bilerek kuran üzerine yemin etmenin günahı nedir

  • Konuyu başlatan billur xxxx
  • Başlangıç tarihi
B

billur xxxx

#1
Sponsorlu Bağlantılar
karsıdakı insanı ınandırmak için yalan oldugu halde kurana el basmanın günahı nedirr
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Kurana el basılarak yapılan yeminin, keffareti var mıdır?

Bu kişinin yemin keffareti vermesi gerekir

Yemin, lügatte, kuvvet mânasına gelir Dindeki mânası ise, bir işi yapmak veya yapmamak hususunda iddiayı kuvvetlendirmek için ya Allah'a kasem edilerek veya talâk (boşanma) gibi birşey'e bağlayarak yapılan akid demektir Meselâ: "Vallahi filân işi yaptım veya yapmadım" şeklinde yapılan yemin, Allah'a kasem suretiyle yemindir "Şu işi yaparsam karım boş olsun" deme ise, boşamaya bağlı yemin çeşididir Yemin edene hâlif denir Yeminini tutmaya berr, yeminini tutan kimseye de bârr adı verilir Yemini bozmaya veya yalan yere yemin etmeye ise hins; böyle olan kimseye de hânis denilir

Allah'a Yemin Hangi Sözlerle Yapılır?

Allah'a yemin, ya vallahi, tallahi, billahi demek suretiyle Allah Teâlâ'nın zât ismine, Veya Rahmân, Rahîm gibi mübarek isimlerden birine, Veyahut da izzet-i İlâhiye, kudret-i Rabbaniye gibi zâtî sıfatlarından birine and içilerek yapılır Peygamberlere, Kâ'be'ye, Kur'an'a veya varlıklardan herhangi birinin başına veya hayatına yemin edilmezYalnız bir görüşe göre, Kur'an, kelâm-ı İlâhi olduğu için ona yapılan yemin muteberdir Kasem ederim, yemin ederim, Allah'a hamdolsun, Allah Teâlâ ile misakım olsun gibi sözler de yemin sayılır Helâl bir şey'i kendine haram saymak da, yemin sayılır "Şu işi yaparsam, şu şey bana haram olsun" demek gibi

Allah'a Kasem Şeklinde Yapılan Yeminin Çeşitleri Nelerdir?

Kasem şeklinde yapılan yeminler üçe ayrılır:

1 - Yemin-i lâğv Yanlışlıkla veya doğru zannıyla yalan yere yapılan yemindir Bir kimsenin borcunu ödemediği halde ödediğini zannederek "vallahi ödedim" diye yemin etmesi gibi Bu nevi yeminden dolayı yemin sebebine keffâret gerekmez Allah'ın afvı ve bağışlaması umulur Ağızdan yemin kastedilmeksizin yanlışlıkla irade dışı çıkan vallahi sözü de bu yemin kısmına girer

2 - Yemin-i gamus Bile bile yalan yere yapılan yemindir Borcunu ödemediğini bilen kimsenin, bile bile, ödedim diye yemin etmesi gibi Bu gibi yalan yeminler çok büyük günahtır Böyle yalan yere yapılan yeminlerin, yurtları viran ve yalancıları da mahv u perişan edeceği rivayetlerde vardır Bunun bağışlanması için keffâret yoktur Çünkü ortada kasdî bir durum vardır Ancak tevbe istiğfar etmek, hakkı zâyi olan varsa ondan da helâllık almak gerekir İmam-ı Şâfiî'ye göre keffâret de gerekir

3 - Yemin-i mün'akide Mümkün olan ve geleceğe âit bulunan bir şey hususunda yapılan yemindir "Vallahi yarın borcumu ödeyeceğim" demek gibi Böyle bir yemine riayet vâcibdir Ancak riayet edildiğinde umumun zararı söz konusu ise, o takdirde yemine riayet edilmez, bozulur, sonradan keffâreti verilir ve ayrıca Allah'tan da af dilenir Meselâ: Bir kimse borcunu vermemeğe yemin etse, bu yemine riayet etmek değil, etmemek vâcibdir Bu sebeble yemin bozulur Keffâreti verilir* Birden fazla yemin edilip bozulunca her yemin için ayrı bir keffâret gerekir mi? Evet, yeminin sayısı artarsa, keffâretin sayısı da ona orantılı olarak artar Yeminleri ayrı yerde söylemiş olmak bile, bu hükmü değiştirmez Fakat İmam-ı Muhammed'e göre, yemin keffaretleri çoğalınca bir tek keffaretle hepsinden kurtulunmuş olur Fakihlerin çoğu bu görüşü tercih ederler

Keffâret-i Yemin (Yemin keffâreti): Ettiği yemini yerine getirmeyip bozmaktan dolayı lâzım gelen keffârettir Yeminin keffâreti olarak 10 fakiri akşam ve sabah olarak günde iki öğün doyurmak veya giydirmek cihetine gidilir Buna güç yetirilmezse, 3 gün ardarda oruç tutulur Bu oruçların arasına hiç bir mâni girmemelidir Girerse keffâret bozulur, yeni baştan tutulması gerekir Şâfiîlere göre yemin keffâretini ardarda tutmak mecburiyeti yoktur

SİE