Bir Bölgenin Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Faktörler Nelerdir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörler nelerdir-Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörler

Bir bölgenin sahip olduğu kaynaklar ve coğrafi özelliklerdir. Kaynaklar; doğal, insani ve kapital olmak üzere üçe ayrılır
coğrafi konumi,yerşekilleri,iklim,nüfus ve yerleşme