köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.


Altyapı bilgileri

Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol köy yolu olup çok bozuktur,köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kaynak : Yerel Net


Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz