Bir Gayr-i Müslime Kamyon, Kamyonet Gibi Vasıta Ile Içki Taşımak Caiz Midir?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
BİR GAYR-İ MÜSLİME KAMYON, KAMYONET GİBİ VASITA İLE İÇKİ TAŞIMAK CAİZ MİDİR?

Bir gayr-i müslime kamyon ve kamyonet gibi bir vasıta ile içki taşımak İmam-ı Şafii ile İmameyne göre haramdır Çünkü içki sebebiyle Hz Peygamber`in lanetlediği on kişiden birisi de içki taşıyandır Bu aynı zamanda Allah`ın yasakladığı bir şeyin işlenmesi için yardım sayılır, ancak, İmam A`zam`a göre caizdir Alınan ücret de haram sayılmaz (al-Fetava`l-Hindiyye)

Bu ihtilaf, İslam dininde yasak olan her şeyde caridir Yani bir şey İslam dininde yasak olduğu halde müslüman bir kimsenin bir gayr-i müslim için onu taşıması, koruması İmam-ı A`zam`a göre caiz, diğer imamlara göre caiz değildir
İslam Fıkhı Ansiklopedisi