Beydeba'nın Eserleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Beydeba'nın Eserleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Öykünce ya da fabl, sonunda ders verme amacı güden, güldüren ve düşündüren genellikle manzum öykülerdir. Genellikle hayvanların ve bitkilerin konuşmasıdır.
Fablların kahramanları genellikle havyanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.


Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezip, Jean de La Fontaine ve Beydeba'dır. Ezop'un fablları M.Ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. ABD'li James Thurber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabl yazarlarıdır. Fablı ilk olarak yazanlar Hititlerdir. Hititler fablları taş tabletlere yazıp resimliyorlardı.


Beydeba'nın eserlerinde en önem verdiği şey ders vericiliktir. Beydeba bu dersleri çok iyi vermiştir. İyi dersler verebilmek içinde fabl türünü kullanmıştır. Fabl hayvanları konuşturma sanatıdır. Yani kişileştirmeye benzerdir. Beydeba değişik hayvanların başından değişik hikayeler geçtiğini yazmıştır. Beydeba'nın fabllarının iyi ders verici olmasının bir numaralı etkeni fabl türüyle yazılmış olmasıdır. Beklide Beydeba fablla ders vermeseydi bu kadar tanınmayacaktı. Ve ayrıca Beydeba çok güzel bir üslupla fabllarını yazmıştır. İnsan Beydeba'nın fabllarını okurken sanki adeta içine giriyor. Bu da verilmek istenen dersi daha iyi anlatıyor.

Özellikleri
• İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek, örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.
• Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.
• Dünya edebiyatında ilk ve önemli fabllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir. Beydeba'nın fablları Kelile ve Dimne adlı bir eserde toplanmıştır.
• Türkçedeki ilk örneği Şeyhi tarafından yazılan Harname'dir.
• Fabllar manzum(şiir) veya nesir(düz yazı) biçiminde yazılabilirler.
• Fabldaki olay serim-düğüm-çözüm planına uygun olarak yaşanır
• Ve insanların hayal gücünü arttırır.