Bilim Adamlarının Fizikteki Buluşları | 1897; Pieter Zeeman Joseph John Thomson - 1964; Murray Gelln

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bilim Adamlarının Fizikteki Buluşları | 1897; Pieter Zeeman Joseph John Thomson - 1964; Murray Gelln – Mann Tarihleri Arası


Bilim Adamlarının Fizikteki Buluşları
1897: Pieter Zeeman Joseph John Thomson;

Zeeman, ışığın bir atom içindeki yüklü parçacıkların hareketi sonucu yayımlandığını buldu. Thomson’da , elektronu keşfetti.


1900: Max Planck;

Karacisim ışınmasını kuantum enerji yayımı ile açıkladı. Kuantum kuramı böylece doğmuş oldu


1914: James Franck Gustav Hertz;

Bir elektron saçılım deneyiyle duragan durumların varlığını doğruladı.


1923: Arthur Compton;

x- ışınlarının elektronlarla etkileşimlerinde minyatür bilardo topları gibi davrandıklarını gözlemledi. Böylece ışığın parçacık davranışı hakkında yeni kanıtlar ortaya koydu.


1924: Erwin Schrödinger;

kuantum fiziğinin, “dalga mekaniği” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini geliştirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger denklemi” diye adlandırılan, bilimin en önemli formüllerinden birinide kapsıyordu.


1924: Satyedra Nath Bose Albert Einstein;

Kuantum parçacıklarını saymak için daha sonra Bose-Einstein İstatistiği diye adlandırılacak olan yeni bir yöntem buldular. Ayrıca uç , derecelerde soğutulmuş atomların tek bir kuantum durumuna yoğuşacaklarını önerdiler. “Bose-Einstein Yoğunlaşması” 1990’lı yıllarda deneysel olarak gerçekleştirildi.


1925: Wolfgang Pauli;

Aynı özelliklere sahip fermiyon türü iki parçacığın, aynı enerji düzeyinde bulunamıyacağını söyleyen “Dışlama İlkesi”ni açıkladı.


1926: Erwin Schrodinger;

Kuantum fiziginin,"dalga mekanigi" diye adlandirilan yeni betimlemesini gelistirdi.


1926: Enrico Fermi . Paul A-M. Dirac;

İki bilim adamı, kuantum mekaniğinin parçacıkları saymak için yeni bir yola gereksinme duyduğunu belirlediler. “Fermi-Pirac istatistiği” katıhal fiziğine kapıyı aradı.


1928: Dirac;

Elektronun karşı maddenin varığını da öngören relativistik bir kuramını ortaya koydu.


1934: Hideki Yukawa;

Çekirdek kuvvetlerinin, mezon denen ağır parçacıklarca ilettiği düşüncesini ortaya attı. Bunların elektromanyetik kuvvete aracılık eden fotonlarla benzer işlev yaptığını öne sürdü.

1946-48: Isidor ı.Rabi. Willis Lamb Polykarp Kusah;

Dirac kuramında tutarsızlıklar keşfetti.


1964: John S. Bell;

“Bell eşitsizlikleri” denen deneysel bir testle kuantum mekaniğinin bir sistem için en eksiksiz tamamı verip vermediğinin sınana bileceğini söyledi.


1964: Murray Gelln – Mann;

Madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi. Kuarkların varlığı 1969 yılında deneysel olarak kanıtladı.