Bilinçli tüketici nedir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1

Bilinçli tüketici nedir? konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Bilinçli tüketici ne demektir?

Bilinçli olan bir kişi:

Mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan;
Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan;
Firmalar arasında güvenirliliği ön planda tutan;
Hakkını bilen, haklarına sahip çıkan ve savunan;
Çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen;
Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan;
Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının; tüketicilerin birliği, organize olmaları ve örgütlenmeleriyle sağlanabileceğine inanan kişidir.
 

Son düzenleyen: Moderatör:

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Bilinçli Tüketici Kimdir?

• Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutar
• Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli güvenli ucuz ve sağlıklı olması için araştırır
• Firmalar arasında güvenilirliği ön planda tutar
• Hakkını bilir haklarına sahip çıkar ve savunur
• Çevreye karşı duyarlıdır. Yurdunun ve dünyanın her köşesini kendi evi olarak düşünür
• Medyanın ve reklamların etkisinde kalarak davranış göstermez
• Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu düşünür
• Her çeşit savurganlık üre israfın karşısındadır
• Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının tüketicilerin örgütlenmeleri ile sağlanabileceğine inanır
Bilinçli Tüketici Olmayı Bilemiyoruz
Eğitimin en önemli amaçlarından biriside bireyi günümüzde okul deyince aklıma sınava hazırlayan kurum geliyor. Oysa bilinçli üretici ve bilinçli tüketici olarak yetiştirilen bireyler ülke kalkınmasında çok önemli bir rol üstlenmiş olurlar.
Bugün okullarımız bu konularda çok yönlü olarak eğitim ve öğretim çalışmaları desteklenmediğinden birçok öğreti bireyin pratikte kullanmamasından dolayı unutulup gidiyor. Bunların en basitinden biriside bilinçli tüketici olabilmek için alışveriş yaparken uyulacak kurallardır. Okullarda bunlar verilir. Ancak pratikte bu bireyin anne babası ve yakınları tarafından da ciddiye alınıp uygulamad önemsenmediğinden unutulup gidiyor. Birey ebeveynlerinden koptuktan sonra da bir zamanlar öğrendiği bu bilinçli tüketici olma öğretisini unutup gidiyor.Alışveriş yaparken aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine bakma konusunda ne kadar titiz davranıyorsunuz?
Alışverişe çocuklarınızı birlikte götürüp ürünlerin son kullanma tarihine bakmadan alışveriş yapmamayı onlarada öğretiyormusunuz?Alışverişe ne bulursanız almayamı gidiyorsunuz?
Yoksa daha önce listelediğiniz ihtiyaçlarınızı mı alıyorsunuz?Aldığınız herhangi bir ürün sorunlu çıkınca karşılaştığınız zorlukları aşmak ve hakkınızı koruyabilmek için her ilçede “Tüketici Hakları Büroları” olduğunu biliyormusunuz? Bunu çocuklarınızada anlatıyormusunuz?
Bu konularda kendimizi zaman zaman değerlendirmeye almamız ve eksiklerimizi tamamlamamız hem kendimiz hem çocuklarımız hem de toplumumuz için çok önemlidir. Bilinçli üretici olmak kadar bilinçli tüketici olmakta çok önemlidir. Bunu anlayıp uygulayabildiğimiz zaman daha sağlıklı daha mutlu olacağımız apaçık ortadadır.

TESCİLLİ EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARINIZ:
1.Temel İhtiyaçlarının giderilmesi hakkı
2.Güvenlik ve Sağlığının korunması hakkı
3.Ekonomik Çıkarlarının Korunması ve Seçme Hakkı
4.Tazmin edilme hakkı.
5.Temsil Edilme ve Sesini duyurma hakkı

6.Eğitilme Hakkı

7.Bilgilendirilme hakkı

8.Sağlıklı ve güzel bir çevreye sahip olma hakkı

1. Temel İhtiyaçlarının giderilmesi hakkı: Insanın yaşamını ve sosyo-ekonomik varlığını sürdürebilmesi için çağdaş bir ülkede gerekli olan temel ihtiyaç maddeleri ve unsurlarının özellikle devlet olmak üzere ilgililer tarfından karşılanması hakkına sahiptir.
2. Güvenlik ve Sağlık Hakkı: Bu haklar içerisinde en önemlisi diyebileceğimiz Güvenlik Hakkı tüketicinin can ve mal güvenliğini sağlığını hatta psikolojik sağlığının korunması demektir. Tüketici güvenliği sağlığa zararlı hileli bozuk kullanım amacına uygun olmayan mal ve hizmetlere karşı güvenli bir tüketim sağlamak için alınmasını gerektiren önlemleri öngörmektedir. Tüketicinin satın aldığı mal ve hizmetlerin kullanım öncesinde kullanım sırasında ve sonrasında sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için ilgililer tarafından her türlü önlemin alınması hakkıdır.Standardizasyon bu noktada güvenlik koşullarını asgari düzeyde temin etmekle büyük önem taşımaktadır.
3. Ekonomik Çıkarlarının Korunması ve Seçme Hakkı: Tüketicinin yaptığı ödemenin karşılığını tam olarak alabilmesi hakkıdır. Bu da tüketicilerin üretici ve satıcılar karşısında güçlü olabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına bağlıdır. Bu önlemler arasında tüketicilerin aldatıcı yanıltıcı reklamlara karşı korunması satış öncesi ve sonrası yapılan taahhütlere tam olarak uyulmasının sağlanması haksız sözleşmelerin önlenmesi ve etkin bir rekabet ortamının yaratılması gibi önlemler sayılabilir. Etkin rekabet ortamı ile tüketicilere mal ve hizmetlerin makul fiyatlarda yeterli kalite servis garanti ve yedek parça ile çok çeşitli ulaştırılmak suretiyle “SEÇME HAKKI”nın sağlanmasına daynamaktadır.
4. Tazmin Edilme Hakkı: Bozuk kusurlu eksik hileli kullanım dışı yedek parça ve servisten yoksun mal ve hizmetlerin satışı neticesinde tüketicinin uğradığı zararın tazmin edilmesi hakkının korunmasını öngören yasal önlemler ile bunun etkin şekilde kullanılmasıdır.
5. Temsil Edilme ve Sesini Duyurma: Hakkı: Tüketiclerin sahip oldukları tüm hakları elde edebilmeleri ve çıkarlarını koruyabilmeleri için ilgili karar organlarında temsil edilmeleri tüketicinin Temsil edilme Hakkı’dır. Bu konuda görüşlerini görüşlerini ilgili çevrelere duuyurması ve kamuoyu oluşturma girişimleri ise Sesini Duyuıma Hakkı’dır.
6. Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin öğrenim sürecinden itibaren tüketici hakları ile ilgili örgün ve yaygın eğitim hakkıdır.
7. Bilgilendirilme hakkı: Tüketicilerin doğru seçim yapabilmesi için mal ve hizmetler hakkında kalite garanti servisi markası içerdiği maddeler imal yeri süresi kullanımı tahlil deney ve sonuçları gibi benzeri gerekli ve sağlıklı bilginin sağlanması aldatıcı reklam etiketleme ambalajlama v.b. uygulamlar hakkında bilgilendirilmesi hakkıdır.
8. Sağlıklı ve güzel bir çevreye sahip olma hakkı:Bu hak özellikle ileri teknolojinin olumsuz etkilerine karşı gereken önlemlerin yeterince alınmaması nedeniyle toplumun gündemine girmiş bulunan çevre kirlilği ve doğal kaynakların bozulmaya başlaması ile önem kazanmış bulunmaktadır. Tüketicilerin güzel düzenli doğanın korunmasına önem veren yeşil ve sağlıklı bir çevre hakkına sahip olmasıdır.

BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ
Mutlu bir yaşam için ekonomik ve sorunsuz bir yaşam önemli bir unsurdur!
Ekonomik ve sorunsuz yaşamda mal ve hizmetleri yüksek kalitede düşük fiyata güvenceli olarak temin etmek önemlidir!
Alışverişte bilgi davranış ve zaman çok önemlidir. Bunlardan birinde hata harcanacak paranızın heba olması ile sonuçlanacağını unutmayın!
Bilinçli alışveriş planlı olarak
1. Alışverişin planlanması
2. Alışverişin yapılması
3. Yapılan alışverişin değerlendirilmesi
aşamalarında gerçekleştirildiği zaman bilinçli alışveriş süreci başlatılmış olur!

PLANLANLI ALIŞVERİŞTE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEMLER:
1. İstek ve ihtiyaçların seçiminde. sınrılı kaynaklara karşı aile bütçesi arasında denge kurarak karar vermek zorunluluğu vardır.
2. Satın alınacak malın kullanım amacına göre hangi kalitenin uygun olacağı kullanım bakım ve özellikleri hakkında bilgi edinin
3. Malın bedelinin hangi koşullarda ödenmesinin daha uygun olacağına karar verin; peşin ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinde karar verin
4. Alışverişte bilgi davranış ve zaman unsurlarına dikkat edin!
Satın alınacak malların kalitesi fiyatı ne zaman alınırsa uygun ve ekonomik olacağına karar verin! Zaman unsuru; model ve teknolojik ömrünü doldurma veya ihtimalini muhakkak dikkate alınız!
5. Alışveriş için en uygun zamanı belirleyiniz. Rahat bir ortamda bilgi edinmek ve daha iyi koşullarda satıcı ile tatmin edici bir anlaşma olasılığı yüksektir.
6. Günlük alışverişlerde alışveriş öncesi muhakkak bir ‘Alışveriş listesi hazırlayınız. İhtiyaçların ne miktarda ne kadar satın alınacağını tespit ediniz. Bu gereksiz harcama ve zaman israfını önler.

ALIŞVERİŞ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!
1. Satın alınacak malın markası ülkesinin hatta uluslaraarası standard
markası ISO TSE markalarının olmasına özellikle dikkat edin!
2. Mukayeseli fiyat ve kalite kontrolu yapın
3. Satış sonrası servis yedek parça garantisi olmayan ürünü almayın
4. Mal kadar satıcı firmanın davranışları hakkında muhakkak bilgi edinin
5. Derneğimize bu konuda yapılan tüketici şikayetlerinde firma ve ürünler hakkında kapsamlı bilgilerden yararlanın kararınızı sonra verin
6. Günlük alışverişlere yorgun ve aç çıkmayınız
7. Alışveriş listeniz ile çıkınız
8. Üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol ediniz1
9. Üründen beklenen yarar ve katkıyı alabileceğinize emin olunuz!
10. Kullanma kılavzu gerektiren malların bunu içermesine dikkat ediniz!
11. Garanti belgesi ve stardına uygunluk belgesi olanı tercih ediniz!
12. Albenisi olan mallara itibar etmeyin! Bunlar hormonlu olabilir veya
13. Zararlı olup olmadığı henüz tespit edilemeyen genetic methodla üretilen ürün “GMO” olabileceği ihtimalini anımsayın!
14. Satıcı mağazanın tartı ve ölçü araçlarını doğru kullandığına emin olunuz!
15. Alışveriş için makul ölçülerde kalite ve çeşitte mal bulunduran etiketleri ve malların teşhirinde alışverişe yardımcı olan mağazaları seçin.
16. Kasada ödeme öncesi kasa fişi ile satın alınan malların etiket fiyatlarını karşılaştırın hata olmadığına emin olunuz
17. Fiyatlarda faklılık varsa kendi leyhinize olan fiyatı kabul ediniz
18. Kasa fazla fiyat talep eidlmesi halinde size ‘Etiket Fiyatı’ üzerinden fiş çıkarmasını talep ediniz. Bu sizin hakkınızdır!
19. Tüketici için geçerli olan ‘Etiket Fiyatı’dır.
20. Bu durumda sizi mağdur etmek isteyen işletme iyi niyetli olamayacağı düşünülmeli ve hakkında şikayetinizi tereddüt etmeden yapmalısınız!

DEĞERLENDİRME AŞAMASI
1. Satın alınan mal yada hizmete gerçekten ihtiyaç varmıydı?
2. Amaca hizmet etti mi?
3. İhtiyaç. ve istekleri tatmin etti mi?
4. Alışda mal hakkında bilgilerden yararlanıldı mı?
5. İhtiyaca uygun kalite seçilebildi mi?
6. Kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda veya satıcı taahhüdüne uygun olarak gerçekleşiyor mu?
7. Alışveriş için en uygun zaman seçilebildi mi?
8. Malın tenolojik süresi ve modeli hakkında yerinde ve doğru karar verildi mi?
9. Kişisel ve piyasa koşullarında isabetli karar verildi mi?
10. Satıcı veya sağlayıcı firma hakkında isabetli karar verildi mi derneğimize danışıldı mı?
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
Bilinçli Tüketici Nedir ? Kime Denir ,Niye Denir?


Hepimizin muhakkak belli başlı ihtiyacları olmuştur, bunları karşılamak içinde gözünüze kestirdiğiniz bir ürünü almışsınızdır. Sonradan pişman oldunuz yada istediğinizi yada size sunulan reklamın yetersiz olduğunu anladnız. Eee şimdi ne olucak ? Tüketici hakkım yokmuydu benim yada varda nasıl kullanıcağım ki ! diye düşünüyormusunuz. Asıl soru şu nasıl bir tüketcisiniz ? Bununla ilgili bir araştırma yaptım cevabı yazının tamımını okuyarak ögrenebilirsiniz.


Öncelikle bilinçli tüketicinin tanımını yapalım.Bana göre bu tanım iki başlıktan oluşuyor birincisi Ürünü almadan önce,ikinciside ürünü aldıktan sonra.
Ürünü almadan önce ne yapılabilir?
Ürünümüz bir bir bilgisayar olsun. Bunu en karlı nerden yada en ucuz nereden alırım diye bir araştırma yapmak şart. Diyelimki İnternette online alışveriş sitelerinde 700 ytl , Bilgisayar ürünleri satan mağazada 800 ytl, Tekno Marketlerde 750 ytl. Model olarak aynı bilgisayar. Herşeyi düşünmek gerekiyor ,mesela Online alış veriş sitesindeki 700 ytl kargo dahilmi dahil değilse fiyatı buna eklemek gerekiyor yada Tekno marketten alınca eve getirene kadar nekadar masrafınız olucak. Sonra en uygun fiyat olarak gördüğümüz yerden almamız gerekiyor. Ödeme şeklinede dikkat etmeniz gerekiyor taksitle vadeli yada vadesiz,peşin fiyatına bunlarda çok önemli.
Ben tekno marketten ürünü almaya gittim burda aklımızda bulunması gereken ,ürünü ambalajında incik-boncuk herşeyi dahilmi diye bakmak.Sonradan eve gidip baktığımızda -vay efendim bunun kulaklığı yokmuş , vay efendim hediyesini koymamışlar demeyin :)
Geri götürdüğünüzde “Biz size eksiksiz vermiştik” lafını duymanız muhtemel.
Sizin adınıza düzenlenmiş Fişinizi ,bakbuzunuzu veya dekontunuzu mutlaka alın.
Sıra ikinci ve en can alıcı noktada
Ürünü aldıktan Sonra
Bilgisayarımızı aldık evimize masamızın üstüne koyduk. Şimdi kullanmak gerekiyor ama nasıl ? Bu işten anladıgını düşündüğümüz bi arkadaşımızı getirdik onun bize anlatmasını istiyoruz, işte bu kısmen yanlış. Getirdiğiniz arkadaşınız merakına yenik düşüp sizin bilgisizliğinizden yararlanıp garantı kapsamından ürünü cıkartıcak haraketler yapabilir.
Sorun yokken sorun cıksın istemessiniz sanırım :) Kullanma klavuzlarını iyi okumalıuyız mesela monitörde görüntü yok diye teknik servisi çagırmamalıyız, çünkü daha önce biri mutlaka bu yüzden çağırmıştır ve kullanma klavuzunda sizin için bu soruya cevap bulunmuştur.
Aldım, memnun kalmadım :)
İşin en karışık kısmı aslında burası. Memnun olmama sebebiniziz geçerli ve tutarlı olması gerekir.Mesela monitörünüz gerçekten bozukmuş teknik ekip geldi tamir etti ve gitti.Sonra yine bozuldu yine yaptırdınız ama bu ürün artık sizin için kalitesiz heran bozulucakmış hissi veren sorunlu bir parça haline geldi, değiştirmek isteyebilirsiniz ama ilk 1 ay içinde geçerli bu…
Ben bunu verip bi üst modelini alıcam ,değiştirmek istiyorum diyemessiniz.
Zamanında bi amcamız aldığı dolaptan memnun olmayıp gazeteye ilan vermiş filanca markanın dolabını alalı şukadarcık gün oldu ,bozuldu gelen giden yok diye vermiş veriştirmiş firmaya. Yetkililer amcanın dolabi bakmaya gitmişler bakmışlarki tüketici kaynaklı bir sorun var Amcaya yüklü bir tazminat davası açmışlar ve almışlarda:)
Demek istediğim sorunu önce kendinizden olup olmadığını kavrayın gerekirse telefon desteği alın ,sonra teknik destek isteyin daha sonra ilgili yerlere şikayet edin.
Mesela Tüketiciler derneği var orda çok hoş anlatımlar var Birkaç web adresi vermek istiyorum.

www.ttkd.org.tr

http://www.tuketicilerdernegi.org

Umarım faydalı bir yazı yazmışımdır. Yorumlarınızı şikayetlerinizi bekliyorum.


Alıntı
 
K

Kayıtsız Üye

#5
bilinçli tüketici bir kimsenin ne aldığını bilmesidir ve hakkını savunabilmesidir
 
K

Kayıtsız Üye

#6
Bilinçli bir tükatici bir şeyin son kullanma tarihi vb. gibi şeylere bakarak alan kişidir
 
S

seda nevzat

#10
bilinçli tüketici bir kimsenin ne aldığını bilmesidir ve hakkını savunabilmesidir
 
M

Misafir üye

#12
Bilinçli tüketici olarak ne aldığımızı bilmeliyiz . İnsanların bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları kendisine olduğu gibi bütçesine de dost olur. :):D;)