Bireysel Davranışlarda Toplumsal Etkiler

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
psikoloji test soruları - lise 2 psikoloji dersi - psikoloji test soru çözümü - psikoloji sınav soruları - psikoloji soruları ve cevapları

Soru 1. Toplumsal bir varlık olan insan değişik sosyal gruplar içerisinde bulunur. Birey ile grup arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyoloji
B) Ekonomi
C) Psikoloji
D) Antropoloji
E) Sosyal PsikolojiSoru 2. Bireyin belli bir olay, varlık ya da bir kişiye karşı hazır oluş durumuna ne ad verilir?

A) Norm
B) Değer
C) Statü
D) Tutum
E) İnançSoru 3. İnsanların kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algıların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygular bütününe ne ad verilir?

A) Davranış
B) Rol
C) İnanç
D) Değer
E) ÇatışmaSoru 4. Aşağıdakilerden hangisi davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Tutum
B) Ortam
C) Beklenti
D) İnanç
E) Yönetim

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi değerle ilgili bir örnek değildir?

A) Demokrasi
B) Bayrak
C) Tutum
D) Eşitlik
E) Özgürlük


Soru 6. Tutumların değiştirilmesinde ikna yöntemi etkilidir. İkna edici iletişimin etkili olması aşağıdaki etmenlerin hangisi ile ilgili değildir?

A) Mesaj
B) Kaynak
C) Alıcı
D) Araç
E) AlgıSoru 7. Aşağıdakilerden hangisi insan davranışlarını düzenleyen standartlar veya kurallar bütünüdür?

A) Normlar
B) Değerler
C) İnançlar
D) Tutumlar
E) Beklentiler


Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin inanç ve davranışlarını grup özelliklerine göre değiştirme eğilimidir?

A) Uyum
B) İtaat
C) Baskı
D) Otorite
E) Mizaç
Soru 9. Boyun eğme ve itaatla ilgili insanları etkileme- nin birçok yolu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yollar- dan biri değildir?

A) Bireycilik arzusu
B) Ödül
C) Bilgi
D) Otorite
E) KorkuSoru 10. Bir hastanın doktorun önerdiği her şeyi aksatmadan yapması itaatla ilgili hangi etkileme yoluna örnektir?

A) Lider
B) Uzmanlık
C) Ödül
D) Baskı
E) Toplumsal etkiSoru 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir liderde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Enerjik
B) Aktif
C) Orta boylu
D) Bilgili
E) Kendine güvenliSoru 12. Hedeflerine ulaşmada astlarında yüksek başarı bekleyen, bu başarıları göstermek için de gereken desteği sağlayan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otoriter lider
B) Destekleyici lider
C) Başarıya yönelik lider
D) Yönlendirici lider
E) Katılımcı liderSoru 13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba örnektir?

A) Tiyatro izleyicileri
B) Basketbol takımı
C) Lise öğrencileri
D) Kırmızı ışıkta bekleyenler
E) Tren yolcuları


Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi grup bağlılığını azaltan bir etkendir?

A) Birincil grup olması
B) Normların yerleşmiş olması
C) İletişimin iyi olması
D) Grubun hetorojen olması
E) Grubun homojen olmasıSoru 15. Aşağıdakilerden hangisi grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücüdür?

A) Grup normları
B) Grup bağlılığı
C) Grubun büyüklüğü
D) Grubun küçüklüğü
E) Grup bağlılığı


Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?

A) Rasyonel olması
B) Biz duygusunun olması
C) İlişkilerin sınırlı olması
D) Sözleşmeye dayanması
E) İlişkilerin resmi olması


Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Eğitim
B) Propaganda
C) Reklam
D) Fiziki yapı
E) MedyaSoru 18. Herhangi bir konuda yeterli ve gerekli bilgi edinmeden ya da inceleme yapmadan, yetersiz kanıtlara dayanarak varılan sonucu ne ad verilir?

A) Toplumsal etki
B) Ön yargı
C) Tutum
D) İtaat
E) Değer


Soru 19. Belli bir zamanda belli bir sorun karşısında toplumun büyük çoğunluğunda egemen olan kanıya ne ad verilir?

A) Kamuoyu
B) Moda
C) Mesaj
D) Bilgi
E) Toplumsallaşma