Bir müslüman olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bir müslüman olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız?
CEVAP

Herkes çevresinde ve işyerinde çeşitli karakterde insanlarla karşılaşıyor Bir müslüman olarak onlara karşı hareketlerimizi bilmemiz gerekir İmam-i Gazalî hazretleri insanları dört kısma ayırmaktadır:
1- Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler
2- Şiddet, zulüm ile hareket edenler
3- Hile ile etrafındakileri aldatanlar
4- Güzel ahlâk sahibi olan, gerçek müslümanlar
Unutmamak gerekir ki, her insanın kalbinden Allahü teâlâya giden bir yol vardır Bütün mesele, bu yoldan İslâm nurunun insanlara ulaştırılmasıdır O nuru kalbinde hisseden bir insan, hangi kısımdan olursa olsun, yaptığı kötülüklere pişman olur ve doğru yolu bulur
Eğer bütün insanlar, islâm dinini kabul etseler, dünyada kötülük, hile, savaş, anarşi ve zulüm kalmazdı Bunun için, tam ve mükemmel bir müslüman olmaya gayret etmek ve müslümanlığın esasını ve inceliklerini izah ederek, ve kendimiz de yaşayarak bütün dünyaya yaymak, herkesin boynuna düşen bir borçtur Bunu yapmak cihad olur
Hangi dinden olursa olsun bütün insanlara, Kuran-ı kerimin emrettiği şekilde, daima tatlı dil ve anlayışla hitap etmelidir Müslüman olmayanın yüzüne karşı, kâfir, dinsiz diyerek, onun kalbini incitmenin günah olduğu, böyle söyleyenin cezalandırılması gerektiği, fıkıh kitaplarında yazılıdır Maksat, herkese islâm dininin yüceliğini anlatmaktır Bu cihad da, ancak tatlı dille, sabır, ilim ve imanla olur
Bir kimseyi bir şeye inandırmak isteyenin önce kendisinin ona inanması şarttır Mümin ise, hiçbir zaman sabrını kaybetmez ve inandığını anlatmakta zorluk çekmez İslâm dini kadar, açık ve mantıki hiçbir din yoktur Bu dinin esasini anlayan, herkese bu dinin biricik hak din olduğunu kolaylıkla ispat edebilir
Kâfir olmak, yani Müslüman olmamak, her zaman ve her yerde kötüdür Çünkü küfür, insanı dünyada ve ahirette felakete götüren zararlı bir inanış ve bozuk bir yaşayıştır Bununla beraber, başka dinden olan kimselerin hepsini, kötü huylu bir insan kabul etmemelidir İçlerinde iyiliğe elverişli kimseler bulunabilir
Allahü teâlâ, İslâm dinini, insanların dünyada rahat ve huzur içinde, kardeşçe yaşamaları ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir Kâfirler, yani müslüman olmayanlar, bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir Bunlara, acımalı ve incitmemelidir! Bunları gıybet etmek bile haramdır Bunlar, şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir Bunların çoğu, Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, yanlış yola saptırılmış insanlardır Biz bunlara sabır ile, tatlı dille, akıl ve mantık ile doğru yolu göstermeliyiz!
İslâm dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, dil ve tahsil seviyesi ayırmaksızın, her insanın şeref ve itibarına hürmet eder Herkes aynı haklara, aynı itibara sahiptir Ferdin, muayyen bir topluluğun, hatta yalnız müslümanların değil, bütün insanlığın, hür ve medeni bir hayat seviyesine ulaşmasını emreder Bu sebeplerden dolayı da, yabancılar arasında Müslümanlık yayılmaktadır Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimde bütün insanları doğru yolda bulunmaya davet ediyor Doğru yola kavuşan insanın, geçmişteki bütün günahlarını affedeceğini vâd buyuruyor