Bir Lider Nasıl olmalı,Lider Olma Şartları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bir Lider Nasıl olmalı

Liderlik üzerine tüm fikirlere ve yazılanlara bakıldığında üç önemli nokta dikkati çekiyor: insan, etkileme ve amaçlar.

Liderlik insanlar arasında gerçekleşir, etkilemenin kullanımını içerir ve belli bir hedefe yöneliktir. Etkileme insanlar arası ilişkilerin pasif olmaması demektir. Ayrıca etkileme bir noktaya ulaşmak ya da bir hedefi başarmak için kullanılır.
Liderliğin ne olduğunu aha iyi anlamak için madalyonun diğer tarafına da bakmak ya da liderleri başarısızlığa iten faktörleri de gözden geçirmek gerekiyor. Purdue Üniversitesi Krannert Graduate School of Management'in dekanı Richard A. Cossier, aşağıda inceleyeceğemiz faktörlerin, geçmişte çok başarılı olan liderler için de geçerli olduğunu vurguluyor. Richard Cosier'in değindiği noktalar beş grup altında toplanıyor::

Etkin olmayan değişim yönetimi, liderin başarısızlığını hazırlayan bir faktör. Bu ilkede, geçmişte edindiği çalışma alışkanlıklarını bırakamayan liderin, geleceğe dönük yeniliklere ayak uyduramayacağı vurgulanır.
Dinleme yeteneğinin olmayışı, liderin başarısını etkileyen unsurların ikincisi. Bu noktada liderin kendini abartarak beğenmesi, olaylara tepeden bakması ve konulara gerekli önemi vermemesi, önemli konuların gözden kaçmasına neden olur. Oysa dinlemek, en etkin bir iletişim aracıdır. Enerji ister, dikkat ister, tasdik ister ve dinlemede dalgınlığa asla yer yoktur.
“Şanslı olmak, iyi olmantak daha iyidir”. Fark edileceği gibi bu ilke şansa yer vermeyen ve ben kaderimi şansa ve dış etkilere bağlamam, irademle kendim çizerim gibi düşünceler liderlikle örtüşmez.

Liderlik karşılıklılık gerektirir, tek başına bir olgu değildir, insanlar arasında gerçekleşir. Kağıt karıştırmanın, problem çözmenin ötesinde insana yönelik bir aktivitedir, dinamiktir ve güç kullanmayı içerir. Liderlerin ortak özelliklerine baktığımızda aşağıda sıralanan özellikler dikkati çekiyor:

Vizyon sahibi olması.
Tutkulu ve fedakar olması
İnançlı, kararlı ve tutarlı olması
Örnek teşkil etmesi
Güven
Güvenmesi/Takipçilerine güvenmesi
Güvenilir olması / Takipçilerinin güvenini kazanmış olması
Motive etmesi
Beklentileri vizyonla bütünleştirmesi
İlham vermesi
Gelişim odaklı olması
Adalet duygusunun olması
Mütevazı olması
İyi bir dinleyici olması
Açık iletişim kurması
İnsanlara karşı duyarlı olması
Durumlara karşı duyarlı olması
Yenilikçi olması
Hızlı ve etkin karar vermesi
Esnek olabilmesi
Hız (zamanı etkin kullanması)
Sinerjik takım kurabilmesi
Bilgi sahibi olması