Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmen Görevleri

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN (OKUL BİLGİSAYAR FORMATÖRÜ) GÖREVLERİ

115/03/1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğtim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar laboratuarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge” de belirtilen görevleri yapmak

2Kasım 2003 tarihli ve 2554 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi” nde belirtilen görevleri yapmak

(Bu dersler ilk öncelik olarak bilgisayar dersi, olmaması halinde branşından ders, buda mümkün olmadığı durumlarda kurum müdürü tarafından uygun bulunan derse girmek3Görevlendirildiği Okul/kurumda en az 6 saat en fazla 10 saat derse girecektir)

4Nöbet görevi verilmeyecektir

5Görevlendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde sabah saat 0800 den akşam saat 1700 ye kadar bilgisayar laboratuarlarının kullanımı ile ilgili çalışma çizelgesi hazırlayıp laboratuarların kapısına asmak

6Bilgisayar laboratuarında dersler haricinde sürekli bulunmak ve Bilgisayar laboratuarını 0800 - 1700 açık tutmak Bilgisayar laboratuarından öğrenci, öğretmen, öğrenci velileri ve çevre halkının da kullanmasında yardımcı olmak

7Görevlendirildiği okul/kurumun web sayfası ile ilgili oluşturulan komisyonda başkanlık yapmak ve web sayfasının yapılmasından, yayınlanmasından ve güncellenmesinden sorumludur ( Görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde web sayfasını yapıp yayınlamak zorundadır)

8Sorumlusu bulundukları okulların bilgi iletişim araçları ile ilgili sorunlarında bu okullara rehberlik yapmak gerektiğinde teknik destek sağlamak
İl içinde açılan bilgisayarla ilgili hizmetiçi eğitimlere katılarak bilgilerini güncellemek

9Görev yaptığı kurum/okulda tüm personele eğitim öğretimle ilgili bilgisayar konusunda yardımcı olmak, gerektiğinde (mesai saatleri içerisinde) kısa süreli seminerler düzenlemek

10Kurumunda/okulunda uygulanan projelerde (İntel Öğretmen Programı, İntel Öğrenci Programı, Microsoft Yenilikçi Öğretmen Programı, Cisco Ağ Akademisi Programı, thinkcom Programı vb) tüm öğretmenlere rehberlik yapmak ve teknik destek sağlamak

11Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kendi okullarında uygulamak ve tüm öğretmenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak

12Kurumlarında/okullarında okul idaresi tarafından yapılması gereken görevleri yapmayacaklardır ( sevk vermek, öğrenci devamsızlığı işlemek, fotokopi çekmek, sınav ve ders programları yapmak, bilsa ve ilsis modüllerine bilgi girmek vb)