Boluk Ve Bereket İçin Dua

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
bereket için okunacak dua - helalkazan duası - rızık ve bereket dualarıher namazdan sonra 5 defa okunacak bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin