Birleşik Dünya Kolejleri Sınavı 08 Mayıs 2009 Tarihinde Yapılacaktır

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Birleşik Dünya Kolejleri Sınavı 08 Mayıs 2009 Tarihinde YapılacaktırEK 1 GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
a) Birleşik Dünya Kolejleri grubuna dâhil Amerika Birleşik Devletleri (1), İngiltere (2), İtalya (1), Kanada (1), Hong Kong (1) ve Kosta Rika (1) Kolejleri tarafından Türk öğrencilere toplam yedi (7) kontenjan tahsis edilmiş olup ücret bilgileri aşağıda belirtilmektir.
Sıra No
Ülke ve Kolej Adı
Kontenjan
Ücret
(2 yıllık)
Kolej Payı
Öğrenci Payı
AÇIKLAMALAR
1
Amerika Birleşik Devletleri
(UWC-USA)
1
39.300 $
(ABD Doları)
Kısmi
-
Karara bağlanacak.
2
İngiltere
(Atlantic College)​
2
45.000 ₤ Pound​
-
%100
Öğretim dönemi Eylül'de başlar.​
3
İtalya (Adriatic College)​
1
17.000 Euro​
%100
-
Kolej payı % 100 (Tam burs)​
4
Kanada
(Pacific College)​
1
66.000 $
(ABD Doları)​
%100
-
Kolej payı % 100 (Tam burs)​
5
Hong Kong
(Li Po Chun UWC)​
1
HK 206.000
Hong Kong Doları​
% 60
% 40
Öğretim dönemi Eylül?de başlar.​
6
Kosta Rika
(UWC Costa Rica)​
1
27.000 $
(ABD Doları)​
Kısmi
-
Karara bağlanacak.​
Not: Detaylı bilgilere www.uwc.org adresinden ulaşılabilir. Ücretler 2008-2010 öğretim dönemlerine aittir.b) Öğrencilerin gidiş-dönüş yol giderleri, cep harçlıkları ile diğer her türlü giderleri kendilerine aittir.
c) Öğretim süresi 2 veya 3 yıl olup öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler uluslar arası geçerliliği olan ve lise diplomasına denk sayılan Bakalorya (International Baccalaureate) diploması alacaklardır. Söz konusu Kolejlerden, lise 3. sınıfa geçecek olan öğrencilerin yararlanmaları söz konusu olduğundan, öğrencilerimizin Türk Eğitim Sistemine göre 1 yıl kayıpları olmaktadır.
d) Bakanlığımız yalnızca öğrencilerin seçimi ile eski ve yeni okullarına bildirim hizmetlerinde bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra öğrenciler ve aileleri Kolejler ile doğrudan muhatap olmaktadırlar.

e) Kolejlerde eğitim İngilizce olduğundan, bir kısım derslerin öğretimini (İngilizce) yapan okullarımızdaki öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. İngilizce dışındaki yabancı dillerde öğretim yapan okulların öğrencilerinden iyi düzeyde İngilizce bilenlerin başvuruları da istenen diğer koşulları taşımaları halinde kabul edilebilecektir.
2) İDARE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER VE ADAY SEÇİMİ
a) Okul Müdürlükleri Ek-1 ve Ek-2 duyuru formlarının ellerine ulaşmasını müteakip öğrenci veya velilerini bilgilendirecekler, gerekli niteliklere sahip ve istekli olanlar arasından yalnızca bir (1) öğrenciyi "ÖĞRETMENLER KURULU KARARI" ile aday göstereceklerdir. (Aday gösterme zorunluluğu yoktur.)
b) Okul Müdürlükleri aday öğrenciye ait başvuru formu, öğretmenler kurulu karar tutanağı ve İngilizce not durum belgesini en geç 27 Nisan 2009 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü en geç 29 Nisan 2009 tarihine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, İl Millî Eğitim Müdürlüğü de en geç 4 Mayıs 2009 tarihine kadar Bakanlığımıza ileteceklerdir.
Ayrıca Okul Müdürlükleri "Aday Başvuru Formu" ile "İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderdikleri üst yazının" birer örneğini Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne faks çekeceklerdir. (Faks No: 0 312 418 82 89)
c) Bakanlığımızda oluşturulacak Burs Komisyonunca asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi amacıyla 08 Mayıs 2009 tarihinde mülâkat yapılacağından, öğrencilerin başka bir çağrı yazısı beklemeden Millî Eğitim Bakanlığı Sakıp Sabancı Toplantı Salonu Bakanlıklar / ANKARA adresinde saat 09.00'da hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların Ankara'ya geliş - dönüş ve diğer her türlü giderleri kendilerine aittir.
d) Mülâkat sonuçları Bakanlığımızın www.meb.gov.tr ve www.digm.meb.gov.tr adresinin duyurular bölümünden (20) gün içerisinde yayınlanacaktır.
e) Eksik düzenlenen veya zamanında Bakanlığımıza ulaşmayan belgelerden okul müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
f) Ayrıca, aday gösterilecek öğrencilerin aranılan nitelikleri taşımadan aday gösterildiklerinin Bakanlığımızca tespiti halinde öncelikle Okul Müdürlükleri, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri seviyesinde gerekli yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.
g) Belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar sınavda başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.
3) ADAY GÖSTERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER
a) Lise 2. sınıf öğrencisi olmak,
b) İyi derecede İngilizce bilmek,
c) 16 - 18 yaşlarında olmak,
d) Derslerinde başarılı olmak (5 üzerinden en az 4),
e) Sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgili olmak,
f) Uluslar arası bir okulda ülkemizi temsil edebilecek niteliklere sahip olmak.
4) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
a) Aday Başvuru Formu,
b) Öğrenci seçimi ile ilgili Öğretmenler Kurulu Kararı tutanağı,
c) Onaylı İngilizce Not Durum Belgesi,
d) İkametgâh İlmühaberi,
e) Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
f) Öğrenim ücretlerinin veli tarafından karşılanacağına dair noterden alınacak Taahhütname,
DİKKAT:
  • (a), (b) ve (c) maddelerinde belirtilen belgeler yukarıda belirtilen tarihlerde gönderilecektir.
  • (d), (e) ve (f) maddelerinde belirtilen belgeler ise mülâkatı kazanan aday tarafından elden veya kargo ile sonuçların açıklandığı tarihten itibaren (5) gün içerisinde Bakanlığımıza ulaştırılacaktır.
EK-2 Aday Başvuru Formu Formu