Biyolog mesleği - Biyolog mesleği Hakında Bilgi

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Biyolog mesleği

Canlı türlerinin tanımlanması sınıflandırılması yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir

GÖREVLER

Biyologların görevleri araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir
Araştırma alanında çalışan biyolog:
- Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir
- Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler
- Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler
Uygulama alanında çalışan biyolog:
- Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar
- Tahlil edilecek kan idrar vb maddeleri çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutar
- İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar
- Biyolojik zenginliklerimizin araştırılması doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Laboratuar araç-gereçleri
- Mikroskop
- Kimyasal maddeler
- Bilgisayar


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyolog olmak isteyenlerin;
- Akademik yeteneği yüksek
- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı
- Bilimsel meraka sahip bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen
- Görme duyusu ve belleği güçlü
- Renkleri ayırt edebilen
- Sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir Bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir Biyologların çalışma süresi genelde düzenli çalışma ortamı temiz ve güvenlidir Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz bazen günlerce çalışmak gerekebilir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Biyologlar kamu kuruluşlarında üniversitelerin tıp eczacılık ziraat orman fen fakültelerinde araştırma merkezlerinde Tarım ve Köy İşleri Orman Çevre ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar Biyoloji bölümü mezunları “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” veya “Pedagojik Formasyon Programı” nı tamamlamaları durumunda “Biyoloji Öğretmenliği” yapabilirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin “Biyoloji” bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)" puanı almak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır Eğitim süresince; Genel Biyoloji Moleküler Biyoloji Kimya İstatistik Sistematik Botanik Hayvan Histolojisi Biyokimya Genetik Fizyoloji Bitki Fizyolojisi Türkiye'nin Bitki Örtüsü Evrim Parazitoloji Bitki Ekolojisi ve Coğrafya Ekoloji gibi dersleri alırlar

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme genellikle lisansüstü eğitim veya doktora eğitimi ile olur Biyologlar botanik zooloji mikrobiyoloji hidrobiyoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde uzmanlaşabilirler Biyologların genellikle genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir
BENZER MESLEKLER: Ziraat mühendisliği botanikçilik

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler
Eğitim sonrası; kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri