Bilgisayarın Sosyal Bilimlere Katkısı Nelerdir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bilgisayarın Sosyal Bilimlere Katkısı Nelerdir?

Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar. Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir.

Sosyal bilimler başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.

* İletişim bilimleri
* Ekonomi
* Eğitim bilimleri
* Coğrafya
* Tarih
* Uluslararası ilişkiler
* Dil bilimi
* Siyaset bilimi
* Psikoloji
* Toplum bilimi
* Müzikoloji
* Arkeoloji
* Filoloji
* Hukuk
* İşletme
* Suç bilimi
* Sanat Tarihi
* Felsefe
* Sosyoloji
* Nümismatik
* Matematik
* Filozof
* Antropoloji


Sosyal bilimlerde bilgisayarın önemi ve rolü:

* Bilgisayar programları sayesinde hemen her sosyal bilim konusunda özel ya da genel bilgisayar programları kullanılarak; bilgi birikmesi, bilgi kaybolmasının önlenmesi, dünya çapınca bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Arşivlemenin zorlukları düşünülürse bunun önemi daha iyi anlaşılır.
* Dünyayı gezmeye hemen hemen gerek kalmadan tarih, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, ve benzeri alanlarda bilgi paylaşımı en üst seviyeye çıkmaktadır.
* Toplumların haberleşme araçlarından biri olan bilgisayar sayesinde toplumsal ilişkiler, siyasi ilişkiler ve ticari ilişkiler farklı bir boyut kazanmıştır.
* Kolayca ulaşılan bilgi sayesinde yeniliklerin daha hızla ve yaygın bir şeklde dağılımı sağlanmıştır. Bu, bütün bilim dalları için söz konusudur.

Konuyu yukarıdaki bilgiler ışığında genişletebilirsiniz.