Bilgi İletişim Teknolojileri ve Özellikleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bilgi İletişim Teknolojileri ve Özellikleri

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖZELLİKLERİ


Uzaktan eğitimin, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kalitesini yükselten ve insanları bilgi çağına hazırlayan bilgi iletişim teknolojileri. Basit bir yöntemle öğrenilebilir ve nasıl kullanıldığı kolay bir yöntemle öğretilebilir. Eğitim kurumlarında, bilgi çağında kullanılabilecek bilişim temeline dayanan bilgi iletişim teknolojileri şunlardır:

* Elektronik Posta Sistemi (e-mail):
Elektronik bilgi transferinin, alınma ya da gönderilme işlemlerinin yapıldığı bir sistemdir. İnternet Sistemi: insanlar, internetle dünyanın her yerinde bulunan ve bu sisteme bağlı olan yerlerden, rahatlıkla yazılı, resimli ya da video formatlı olan bilgileri, bilgisayarları aracılığıyla internet ağıyla kendi kütüphanelerine aktarabilirler.

* Haberleşme-Bülten Sistemi:
HBS, elektronik posta sisteminde karşılıklı iletişim yapılabilmesi için ayrılan elektronik bir ortamdır.

* Bilgi Tartışma Servisi:

Elektronik posta servisi olan birçok eğitim kurumu, kendi gruplarındaki insanlarla çeşitli tartışmaları yapabilmek için BTSyi kullanmaktadırlar.

* Bilgisayarla Konferans Sistemi:

Uluslar arası telefon ücretlerinin pahalı oluşu, insanların bu sistemle iletişimini kısıtlamaktadır. İnternet sayesinde bu olay ortadan kalkmıştır.

Çeşitli araçlarla yaşantımıza girmiş olan bilgisayar teknolojisini eğitim ve öğretime yönlendirmek, toplumun bilgisayar okuryazarlığını arttırmak geleceğe hazırlanan bir Türkiye için çok önemlidir.

Elektronik ortamlara uyun olarak hazırlanmış olan eğitim programları ile öğrencileri etkileşimli, kolay ve kalıcı öğrenme sürecine katabilir, elektronik dokümanları derslerde eğitimi destekleyici unsurlar olarak kullanabiliriz. Bunun sağlamak için de evlerde ve okullarda bilgisayar kullanımını arttırmalıyız. Her evde her sırada bilgisayar olmalı. Ve bunlar bilgi üretiminde kullanılmalıdır.


Alıntı