Bir genç adam

#1
Sponsorlu Bağlantılar
B_en tanımsızım
İ_nceleyip irdeleme boşuna
R_essamın boş tualiyim

G_erçekten uzak anlamsız renklerden
E_line fırça alıp çizemezsin beni
N_asıllardan oldukca uzak bir cevabım
Ç_ünkülü ifadelerle başlarım

A_dımlarımda kopuk bir kıyamet
D_ünü güne günü yarınına gebe
A_rdımda kuyruktan "KEŞKE"ler
M_antığına sığmam ısrar etme...

B_ilmem ki nasıl anlatsam kendimi
İ_inceliğinde bir nükte

R_aylarda kimsesiz bir çocuk
G_ündüz...belki gece
E_nsiz emelsiz bir cümle
N_edenlerden bir nefes
Ç_elimsiz beden
A_nlatmak anlamak imkansız
D_uvarın dökük yüzü
A_sık gözlü...Aşık
M_uğlak karmaşık bir denklem...