Besinlerle Ilgili Test Soruları ve Cevap Anahtarı

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
elementlerle ilgili test soruları - solunumla ilgili sorular - biyoloji test soruları


1-Aşağıda verilen elementlerden hangileri, bütün organik bileşiklerin yapısında ortak bulunur?

I. Karbon

II.Oksijen

III.Azot

IV.Hidrojen

A)I-II B)III-IV C)I-III-IV D)I-II-IV

2-

I.Oksijen

II.Karbon dioksit

III.Besin

IV.Su

Yukarıdakilerden hangileri fotosentez sonucu meydana gelmez.?

A) II-IV B) I-III C) I-IV D) II-III

3-Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde fermantasyonun etkisi yoktur?

A)Sirke B)Alkol C)Salça D)Peynir

4-Aşağadakilerden hangisi ATP nin yapısında bulunmaz?

A)Adenin B)Deoksiriboz C) Riboz D)Fosfat

5) Aşağıdakilerden hangisinde, solunum doğrudan etkili değildir?

A) Oksijenin alımasında B)Enerji elde edilmesinde

C) Vücüt ısısının sağlanmasında D) Zararlı sıvı artıkların atılmasında

6) I. Karbon II. Fosfor III.Hidrojen IV.Azot V. Oksijen

Yukarıda verilen elementlerden hangileri karbonhidrat, yağ veproteinler için ortaktır?

A)I-II-IV B) II-III-V C)I-IV-V D) I-III-V

7) Aşağıdakilerden hangisi yağlar ve proteinler için ortak değildir?

A)Hücre zarından geçebilir. B)Hücre zarının yapısında bulunur

C)Enerji kaynağı olarak kullanılabilir. D) Çok atomlu moleküllerdir.

8) Vücudunuzda kanama ya da yaralanma olduğu zaman kanın pıhtılaşması için hangi vitamin rol oynar?

A) A vitamini B) B vitamini C) D vitamini D) K vitamini

9) Aşağıdakilerden hangisi ,suyun vücuttaki görevlerinden biri değildir?

A)Vücut sıcaklığının artmasını sağlar. B)sindirimde kullanılır.

C) Besinlerin taşınmasında görevlidir. D)Besinlerin emiliminde etkilidir.

10) Besin olarak aldığımız maddelerden ;

I. Kalsiyum ,kemiklerin yapısında bulunur

II.Potasyum , vücutta su miktarının düzenlenmesinde rol oynar.

III.Demir ,hemoglabin yapısında bulunur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) I-III C) II-III D) I-I-III

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4 –B 5-C 6-D 7- A 8-D 9-A 10-D