Burçlara Göre Yaşam

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar

Burçlara Göre Hayatın Amacı - Burçlara Göre Yaşamanın Anlamı - Burçlara Göre Yaşam...

KOÇ
Var olmak – Koç’un hedefi budur.
Koç dünyaya savaşçılık canlılık ve hayatta kalma güdüsü ile silahlanmış olarak gelir. Her türlü yıldırmaya pürüze ve kuşkuya rağmen istek ve iradenin üstün gelebilmesi yeteneğini temsil eder.

Dürüstlük didişmecilik heveslilik bağımsızlık ve cesaret Koç’un kaynaklarıdır. Boş teorilere kafa yormayan gereksiz duygusal inceliklerle vakit harcamayan dışa dönük bir idealisttir.

Gelişimsel hedefleri; yaratmak yenilikler ortaya koymak ilerlemeyi öncülük etmeyi sağlayacak değişimi üretmektir. Stratejisi hemen eyleme geçmektir. Koç tecrübesi yaşayan kişinin sürekli hissettiği “şu an” düşüncesidir. Geçmişe dair bir kaygı taşımaz. Geleceğin neler getireceği ile ilgilenmez çünkü gelecek henüz yoktur. Ürettiği çok sayıda düşünceyi uygulamakta gösterdiği isteklilik Koç’un sabırsızlığını ortaya çıkartır. Bu sabırsızlık Koç’un gölgesini oluşturur. Hevesini kaybettiği anda yeni bir projeye yönelir. Ancak ateş ettikten sonra nişan alma eğilimi nedeniyle girişimlerini ve projelerini sonuçlandırma olasılığı düşük olur. Kaynağı olan cesaret ve mücadeleyi yaşamdaki amacını gerçekleştırmek için kullanamazsa ateşliliğini ilgisiz bir hedefe yöneltip işe yaramaz hale gelebilir.

Öğrenmesi gereken; doyum için sabretmek hiçbir çıkar gözetmeden yaratmak ve gelişimine yardımcı gerilimlerden kaçmamaktır.


BOĞA
Huzuru bulmak ve onu korumak - Boğa'nın hedefi budur.
Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak. Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak ancak bunun üzerinde konuşmaya ihtiyaç duymamak.

Karmaşıklıktan kuşku duymak Boğa'nın kaynağıdır. İçgüdüsel bir şekilde kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş. Güven veren ilişkiler ağı. Sonsuz bir pratiklikle kozasını örer. Doğal olarak denge güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar.

Boğa'nın stratejisi sonsuz sadeleştirmedir. Varoluşa ait melodramlar yoktur. Sadece hayatın özüyle -sağlık gerçek aşk ve sessizlikle- başbaşa kalana kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın yavaş yavaş azalması vardır.

Boğa'nın gölgesi iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen bunun dış dünyada yansıması olan para varlıklar ve insanlararası deneyimsel-dengeyi saplantı haline getirebilir. Bu yüzden inatçı materyalist günlük düzenini bozma korkusuyla kendini sıkıntıdan patlatan biri haline gelebilir. Güvence zihinsel düzeyde de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar gölge olarak esnek olmamayı deneyimlere dar kalıplar içinde hayal gücünden yoksun tepkiler vermeyi doğurur.

Öğrenmesi gereken; harekete ve değişime gönüllü olmak gelişim için esnek olabilmektir.


İKİZLER
Hayret duygusuna erişmek - İkizler'in hedefi budur.

İkizler algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur. Her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Uyanık bir akıl İkizler’in temelidir.

Merak yerinde duramamak bunlar İkizler’in kaynaklarıdır. Fiziksel canlılığı akılda da sürer bu da ona bir başka kaynak sağlar: öğrenme anlama yeteneği. Bu hızlı zihinsel faaliyetler yargı ve mantık gücüne sahip olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil görmek önemlidir. Sadece dünyaya şahit olmak ister.

İkizler’in ana stratejisi deneyimdir. Aynı anda birden fazla hayat yaşamak onu tembellikten uzak tutar. Diğer insanların deneyimlerinden öğrenmek için dinler. Açık fikirli ve şaşırmaya gönüllüdür.

Bilgiyi toplar bağlantılar kurar ve yayar.

İkizler’in sürecinin aşırı hızlanması onun gölgesidir. Bu süreç yüzeysellikle sonuçlanabilir. Tatsız gerçeklerle yüzyüze gelmeye zorlanırsa bilgiyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca fazla yayılma dağılma sinirlilik ve her şeyin sürekli krize dönüştüğü anlamsız heyecanlı ve kararsız yaşam tarzı da söz konusudur. Aşırı yorgunluk derinlikten yoksunluk ve nihayet duygusal tükenme yaşayabilir.

Öğrenmesi gereken; durup biraz nefes almak sırf "akıl bilgisi" ile yetinmeden gönülden bir katılımda bulunmaktır.