Bursa Cami ve Mescitleri

DeMSaL

Özel Üye
#1

Bursa Cami ve Mescitleri konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
bursa camileri - bursa mescitleriCumalıkızık Köyu Camisi


Cumalıkızık Köyü Camisi’nin kitabesi günümüze ulaşamadığından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Cumalıkızık Köyü’nde ismi belirtilmeyen bir cami olduğuna işaret eden bir kayıt bulunmaktadır. Yörede yaşayanların söylediğine göre bu cami, 1916 yılında onarılmış, 1950-1955 yıllarında yapılan bir başka onarımla doğu yönüne doğru genişletilmiş, ahşap tavanı da tamamen yenilenmiştir. Bu onarım sırasında da caminin ilk yapısına ait güney duvarında mihrap nişi bulunmuş ancak üzeri kapatılmıştır.

Cami, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı üzeri çatı ile örtülü bir yapıdır. Güney duvarında dışarıya çıkıntılı yarım yuvarlak bir mihrap nişi bulunmaktadır. Caminin iki giriş kapısı vardır. Bunlardan biri doğu, diğeri de batı duvarının kuzeyindedir. Bu girişlerin önüne de revaklar eklenmiştir. Yol seviyesinden ötürü merdivenle bu girişlere çıkılmaktadır. Batı yönündeki minaresi 1972-1973 yıllarında yapılmıştır.

İbadet mekanı ahşap bir tavanla örtülü olup, kuzey-güney eksenindeki bir paye üzerine oturan kemer burasını ikiye ayırmaktadır. Mimari yönden herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

Vani Mehmet Efendi Camisi

Kestel’deki Vani Mehmet Efendi Camisi, kuzeydeki giriş kapısı üzerinde bulunan dört satırlık mermer kitabeden Şeyh Mehmet Vani tarafından 1673-1674 yıllarında yaptırıldığı öğrenilmektedir.

Vani Mehmet Efendi, Sultan IV.Murad (1623-1640), Sultan İbrahim (1640-1648) ve Sultan IV.Mehmed (1648-1687) döneminde yaşamış, İstanbul’da Bozğaziçi’ndeki Vaniköy’e yerleşmiştir. Müderris ve Vaiz olan Mehmet Vani Efendi II.Viyana kuşatmasına ordu vaizi olarak katılmış, kuşatmanın başarısız olmasından ötürü Kestel’e sürülmüş ve orada 1684-1685 yılında ölmüştür. Kestel’deki cami, medrese ve imaretini sürgün edilmeden önce yaptırmıştır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, ahşap çatılıdır. Yapının kuzey ve doğu cephesinde L şeklinde bir son cemaat yeri uzanmaktadır. Son cemaat yerinin kuzeyinde giriş kapısı ve bunun çevresinde de dokuz penceresi bulunmaktadır. İç mekanın kuzeyinde mahfil, güney duvarı ekseninde de yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır. İbadet mekanı güney duvarında, mihrabın iki yanında birer, doğusunda dört, batısında üç ve kuzeyinde de giriş kapısının iki yanında birer tane olmak üzere on bir pencere ile aydınlatılmıştır. Caminin içerisi bitkisel ve geometrik motiflerin oluşturduğu kalem işleri ile bezenmiştir.

Minare kaidesi bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla olmak üzere yapılmıştır. Minare yuvarlak gövdelidir.

Babasultan Camisi


Kestel Babasultan Köyü’ndeki Babasultan Camisi, Geyikli Baba Camisi ismi ile de tanınmaktadır.

Caminin yanında ayrıca türbe ve hamam da bulunmaktadır. Osmanlı kaynaklarına göre bu cami ve türbenin banisi Orhan Gazi’dir (1324-1362). Aşıkpaşazade tarihi Orhan Gazi’nin Geyikli Baba ismi ile tanınan bir dervişin üzerine kubbe, yanına tekke ve bir de mescit yaptırdığını yazmaktadır. XVI.yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Neşrî de Orhan Gazi’nin bu derviş öldükten sonra türbe, dergâh ve bir de cami yaptırdığını belirtmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki bir vakıf kaydı Geyikli Baba’nın Bursa’nın fethi sırasında İnegöl’de Keşiş Dağı (Uludağ) yöresine yerleştiğini belirtmektedir. Asıl ismi bilinmeyen bu derviş, Baba İlyas’ın müritlerinden olup, Osman Gazi’nin yakın dostluğunu kazanmış ve bu arada da Orhan Gazi ile de tanışmıştır.

Baba Sultan Camisi, iki ayrı mekandan yapılmış olup, bunlardan batıdaki bölüm XIX.yüzyılın sonlarına aittir. Cami ve türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1958’de Bursa Eski Eserleri sevenler Kurumu tarafından da 1963-1964 yıllarında onarılmıştır.

Caminin doğudaki bölümü kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzeyindeki son cemaat yeri iki yuvarlak kemerle üç bölüme ayrılmış ve bunların üzeri aynalı tonozlarla örtülmüştür. İbadet mekanı kare planlı olup, üzeri Türk üçgenlerinin taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Güney duvarının ortasında yarım yuvarlak mihrap ve ona simetrik iki altlık ve iki üstlük pencere bulunmaktadır. Ayrıca doğu duvarının güneyinde biri altlık ve biri üstlük olmak üzere birer; kuzeyinde de türbeye açılan bir pencere bulunmaktadır. Bu bölüm 4.74 m. genişliğindeki yarım yuvarlak bir kemerle batı mekanına bağlanmıştır. Batı bölümünün kuzey duvarında yuvarlak kemerli giriş kapısı, güney duvarı ekseninde de yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır. Burası da güney ve kuzeyinde iki, batısında da dört pencere ile aydınlatılmıştır. Doğu mekanı ile türbe arasına minare yerleştirilmiştir. Bu minare silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Cami tuğla ve taştan yapılmış olup, iki sıra tuğla ve bir sıra taş dizisi peş peşe kullanılmıştır. Ayrıca kapı ve pencerelerin kemerleri de tuğladandır. Yapının üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür
 

DeMSaL

Özel Üye
#2
* Murad II (Muradiye) Cami
* Murad I (Hüdavendigâr) Cami
* Abdal Mehmed Cami
* Ahmed Dâi Cami
* Ahmed Paşa Fenâri Cami
* Alâaddin Cami
* Sultan Orhan Camisi
* Yıldırım Beyazıt Camisi
* Ulu Cami
* Emir Sultan Camisi
* Kanberler Camisi (Sitti Hatun Mescidi)
* Bedreddin Camisi (Hafsa Sultan Mescidi)
* Hatice Sultan Camisi
* Selçuk Hatun Camisi
* Beşikciler Camisi
* Altıparmak Camisi
* Kavaklı Cami
* Hacı Seyfeddin Mescidi
* Zeyniler Camisi
* Acem Reis Mescidi
* Yiğit Köhne Mescidi
* Tuz Pazarı Camisi
* Karaşeyh Camisi
* Hacılar Camisi
* Hacı Tayip (Aynalı-Çapraz) Cami
* Hoca Alizâde Camisi
* Çandarlı İbrahim Paşa (Mahkeme) Camisi
* Başcı İbrahim Camisi
* Düsturhan (Maksem) Camisi
* Çelebi Sultan Mehmet Camisi (Yeşil Külliye)
* Şahadet Camisi
* Yeşil Cami
* Hacı Özbek Camisi (Çarşı Mescidi)
* Orhan Gazi Camisi
* Hacı Hamza Camisi
* Mahmut Çelebi Camisi
* Eşrefi Rumi Camisi
* Şeyh Kudbettin Camisi
* Alaca Hırka Mescidi
* Akbıyık (Veled-i Harir) Mescidi
* Araplar Camisi
* Ali Paşa Camisi
* Arap Mehmet Camisi
* Azep Bey Mescidi
* Bahri Baba Mescidi
* Çakırağa (Mecnun Dede) Mescidi
* Çırağ Bey Mescidi (Osmangazi)
* Çukur Mahalle Mescidi
* Darphane (Nilüfer Hatun) Mescidi
* Davut Paşa Mescidi
* Daya Hatun (Daya Kadın) Camisi
* Timurtaş Paşa (Demirtaş Paşa) Camisi
* Bali Bey Camisi
* Sinan Paşa Yapı Topluluğu
* Barçın Köyü Camisi
* Orhan Gazi Camisi
* Ebu İshak Mescidi
* Enbiya Mescidi
* Ertuğrul Camisi
* Fazlullah Paşa Mescidi
* Fışkırık (Duhter-i Şeref) Camisi
* Güngörmez Mescidi
* Hacı Sevinç Mescidi
* Hıdırlık Camisi
* Hoca Taşkın Mescidi
* Hamza Bey Camisi
* İbni Bezzaz Camisi
* İsa Bey İmaret Mescidi
* Fenari İsa Bey Camisi (Güdük Minare)
* İshak Şah (Müftü Önü) Camisi
* İzzüddin (Pınarbaşı) Camisi
* Kademeli (Çukur) Cami
* Kayan (Kaygan) Camisi
* Kefen Süzen Mescidi
* Kiremitçi Sinan Bey Camisi
* Koca Naip Camisi
* Şeyh Konevi Camisi
* Lâmi Çelebi Mescidi
* Meydancık Camisi
* Molla Arap (Balaban Bey) Camisi
* Molla Fenari Camisi
* Musa Baba Camisi
* Nalbantoğlu Camisi
* Namazgah Yanı Camisi
* Reyhan (Acemler) Mescidi
* Satı Fakiyh (Sadi Fakiyh) Mesciti
* Selimiye Camisi
* Selimzade Camisi
* Setbaşı (Karaçelebi) Camisi
* Sevindik Mescidi
* Sivasiler Mescidi (Tahtalı Mesçit)
* Somuncu Baba (Şeyh Hamid) Camisi
* Umur Bey Camisi
* Pir Emir Camisi
* Simkeş Camisi
* Sülüklü Cami
* Sürmeli Mescidi
* Şahabeddin Paşa Camisi
* Şeker Hoca Camisi
* Şerefüddin Paşa Camisi
* Şeyh Paşa Camisi (Dibekli Cami)
* Tahtalı Mescit
* Üç Kuzlar Camisi
* Üftade Camisi
* Veled-i Habib (Eminiye Dergâhı) Camisi
* Veled-i Veziri Camisi
* Veled-i Yaniç Mescidi
* Veziri (Üç Kurnalı) Camisi
* Yeni Bezzaz (Reyhan) Mescidi
* Yerkapı (Kara Ali) Camisi
* Hacı Ali Paşa Camisi
* İshak Paşa Külliyesi
* Kasım Efendi Camisi
* Yıldırım (Cuma-Yukarı-Kurşunlu) Cami
* Karaca Bey (Kurşunlu-İmaret) Camisi
* Kümbetli (Dünbekli) Cami
* Ulu Cami
* Hacı Ali Ağa Camisi
* Eski Cami
* Dedeler Köyü Camisi
* Sarıyer Mahallesi Camisi (Turabi Efendi Zaviyesi)
* Harmanalan Köyü Camisi
* Kemaliye Köyü Camisi
* Kıranışıklar Köyü Eski Camisi
* Yağcılar Köyü Camisi
* Tekke-i Cedid Camisi
* Halil Ağa Camisi (Eski Cami)
* Hasan Bey (Hasan Mısrî Bey) Camisi
* Tekke-i Atik (Hacı Ali Zagili Magrabi) Camisi
* İbrahim Çelebi Camisi
* Ahmet Ağa Camisi
* Fatih Camisi (H.Stephanos Kilisesi)
* Hamza Bey Camisi
* Lala Şahin Paşa Külliyesi
* Şeyh Müftü Camisi
* Ayas Köyü Camisi
* Tatkavaklı Köyü Camisi
* Hacı Hasan Camisi
* Yenice Köyü Camisi
* Kilise Camisi (H.Paraskeva Kilisesi)
* Erenler Köyü Camisi
* Harmancık Merkez Camisi (Hacı Osman Alan Mescidi)
* Hacı Mehmet Camisi
* Murat Çelebi (Cuma) Camisi
* Orhan Gazi Camisi
* Merkez Camisi
* Tahtalı Köyü Camisi
* Hacı Recep Camisi
* Gölyazı Köyü Camisi
* Hacı Mustafa Ağa Camisi
* Babasultan Camisi
* Vani Mehmet Efendi Camisi
* Cumalıkızık Köyü Camisi
* Beyazıt Paşa Camisi (Çatal Mescit)
* Bakkal Piri Camisi
* Yeni Cami