Biyokimyager mesleği - Biyokimyager mesleği Hakında Bilgi

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
TANIM
Biyolojik bilimler sağlık bilimleri beslenme çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir


GÖREVLER
- Beslenme genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar
- İnsan bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar
- Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein kan serumu proteini amino asit organik asit ve bileşikler gibi)
- Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler
- Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar
- Temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi fermantasyon gıda mikrobiyolojisi gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Laboratuvar ortamında; Spektrofotometre (analitik laboratuvar cihazı) pHstat İnkübatör Su Banyoları Distile su cihazları Ultrasantrifij Ultrafiltrasyon Cihazları Termostat ve Kriyostatlar Oksijenmetre PCR Fermantörler Mikroskop Santrifüj pHmetre Filtrasyon Kromatografik ekipmanlar(ayırma saflaştırma cihazları) hassas terazi tüpler pompalar soğutucular çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler
- Üretim ortamında; yukarıda tanımlanan cihazlarla birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar
- Eğitim ortamında; bilgisayar eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Biyokimyager olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne sahip
- Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı
- Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli
- Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı
- Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan
kimseler olmaları gerekir
Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Biyokimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler Laboratuvarlar sessiz–sakin ve hijyeniktir ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur

İlaç gıda temizlik maddeleri ve plastik vbüreten fabrikalarda yada arıtma tesisi gibi yerlerde çalışılması durumunda gürültüye maruz kalınabilir Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma yapanlara nazaran daha düzenlidir

Zehirli ve tehlikeli maddeler yada radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır

Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı benzer nitelikteki fizik kimya biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir Bu nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler biyologlar hekimler eczacılar laborantlar gıda ve ziraat mühendisleri çevre mühendisleri gibi meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyokimyagerlerin; ilaç aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar boya mürekkep elyaf plastik vb kimyasal maddeler tarım ilaçları kozmetik deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır
Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler
Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirlerÇevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle çevre ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır
Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri sağlıkla ilgili testler yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler Ayrıca projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler

Biyokimyanın biyoloji fizik ekoloji zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle iş bulma olanakları hergeçen gün artmaktadır
Türkiye’de yeni gelişen bir alan olması nedeniyle ve pek çok bilim alanıyla kesişme noktasında yer alması sebebiyle mezunların yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça geniştir Bu süreç esnasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alarak eğitim çalışmalarına katılır öğrencilere ders verirler
Biyokimya Biyoteknoloji Moleküler Biyoloji Genetik gibi bilim alanlarıyla ilgili yurtdışındaki araştırma ve üretim şirketleri ile bu alanlardaki yurtdışındaki üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı fakültelerin “Biyokimya” Bölümünde verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) yeterli “sayısal (SAY-2)” puanı almak
- Sınav sonucuna göre hazırlanacak Tercih Bildirim Formu’nda “Biyokimya” lisans programını tercih etmek gerekir
“Biyokimya Teknikerliği” “Çevre” “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” “Çevre Koruma” “Fermantasyon” “Fermente Ürünler” “Gıda Teknikerliği” “Gıda Teknolojisi” “Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol” “Gıda Analizleri ve Teknolojisi” “Kimya” “Laboratuvar” “Patoloji Laboratuvar” “Sağlık Laboratuvarı” “Tıbbi Laboratuvar” “Yağ Endüstrisi” önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) “Biyokimya” lisans programına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır Ancak 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programı ile birlikte bu süre 5 yıl olmaktadır
Biyokimya programı içinde “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ana yönlendirici program vardır
Hazırlık sınıfından sonraki eğitimin:
I-II-III-IV yarıyılında (2sınıfın sonuna kadar) Biyokimya Lisans Ortak Programı adı altında öğrencilere; Matematik Genel Biyoloji Genel Kimya Hücre Biyolojisi Fizikokimya Anorganik Kimya Organik Kimya Analitik Kimya Mikrobiyoloji Enstrümental Analiz Bilim İngilizcesi gibi zorunlu alan ve ortak temel derslerin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır Ayrıca Histoloji ve Ekolojik Kimya gibi seçmeli alan dersleri de verilmektedir
V yarıyılda ise yukarıda sözü edilen iki yönlendirici alandan Biyokimyagerlik Lisans Programı’nda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya Biyokimyada Temel Teknikler ve Genetik Seçmeli alan dersleri; Biyofizikokimya Biyoanorganik Kimya Gıda Mikrobiyolojisi Çevre Kimyası vbdir Ayrıca serbest seçmeli dersler de verilmektedir
VI yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya Biyomoleküllerde Yapı Tayini Seçmeli alan dersleri; Enzimoloji İlaç Metabolizması Fizyoloji Genetik Polimer Kimyası’dır Yine serbest seçmeli dersler de sözkonusudur
VII yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya İmmunoloji’dir Ayrıca Diploma Çalışması da bu dönemdedir Seçmeli alan derslerinden bazıları ise Biyoteknoloji Toksikoloji Gıda Ambalaj Maddeleri ile Biyokimyada Deney Hayvanları’dır Serbest seçmeli dersler de sözkonusudur
VIII yarıyılda zorunlu alan dersi olarak Diploma Çalışması yer alır Seçmeli alan dersleri olarak ise Klinik Kimya Endüstriyel Hijyen Teknik İnceleme Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersler verilmektedir Serbest seçmeli dersler bu yarıyılda da vardır


MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte uzmanlaşma daha eğitim yapılırken başlamaktadır İlk 2 yıl Biyokimya Ortak Lisans Programı olarak verilen eğitimden sonra 3 yıldan itibaren “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olarak iki ana yönlendirici program başlar Ayrıca her iki programda da verilen seçmeli alan dersleri ve serbest seçmeli ders olanaklarıyla öğrenciler sağlık gıda çevre gibi alanlara yönelerek ileride mesleklerinde uzmanlaşmanın yolunu da açmış olurlar
Günümüzde bulunmamakla birlikte Avrupa Birliği normlarının ve uyum çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi konusunda da yeni olanaklar ortaya çıkabilecektir
Biyokimya öğretim programları temel ve ortaöğretim kurumları için öğretmen yetiştirmeyi hedeflememektedir Ancak lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler
İşletmelerde üretimle ilgili süreçlerde çalışanlar deneyimlerine göre yönetici konumuna gelebilirler

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da faydalanabilirler

Eğitim sonunda; kamu sektöründe işe başlayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar Ücretler yıllık belirlenen oranlarda ve kıdeme göre artış göstermektedir Üniversitelerde akademik kadroda istihdam edilenler 2547 sayılı kanuna tabiidirler ücretlerini de buna göre alırlar
Özel sektörde çalışıldığında ücretler işyerindeki pozisyona göre yapılacak anlaşmalarla belirlenmektedir Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmaktadır Ücretler performansa göre sonraki yıllarda artmaktadır Deneyimli bilgisayar kullanabilen yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olanların kazançları daha dolgundur


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri