Beslenme ile ilgili kurumlar hangileridir?

 • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
 • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Beslenmeyle ilgili kurumlar nelerdir?

Beslenme ile ilgili kuruluşların başında Sağlık Bakanlığı gelmektedir. Sağlık bakanlığının altında ise birçok beslenmeyle ilgili kurum vardır; Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili Hastalıklar Şubesi, Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şubesi, Beslenme Araştırmaları Şubesi, Tütün ve tütün ürünleri ie mücadele ve kontrol Şubesi.

Gıda Analiz Laboratuvarları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da ayrıca Türkiye’de hizmet vermektedir. Özel beslenme danışmanlık merkezleri var ancak bu kurumlar genellikle zayıflama ürünleri ile alakalı oluyor.

Uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşları (FAO, WHO,UN ve UNICEF) de faaliyet göstermektedir.
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsülleri Ofisi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

--------

Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili HastalıklarŞube Müdürlüğü

Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şube Müdürlüğü

Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü


Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili Hastalıklar Şube Müdürlüğü
 1. Toplumun her kesiminin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bireylerin besin seçimi, hazırlama, koruma, tüketim ve beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde beslenme politikaları ve programları geliştirmek, uygulamak.
 2. Toplum sağlığını tehdit eden beslenme ile ilişkili kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz, obezite vb. kronik hastalıkların önlenmesine yönelik ulusal beslenme politikalarını ve programlarını geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 3. Toplumda ve özellikle risk gruplarında yaygın bir şekilde görülen vitamin ve mineral yetersizliklerinin (beslenme anemileri, iyot eksikliği hastalıkları, raşitizm, osteomalasia, folik asit yetersizliği vb.) ve beslenme bozukluklarının önlenmesine yönelik ulusal beslenme programları geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 4. Beslenme / diyet / besinler ile ilişkili / kaynaklı hastalıklara ait risk faktörlerinin mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 5. Beslenme ile ilişkili hastalıklara ait belirleyicilere, risk faktörlerine ve tehditlere yönelik müdahale programlarını hazırlamak geliştirmek ve uygulamak.
 6. Bu kapsamda kronik hastalıkların önlenmesinde bireyin ve toplumun beslenme şekline yönelik öneriler, standartlar vb. geliştirmek.
 7. Beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerine ait hizmet kalite standartlarını, kriterlerini ve performans standartlarını belirlemek.
 8. Toplu beslenme sistemlerinde (okul, yurt, hastane, kreş, bakımevi, cezaevi vb.) besinlerin satın alınmasından servisine kadar geçen her aşamada sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, hizmetten yararlananların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik programlar yürütmek.
 9. Halk sağlığını tehdit eden acil, olağanüstü ve afet durumlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak beslenme konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 10. Görev alanına giren konularla ilgili olarak sağlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, sağlık personeli ve halka yönelik olarak eğitim programları ve projeleri geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak ve hedef kitleye ulaşımını ve kullanılırlığını sağlamak.
 11. Görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 12. Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 13. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 14. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.

Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şube Müdürlüğü
 1. Toplum sağlığını tehdit eden ve kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz, gibi kronik hastalıklar için risk faktörü olan obezitenin önlenmesine yönelik ulusal beslenme politikalarını ve programlarını geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 2. Toplumun her kesiminin hareketli yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bireylerin spor ve fiziksel aktiviteye yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde müdahale programları hazırlamak, geliştirmek, uygulamak.
 3. Obeziteye ait risk faktörlerini ve toplumun fiziksel aktivite durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 4. Obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin teşviki için yaşa, cinsiyete, mesleğe vb. göre gerekli standartları belirlemek, ulusal rehberleri hazırlamak.
 5. Obezite ve fiziksel aktivite konularında sağlık personelinin ve toplumun her kesimine (her yaş, meslek, cinsiyet vb.), yönelik eğitim programları ve projeleri geliştirerek uygulamak, eğitim materyalleri hazırlamak ve hedef kitleye ulaşımını ve kullanılırlığını sağlamak.
 6. Görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 7. Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 8. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 9. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.
Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü
 1. Ülkemizde beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ile ilgili araştırma önceliklerini belirlemek, mevcut durumu tespit etmek, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmaları yapmak / yapılmasını sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunmak ve periyodik raporları yayımlamak.
 2. Ülkemize özgü besin kompozisyonları ve besin tüketimi araştırmalarını yapmak/ yapılmasını sağlamak.
 3. Beslenme/diyet/besinler ile ilişkili/kaynaklı hastalıklara ait risk faktörlerinin mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 4. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği içinde beslenme ulusal veri tabanının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 5. Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve/veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 6. Bakanlığımız görev alanına giren gıda sağlığı hizmetlerini yürütmek ve Türk Gıda Kodeksi ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
 7. Görev alanı ile ilgili mevzuat geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 8. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 9. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.

Kaynak: beslenme.saglik.gov.tr​
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#4
GKM KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPAN KURULUŞLAR

Uluslararası Durum


Hızlı endüstrileşme ve kentleşme hazır yiyeceklere olan talebi arttırmaktadır. Bu talebin sonucunda da gıdalara çok değişik kimyasal maddelerin katılması uygulamaları başlamıştır. Bu durum tüketiciler arasında alerjik ve toksik reaksiyonların görülmesine neden olabilmektedir. Durumu gözleyen ve değerlendiren WHO ve FAO konu ile ilgilenilmesini kararlaştırmıştır. Birleşmiş Milletlere bağlı bulunan bu iki kuruluş 1956 yılında gıdalara katılan maddeler hakkında bilgi toplamaya ve bunları değerlendirmeye başlamıştır (Bağcı 1997). Kuruluşlar elde edilen verilere dayanarak katkı maddelerinin güvenilir düzeyde kullanılmaları hakkında hükümetlere önerilerde bulunmayı hedef almışlardır. Katkı maddeleri konusunda çalışmalar yapmak üzere WHO ve FAO, “The Joint Committee on Food Additive : JECFA” adı verilen eksperler komitesini kurmuşlardır. Bu komite 1962 yılından itibaren Dünya Codex Alimentarius Commission una önerilerde bulunan bir organ halinde çalışmalarını sürdürmektedir .

Komite genelde aşağıdaki konularda çalışmalar yapmaktadır :
- Gıdalara katılacak maddelerin izin verilen maksimum miktarlarını belirler ve onaylar.
- Gıda katkı maddeleri ile ilgili listeleri hazırlayarak değerlendirir.
- Gıdalarda katkı maddelerinin analizini yapabilmede kullanılan metodları gözden geçirerek standardize eder.
- Gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin sağlık üzerindeki zararları konusunda çalışmalar yapar, sağlık üzerinde olumsuz etkisi olan veya olduğu düşünülen katkı maddelerine geçici olarak izin verir. Analizler tamamlandığında ADI miktarını belirtir veya kullanımdan kaldırır.

Türkiye deki Durum

Bir ülkede katkı maddelerinin kullanımını düzenleyen Yasa, Yönetmelik ve kodekslerin kabul edilmesi kuşkusuz önemli bir Halk Sağlığı Hizmetidir. Bilimsel çalışmaların sonucunda JECFA tarafından kabul edilen ADI değerlerinden yararlanılarak her ülkenin sağlık otoriteleri katkı maddelerinin katılacağı gıdaları ve katılma miktarını kendi ülkelerinin koşullarına göre belirlemektedir. Ancak bundan çok daha önemli olan konu, katılmasına izin verilen maddelerin mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının sürekli kontrolüdür .
- Katkı maddelerinin türü, katılabileceği gıdalar ile katılma miktarları yasa ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda Katkı Maddeleri Tüzüğü ile yürütülen bu işlemler, 28 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na devredilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ise GKM konusunda Gıda Kodeksi ve Beslenme Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapılmaktadır. Üretim aşamasındaki kontrol ve GKM nin kullanımının denetimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiş olmakla birlikte pazar aşamasındaki kontrol Sağlık Bakanlığına ve bazı bölgelerde Sağlık Bakanlığı ile birlikte yerel yönetimlere verilmiştir. GKM ile ilgili yasalarda ve kodekslerde gözönüne alınan temel koşul “Halkın sağlığının korunmasını ve ülkemizdeki gıda endüstrisinin gelişmesini sağlamaktır”. Tüketime sunulan gıdalar tüketiciler için güvenilir olma niteliklerini kaybetmemelidir .
- Her üretici firma yılda iki defa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bunun dışında herhangi bir şikayet veya şüphe durumunda ek denetlemeler yapılabilmektedir.
- Ancak; gıdalardaki birçok katkı maddesinin çeşit ve miktarını geçerli yöntem ve tekniklerle analiz edebilecek laboratuarlar yeterli değildir. Bu konu ile ilgili olarak yeni uygulamalar gündemdedir. Özel, yetkilendirilmiş ve referans laboratuarların kurulması ile ilgili kanuni düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. Özel laboratuvarlar gıda konusunda eğitimli kişiler tarafından kurulabilecek ve işletmelerin kendilerini denetim amacıyla işlev göreceklerdir. Yetkilendirilmiş laboratuarlar özel – devlet işbirliği ile kurulacak ve belirli sürelerde yapılması gereken analizlerin buralarda yapılabilmesi imkanı sağlanacaktır. Referans laboratuarlar tamamen resmi olacak ve meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda hakem laboratuar olarak işlev görecektir.
- Pek çok gıda maddesinin ambalaj ve etiketi üzerinde içerdikleri katkı maddeleri konusunda tüketiciye yeterli bilgi verecek mesajlar bulunmamaktadır.
- Gıdalara katıldığı beyan edilen katkı maddelerinin miktarının mevzuata uygun olup olmadığı şüphelidir .

Günümüzde GKM nin kullanımı kaçınılmaz bir gereksinimdir. Çok çeşitli olan ve değişik amaçlarla gıdalara katılan bu maddeler kimyasal bileşiklerdir ve önerilenden daha fazla miktarda tüketildiklerinde tümü insan ve hayvan organizması üzerinde sağlığı bozucu etkiler gösterebilmektedirler. Doğal katkı maddeleri de fazla tüketildiklerinde aynı derecede olumsuz etkiler gösterebilmektedirler. Bundan dolayı herhangi bir maddenin sağlık üzerindeki etkileri çok iyi planlanan ve uzun süreli hayvan deneyleri ile tespit edilmelidir.

Kullanılmasına izin verilmiş bulunan GKM nin etkileri de toplumda epidemiolojik yöntemler kullanılarak yapılacak çalışmalar ile sürekli olarak izlenmelidir. GKM nin sağlık üzerine etkileri ancak gıdalara çok yüksek dozlarda katılmış olmaları sonucu veya uzun süreli olarak tek yönlü beslenme sonucu ortaya çıkmaktadır. GKM lerinin sağlık üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir .
- Gıda üreticileri bilinçlendirerek üretimde kullanılması zorunlu olan katkı maddelerinin önerilenden fazla kullanılması engellenmeli.
- Tüketici; özellikle adölesan, gebe, emzikli ve çocuklar GKM ve zararları konusunda aydınlatılmalı.
- Tek yönlü beslenmeden kaçınmalı; yeterli ve dengeli beslenme unsurları sağlanmalı.
- Günlük diyetin ancak çok az bir bölümü hızlı hazır yemeklerden oluşmalı veya mümkünse hızlı hazır yemekler diyete dahil edilmemeli.
- Tüketicinin sağlıklı gıdalarla beslenme, eğitilme – bilinçlendirilme ve korunma hakları yerine getirilmeli.
- Gıda üreticileri denetim altına alınmalı ve denetim mekanizması iyileştirilmelidir.
- Tüketici gıda alırken gıdanın raf ömrüne ve içeriğine mutlaka dikkat etmelidir.
- Adresi ve üretim kalitesi belirli olmayan gıdalar sadece fiyat avantajından dolayı tüketilmemelidir.
 
K

Kayıtsız Üye

#6
Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü

bende bulamadım 5. sınıfa gidiyorum sosyal kitabında yazıyordu
 
K

Kayıtsız Üye

#7
bende arkadaş gibi 5. sınıfa gidiyorum çok işime yaradı sağ olun
 
K

Kayıtsız Üye

#9
Beslenme ile ilgili olan kurumlar şunlardır ;
Gıda Mühendisliği
Marketler Zinciri
Sağlık Bakanlığı
 
K

Kayıtsız Üye

#13
Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili HastalıklarŞube Müdürlüğü

Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şube Müdürlüğü

Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü

Gıda Mühendisliği
Marketler Zinciri
Sağlık Bakanlığı
 
K

Kayıtsız Üye

#15
5 e gidiyom bişeyyazmı yo saçmasapan şeyler çıkı yo olmazki not:SOSYAL DERSİNDEN NEFRED EDİYOM
 
K

Kayıtsız Üye

#16
bnde 5 e gidiom ama hiç bi bişey anlamadım bizimde yarına şu sosyal dersinden nefret ediom yhaaa
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#17
Anlamadığınız nedir arkadaşlar aşağıdaki kurumlar beslenme ile ilgili kurumlardır. Bu kurumlarla ilgili geniş bilgi istiyorsanız onuda ekledim.
Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili HastalıklarŞube Müdürlüğü

Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şube Müdürlüğü


Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü


Toplum Beslenmesi ve Beslenme ile İlişkili Hastalıklar Şube Müdürlüğü
 1. Toplumun her kesiminin yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bireylerin besin seçimi, hazırlama, koruma, tüketim ve beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde beslenme politikaları ve programları geliştirmek, uygulamak.
 2. Toplum sağlığını tehdit eden beslenme ile ilişkili kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz, obezite vb. kronik hastalıkların önlenmesine yönelik ulusal beslenme politikalarını ve programlarını geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 3. Toplumda ve özellikle risk gruplarında yaygın bir şekilde görülen vitamin ve mineral yetersizliklerinin (beslenme anemileri, iyot eksikliği hastalıkları, raşitizm, osteomalasia, folik asit yetersizliği vb.) ve beslenme bozukluklarının önlenmesine yönelik ulusal beslenme programları geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 4. Beslenme / diyet / besinler ile ilişkili / kaynaklı hastalıklara ait risk faktörlerinin mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 5. Beslenme ile ilişkili hastalıklara ait belirleyicilere, risk faktörlerine ve tehditlere yönelik müdahale programlarını hazırlamak geliştirmek ve uygulamak.
 6. Bu kapsamda kronik hastalıkların önlenmesinde bireyin ve toplumun beslenme şekline yönelik öneriler, standartlar vb. geliştirmek.
 7. Beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerine ait hizmet kalite standartlarını, kriterlerini ve performans standartlarını belirlemek.
 8. Toplu beslenme sistemlerinde (okul, yurt, hastane, kreş, bakımevi, cezaevi vb.) besinlerin satın alınmasından servisine kadar geçen her aşamada sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, hizmetten yararlananların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik programlar yürütmek.
 9. Halk sağlığını tehdit eden acil, olağanüstü ve afet durumlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak beslenme konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 10. Görev alanına giren konularla ilgili olarak sağlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, sağlık personeli ve halka yönelik olarak eğitim programları ve projeleri geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak ve hedef kitleye ulaşımını ve kullanılırlığını sağlamak.
 11. Görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 12. Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 13. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 14. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.

Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktiviteler Şube Müdürlüğü
 1. Toplum sağlığını tehdit eden ve kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoporoz, gibi kronik hastalıklar için risk faktörü olan obezitenin önlenmesine yönelik ulusal beslenme politikalarını ve programlarını geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.
 2. Toplumun her kesiminin hareketli yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bireylerin spor ve fiziksel aktiviteye yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde müdahale programları hazırlamak, geliştirmek, uygulamak.
 3. Obeziteye ait risk faktörlerini ve toplumun fiziksel aktivite durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 4. Obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin teşviki için yaşa, cinsiyete, mesleğe vb. göre gerekli standartları belirlemek, ulusal rehberleri hazırlamak.
 5. Obezite ve fiziksel aktivite konularında sağlık personelinin ve toplumun her kesimine (her yaş, meslek, cinsiyet vb.), yönelik eğitim programları ve projeleri geliştirerek uygulamak, eğitim materyalleri hazırlamak ve hedef kitleye ulaşımını ve kullanılırlığını sağlamak.
 6. Görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 7. Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 8. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 9. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.
Beslenme Araştırmaları Şube Müdürlüğü
 1. Ülkemizde beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ile ilgili araştırma önceliklerini belirlemek, mevcut durumu tespit etmek, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmaları yapmak / yapılmasını sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmalarında bulunmak ve periyodik raporları yayımlamak.
 2. Ülkemize özgü besin kompozisyonları ve besin tüketimi araştırmalarını yapmak/ yapılmasını sağlamak.
 3. Beslenme/diyet/besinler ile ilişkili/kaynaklı hastalıklara ait risk faktörlerinin mevcut durumunu izlemek, izleme sonuçlarına göre her bir risk faktörü için periyodik olarak sağlık etki değerlendirmelerini yapmak.
 4. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği içinde beslenme ulusal veri tabanının oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 5. Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve/veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.
 6. Bakanlığımız görev alanına giren gıda sağlığı hizmetlerini yürütmek ve Türk Gıda Kodeksi ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
 7. Görev alanı ile ilgili mevzuat geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 8. Konuyla ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 9. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer ilgili görevleri yapmak.

Kaynak: beslenme.saglik.gov.tr
 
Son düzenleyen: Moderatör: