Beşbucak Köyü Andırın Kahramanmaraş

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Beşbucak Köyü Andırın Bilgileri - Beşbucak Köyü Hakkında - Beşbucak Köyü Tanıtımı -Beşbucak Köyü Resimleri
İlçe: ANDIRIN - İl: KAHRAMANMARAŞ

Köy Muhtarı: İSMET YILMAZ


Muhtarlık Erişim Bilgileri:Bilgi Yok,


Kahramanmaraş
Bilgiler
Nüfus 1066 (2000)
Koordinatlar
Posta Kodu 46400
Alan Kodu 0344
Yönetim
Coğrafi Bölge Akdeniz Bölgesi
İl Kahramanmaraş
İlçe Andırın
Web Sitesi

Beşbucak, Kahramanmaraş ilinin Andırın ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski adı Araplar'dır. Adının Beşbucak olarak değişmesi, beş ayrı mahalleden oluşmasından kaynaklanır. Köy, Erzurum Aşkale'den Karakeçililerin Karahasanlı kolundan insanların yerleşmesiyle kurulmuştur. Yerleşen insanlar esmer oldukları için "Araplar" denildiği düşünülmektedir.

Andırın da Torun ve Beşbucak köyleri Karakeçililerce kurulmuştur. Karakeçili aşireti, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) önce, Ertuğrul Gazi’nin önderliğinde Orta Asya’nın Merv ve Mahan bölgelerinden Anadolu’ya girmişler, bir süre Iğdır ve çevresinde konakladıktan sonra güneye doğru akarak Ahlat, Şanlıurfa ve Suriye bölgesine geçmişlerdir. Aşiretin bir bölümü Urfa, Suruç, Siverek bölgesinde, bir kısmı da Ankara, Karacadağ ve Söğüt bölgesinde yerleşmişlerdir.

Osmanlı Devleti, kuruluş tarihinden itibaren, göçebe Türk boylarını, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yerleşik hayata geçirmek için değişik uygulamalara girişmiştir. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde, Anadolu'daki iskan hareketi hızlanmıştır. Elazığ ve ilçeleri, Erzurum ve ilçeleri, Malatya Elbistan yöresi, Antep, Adıyaman yöreleri, Maraş, Kelkit Vadisi ve Batı Anadolu'da Eskişehir, Bursa, Bilecik, Söğüt, Domaniç çevresi, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Toroslar, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çorum havzalarında, Osmanlı döneminde iskanlar yapımıştır.

Musul, Erbil, Kerkük, Halep, Rakka, Münbiç çevrelerine, Anadolu'dan önce Kayı Boyu ve Karakeçililer yerleşmişlerdir. Türkiye'de Karakeçililer, bilinen 68 koldan oluşur. Elazığ çevresinde 5 oymak ve isimle anılan Karakeçili kolları vardır. Bunlar: "Çarsancaklı", "Torun", "Ceraplı", "Gökçe", "Antarlı", URFA'DA Antarlı kolu (Andari) olarak ifade edilmiştir. "Kadılı" kolu'da Kadıyan olarak ifade edilir. Bulkasım yada Kasımoğlu kolu da (Arapça'nın etkisi ile Binkasım olarak ifade edilmiştir.) Musul'dan son 200 yılda Urfa Elazığ çevresine göç eden Karakeçililere (musiki) denilmiştir.

Gaziantep havalisine yerleşen Karakeçililer ise, "Albayramlar" adıyla anılırlar. Bilindiği gibi, Anadolu'daki Karakeçililerin önemli bir bölümü Urfa havalisinde yaşamaktadır. Burada yaşayan Karakeçililer Türk oldukları hâlde, Türkçeden farklı bir dil konuşmaktadırlar. Ancak konuşulan bu dilin "Gürmanç" ağzı olduğu ve Tuncer Gülensoy'un tesbitlerine göre, "Doğu Anadolu Osmanlıcası" olduğunu söylemek mümkündür. Aynı Hoca'nın burada yaşayan Karakeçililerle ilgili tesbitleri şöyledir: "Urfa-Suruç yöresinde yaşayan Karakeçililerin büyük bir kısmı "Gürmanç" ağzını konuşmakladırlar. Ancak bunun yüzde seksen beşi Türkçe kelimelerden oluşmaktadır."

Karakeçililer üzerinde sosyolojik araştırmalar yapan Ziya Gökalp ve Mehmet Eröz'ün görüşleri de bu düşüncelerle beraber değerlendirildiğinde, olayın realitesi açığa çıkmaktadır. Ziya Gökalp, Viranşehir'deki Millilere komşu olarak nitelendirdiği Karakeçililerin -ki aslında bu boyun içinde addedilmektedirler-Bursa'daki Karakeçililerin bir bölümünü oluşturduklarını ve zamanla Türkçeyi unuttuklarını ifade ederek, bunların köy isimlerinden hareketle Türk olduklarının anlaşıldığını söylemektedir. Nitekim, Salur ve Kangılı köylerinin Karacadağ'da yer aldığını, bunların da eski Türk boy adları olduğunu söylemektedir. Ziya Gökalp, buradaki Türkan aşiretinin de aynı akibete uğradığına işaret etmektedir.Karakeçililer, geçmişte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni her yıl Nevruz gününde ziyaret ederlerdi. Burada bir tür anma toplantısı niteliğinde buluşur ve şenlik düzenlerlerdi. Ancak sonraları bu geleneği Eylül ayının ikinci haftasında yapmaya başlamışlardır. Bu ziyaret ve şenlik Karakeçililerin bayramıdır. Atlarla buraya gelen ve kurbanlar kesen Karakeçililer görkemli törenler yaparlardı. Bu esnada cirit oyunları ve güreş müsabakaları da yapılırdı.

Bu ziyaret ve şenlikler II. Abdülhamid zamanında resmileştirilmiştir. Osmanlı yönetimine sadakatla bağlı kalan Karakeçililer, genel olarak herhangi bir disiplinsizlik hareketine girmemişlerdir. Sultan II. Abdülhamid sarayın muhafazası için Karakeçilileri görevlendirmiştir. Hem Yavuz Sultan Selim, hem de II. Abdülhamid tarafından Karakeçililere sancak verildiği ve kendilerine çok güvenildiği rivâyeti de yaygındır. Bilindiği gibi, II. Abdülhamid, Alman İmparatoru'na Karakeçili aşiretinin mensuplarını tanıtırken, kendi akrabaları olarak takdim etmiştir. Ayrıca aynı padişah Karakeçililerin bulunduğu bir alay meydana getirerek, bu alaya "Ertuğrul Alayı" adını vermiştir, ki bu da çok manidardır. Yine kendi adıyla oluşturduğu "Hamidiye Alayları"nda, ki bunlar da Çanakkale ve Doğu Cephesi'nde Ruslar, İran ve Ermenilerle olan çarpışmalarda önemli hizmetler ifa etmiştir, Karakeçililer yer almıştır. Cumhuriyet döneminde de Karakeçililer devlete sadakatla bağlı kalmışlardır. Millî Mücadele'de Urfa ve havalisindeki millî faaliyetlerde ve özellikle yörenin Fransız işgalinden kurtarılması ile bazı iç isyanların bastırılmasında, Siverek kuvvetleri içinde yer alan Karakeçililer, diğer Türkmen (Oğuz) kuvvetleri olan İzoli, Beğdili (Badıllı), Karahanlı aşiretleri gibi üzerlerine düşeni yapmışlardır.

Yine Millî Mücadele'de Güneydoğu Anadolu'daki Milli aşiretinin neden olduğu ayaklanma teşebbüsüne katılmayan Karakeçililer, Viranşehir ve çevresinde İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle mücadeleye giriştikleri gibi, isyancılarla da mücadele etmişlerdir. Ancak bu isyan sırasında Karakeçililerin ileri gelenleri hayatlarım kaybetmişlerdir. Mardin'de bulunan Beşinci Tümen'in çabaları ve millî kuvvetlerin yardımıyla bu isyan hareketi bastırılmış ve asiler Suriye'ye kaçmak zorunda kalmışlardır.

Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi Orta ve Batı Anadolu bölgelerindeki Karakeçililer de Millî Mücadele'ye destek vermişler ve önemli vazifeler ifa etmişlerdir. Batı cephesinde Yunanlılara karşı ve bazı iç isyanların bastırılmasında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silâh arkadaşlarından Yarbay Mehmet Arif Bey oluşturduğu özel bir "Karakeçili Müfrezesi" ile Millî Mücadele'ye katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Karakeçililerin Hocamız Faruk Sümer'in "Türkmenler" dediği Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup oldukları ve yüzyıllara dayanan bir mazilerinin olduğu açıktır. Anadolu'yu ebedî vatan yapan Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti zamanında varolan ve Anadolu birliği içinde çok uzak olmasa da farklı yörelerde yaşayan bu insanlar, âdeta Anadolu insanın kardeşlik ve birliğinin simgesini oluşturmaktadırlar, denilebilir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kahramanmaraş iline 90, Andırın ilçesine 22 Km. uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Üst mahallelerinde karasal iklim geçişleri görülmektedir. Aşağı Andırın'da en çok orman ve doğal bitki örtüsüne sahiptir

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 1236
2000 1066

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

muhtar: ismail hamedoğlu-2009

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Okulunda bir müdür, bir müdür yardımcısı ve 12 öğretmen mevcuttur.

Köyün içme suyu şebekesi vardır fakat bu şebeke kaynakların yetersiz olması nedeniyle sık sık sorun yaşamakta ve su kesintisi görülmektedir. Kanalizasyon şebekesi yoktur. En yakın sağlık oacağı, Beşbucak köyünün Fetene mahallesine bitişik olan Kızık köyündedir. Köye ulaşımı sağlayan yol, sadece 2 mahallesinde asfalt olup diğer mahallelerine (Gökömerli, Eynallı) giden yollar stabilizedir. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kaynak : Yerel Net
Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz