Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiBoğaziçi Üniversitesi'nin yüksek öğretime katkısı, benimsemiş olduğu eğitim felsefesi olduğu kadar derslerinin niteliğinden de kaynaklanmaktadır.
Fen-Edebiyat Fakültesi gerek derslerinin niteliği, gerek diğer fakültelerin ilk dört dönemlik programlarında yer alan derslerin büyük bir kısmını karşılaması bakımından bu katkının gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmektedirFen-Edebiyat Fakültesi sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanısıra, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi ve böylece onların bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte, onbir alanda lisans diploması vermektedir. Disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacıyla lisans öğrencilerine, iki anadalda eğitim görmelerini sağlayan çift anadal programları da sunulmaktadır. Ayrıca, belirli konular üzerinde yoğunlaşmak isteyen öğrenciler değişik sertifika programlarından yararlanabilirler. Eğitimine devam etmek isteyen lisans öğrencileri için bölümlerin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri çerçevesinde açmış oldukları yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.


Ömer Oğuz (Dekan)
Esra Battaoğlu (Dekan Yard.)
Zeynep Sabuncu (Dekan Yard.)
Ercan Alp (Psikoloji Bölüm Başkanı)
Faruk Birtek (Sosyoloji Bölüm Başkanı)
Talin Budak (Matematik Bölüm Başkanı)
Kuyaş Buğra (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı)
Ebru Diriker (Çeviribilim Bölüm Başkanı)
Edhem Eldem (Tarih Bölüm Başkanı)
Nüket Esen (Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Selim Küsefoğlu (Kimya Bölüm Başkanı)
Fahrunisa Neyzi (Fizik Bölüm Başkanı)
Ceva Sevgen (Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı)
Karanfil Soyhun (Felsefe Bölüm Başkanı)
Ali Ersin Acar (Kimya Bölümü)
Duygu Avcı Semiz (Kimya Bölümü)
Naci İnci (Fizik Bölümü)
Çiğdem Kafesçioğlu (Tarih Bölümü)
Sumru Özsoy (Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)
Zeynep Uysal (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

# Batı Dilleri ve Edebiyatları
# Çeviribilim
# Felsefe
# Fizik
# Kimya
# Matematik
# Moleküler Biyoloji ve Genetik
# Psikoloji
# Sosyoloji
# Tarih
# Türk Dili ve Edebiyatı
* Türkçe Dersleri KoordinatörlüğüBoğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34342 Bebek/Istanbul Türkiye
fax : (0212) 265 71 31 | öğrenci işleri : (0212) 359 66 60 | e-mail : anderson@boun.edu.trhttp://www.fef.boun.edu.tr/fakultekurulu.asp