Bilgisayardan Silemediğiniz Dosyaları Nasıl Silerim

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bilgisayardan Silemediğiniz Dosyaları Nasıl Silerim

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin: 1.Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın ve sonra CMD yazın.2.Komut isteminde REGSVR32 APPWIZ.CPL yazın.3.Bu işlem başarısız olursa, aşağıda listelenen kayıt defteri girdilerini arayın. Bu sorunu çözümlemek için, kayıt defterinde aşağıdaki anahtar ve değerlerin bulunup bulunmadığına bakın. Eksik anahtar veya değerleri yeniden oluşturun. Bu anahtarların sistem sürücü harfini kullandığını unutmayın. Bu girdileri, bilgisayarınızın yapılandırmasıyla eşleşecek biçimde ayarlamanız gerekebilir. •[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
"ADODB.Recordset"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
"C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
"ThreadingModel"="Apartment"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
"ADODB.Recordset"•HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
"Microsoft OLE DB Row Position Library"•HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
"C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"•HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
"RowPosition.RowPosition.1"•HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
"RowPosition.RowPosition"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
"%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"4.Aşağıdaki yordamlardan bilgisayarınız için geçerli olanındaki adımları izleyin ve ardından bu sorunun çözümlenmiş olup olmadığını sınayın. Sorun çözülmüşse kalan adımları atlayın. Sorun giderilmemişse, 5. adıma gidin. •Internet Explorer 6.0'da bu sorunu çözümlemek için, Internet Explorer 6.0'ı onarın: a. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.b. Aşağıdaki komutu kutusuna yapıştırın ve Tamam'ı tıklatın: rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
Bu komut büyük/küçük harf duyarlı olduğu için, Microsoft, komutu bu makaleden kopyalayıp kutusuna yapıştırmanızı önerir.•Internet Explorer 5.0 veya 5.5'te bu sorunu çözümlemek için, Internet Explorer 5.0 veya 5.5'i onarın: a. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.b. Aşağıdaki komutu kutusuna yapıştırın ve Tamam'ı tıklatın: rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
Bu komut büyük/küçük harf duyarlı olduğu için, Microsoft, komutu bu makaleden kopyalayıp kutusuna yapıştırmanızı önerir.5.Yerinde yükseltme gerçekleştirin:

Not Yerinde yükseltme gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.. Yerinde yükseltme gerçekleştirmenin tehlikeleri hakkında daha fazla bilgi için, "Daha Fazla Bilgi" bölümüne bakın. a. Windows 2000 yükleme CD-ROM'unun \I386 dizinindeki Winnt32.exe dosyasını çalıştırın.b. Windows 2000 Kur ekranı görüntülendiğinde, Windows 2000'e Yükselt'i tıklatın.c. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin.Program Ekle/Kaldır aracı yine de düzgün çalışmıyorsa, içeriği görüntülemiyorsa veya bu sorunu Internet Explorer'ın sonraki sürümlerine yükseltmeden çözümlemeye çalışmak istiyorsanız, girdilerin bulunduğundan emin olmak için aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını denetleyin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Not Yukarıdaki kayıt defteri anahtarları boşsa, Program Ekle/Kaldır aracı da boş olabilir.

REGSVR32 [yol\dosyaadı] komut satırını kullanarak aşağıdaki dosyaların her birini kaydedin:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [kaydedilemez]
Program Ekle/Kaldır aracı eksik bilgi görüntülüyorsa veya boşsa, aşağıdaki dosyaların tarihlerini doğrulayın ve mümkünse dosyaları kaydedin:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\User32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [kaydedilemez]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [kaydedilemez]
Program Ekle/Kaldır aracı, kullanıcı arabiriminin iletişim kutusunu görüntüleyebilmesine karşın yüklü program içeriğini görüntüleyemiyorsa, kayıt defterinde aşağıdaki anahtarın bulunup bulunmadığını denetleyin:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Kayıt defteri anahtarı eksikse, aşağıdaki metni bir metin dosyasına kopyalayın, dosyası .reg uzantısıyla kaydedin ve etkilenen bilgisayarda uygun girdileri yüklemek üzere dosyayı çift tıklatın.

Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi Sürüm 5.00 için:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00, 25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70, 00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
Üste
Durum

loadTOCNode(1, 'status');Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır. Aşağıdaki liste, Program Ekle/Kaldır aracı tarafından kullanılan tüm kayıt defteri anahtarlarını içerir. Bu anahtarların Appwiz.cpl dosyası kaydedilerek ayarlanması gerekir, ancak kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını doğrulamak üzere çapraz başvuru yapabilmeniz için burada sağlanmışlardır. •[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
@="%DESC_ShellAppMgr%" •[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
"ThreadingModel"="Apartment"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
@="Installed Apps Enumerator"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
@="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
"ThreadingModel"="Apartment"

Not Bu anahtar yalnızca Microsoft Windows XP'de bulunur.•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
@="Darwin App Publisher"•[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
@="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
"ThreadingModel"="Apartment"•[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"•[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

Not Bu anahtar yalnızca Microsoft Windows XP'de bulunur.•[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
@="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"•[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"•[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Contr olPanel\InProcCPLs]
"appwiz.cpl"="" ARP çalıştırıldıktan sonra kullanılan kayıt defteri girdileri.

loadTOCNode(3, 'status');•HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
INF dosyasını okur. Kod, INF dosya adını okur. INF bölümü olarak "AppInstallList" kullanılır.•HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
ARP çalışırken 1 olarak ayarlanır. TS'ye ARP'nin çalıştığını bildirir.
ARP'den çıkıldığında 0 olarak ayarlanır.•HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Uygulama yayımcılarını numaralandırır •HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
wx86'nın etkin olup olmadığını belirlemek üzere okunur.•HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewSh ortcutHandlers
"Yeni bağlantı" işleyicilerinin listesini edinmek üzere numaralandırılır. Bu işleyiciler belirli bir öğe için Başlat menüsüne, masaüstüne veya başka öğelere bir bağlantı ekleyebilecek gibi görünmektedir.•HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
Kur çalıştırıldıktan sonra yeniden başlatma gerekip gerekmediğini belirlemek üzere okunur.
Bir değer varsa, yeniden başlatma gerekmektedir.•HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions
Bilgisayarsan kaldıramadığınız (Unsintall yapamadığınız) programları silmek, Windowsun başlangıçta yüklediği programları ve dosyalarını düzenlemek, Kayıt Defteri (regedit) kayıtlarınından windowsun kullanmadığı ve gereksiz olanları silmek için...

http://personal.inet.fi/business/ton...s/EClea2_0.exe

...bu programı kullanmanızı tavsiye ederim. herhangi bir yanlış program yada dizini sildiğinizde Backup (yedekleme) özelliğide olduğundan geri alabiliyorsunuz... Tamamen ücretsiz bir yazılım olup daha bir çok özellikte mevcuttur...


Ayrıca Bilgisayarınızdan silemediğiniz yada adını değiştiremediğiniz dosya veya klasörleri silmek, isimlerini değiştirmek için...

Download Unlocker

Unlocker programını tavsiye ediyorum çok kullanışlı ve ufak bir programdır...
 

Son düzenleyen: Moderatör: