Büyükbaş Hayvancılıkta Ahır Sistemleri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yarı Açık - Ahır Sistemleri - Besicilik - Kapalı Sistem - Açık Sistem - Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği - Yarı Açık Bağsız Sistem Ahır Yapımı
1-Kapalı Sistem

2-Yarı Açık Sistem

3-Açık Sistem olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır.Yarı Açık Bağsız Sistem Ahır Yapımı:

Bu sistemdeki ahırların üç tarafı duvarla kapalı, güneye bakan cephe açık duvarla çevrili olan kısım sundurma ile kapalı, ön tarafı açık ve gezinti alanları mevcuttur.. Hayvanlar bölünmüş padoklar içerisinde bağsız bir şekilde hareket ederler. Bu siistemde, genellikle suluklar bölünmüş padokların arasına, yemlikler ise açıkta kalan kısma yerleştirilir ve üstü sundurma ile örtülür.
Yarıaçık sistemde hayvan başına yaklaşık 5-6 metrekare gezinti alanı hesap edilir. Her hayvan için de 30 cm. yemlik uzunluğu hesap edilmelidir. Bu sistemde besi için gezinti alanı padoklara bölünmeli ve her bir padoğa 10-15 hayvan konulmalıdır.süt inekleri için gezinti alanı daha büyük tutulabilir ve padoklara daha fazla hayvan konulabilir. Bu şekilde hayvanların takibide kolay olacaktır.Padoklara hayvan konulurken aynı yaş ve cüsseye sahip hayvanların birlikte olmasına dikkat edilmelidir. Bu sistemin ya en az %3-4 meyilli araziler üzerinde kurulmalı ya da gezinti alanının orta yerine doğru eğim verilerek bu kısma drenaj çukuru açılmalı, üstü ızgara ile kapatılarak hayvanların bu çukurdan zarar görmesi önlenmelidir. Bu şekilde gezinti alanına birikecek fazla suyun tahliye edilmesi sağlanmalıdır.
Bölgemizde, bilindiği gibi ağırlık kapalı bağlı ahır sistemidir. Yarıaçık bağsız ahır sisteminin kapalı bağlı ahır sistemine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu sistemin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

* İnşaat maliyeti kapalı sisteme göre düşüktür.
* İşçilik maliyeti kapalı sisteme göre daha düşüktür.Altları belirli periyotlarla temizleneceği için her gün sabah akşam yapılan temizlik işlemi yapılmamış olacak buda ciddi bir zaman kazancı olacaktır.Besi sisteminde bakıcı sadece yem ve kontrol amaçlı girecek,dolayısıyla koku olayıda olmayacaktır.
* Hayvanlar serbest olduklarından istedikleri gibi hareket eder ve yem yiyebilirler.
* Sıcak yaz günlerinde havalandırma problemi olmadığından hayvanlarda et ve süt verimlerinde düşüşe sebep olmayacaktır.
* Hayvanların hastalıklara karşı direnci kapalı ahırlardaki hayvanlara göre daha yüksek olur. Kapalı ahır sistemlerinde görülen akciğer hastalıkları, eklem hastalıkları (topallama) ve idrar tutukluğu gibi hastalıklar bu sistemde az olur.
* Besi performansı kapalı ahırlardaki hayvanlara göre daha iyi, eti sıkı, et kalitesi yüksek ve yağlanma daha azdır. Yarıaçık sistemdeki süt ineklerinin süt veriminde kapalı sisteme göre artışlar gözlenmiştir.
* Bu sistemde hayvancılık yapan işletme silajlık mısır, yonca gibi kaliteli kaba yemleri hayvanlarına yediriyor, diğer dane yemleri de kendi tarlalarından sağlıyorsa, bu sistemle hayvancılık yapmak yukarıda saydığımız avantajlarından dolayı, kapalı bağlı ahır sistemine göre çok daha kârlı olacaktır.
* Damızlık hayvanların östrus(kızgınlık,boğasama)’a gelmeleri daha kolay tespit edileceğinden gözlemlerden kaynaklanan kısırlıklar azalacak işletmenin karlılığı artacaktır.
* Kapalı sistemde yapılan hayvancılığa göre zamandan tasarruf söz konusudur.
Bu sistemin dezavantajları tedbir alınırsa dezavantaj olmaktan rahatlıkla çıkabilir.

Bu sistemin dezavantajlarına gelince;

*Şayet hayvanlar dış çevreye alışmadan yani kışın ortasında bu sistemde işletmeye alınırsa, iklime uymakta sıkıntı çekilebilir. Bunun için de hayvanların kıştan önce dış ortama adapte olması sağlanmalıdır.
* Eğer hayvan grupları aynı yaş ve cüssede olmazlarsa birbirlerini rahatsız edebilirler.
* Yarıaçık ahırlar yapılacak arazinin drenaj problemi çözülmezse çamur ve su birikmeleri gibi problemler görülebilir buda süt ineklerinde mastitis gibi hastalıklara yol açacaktır.
* Dondurucu havalarda su yalakları donabilir.Süt sığırı besleyecek yetiştircilerin yarı açık ahırların yanı sıra sağımhane,doğum odası,yemlik ve istekleri doğrultusunda buzağı kulubeleri yapmaları öngörülmektedir.

Değerli yetiştiriciler;

Ben yeni hayvancılığa başlayacak ve kapalı ahır sistemi olmayan vatandaşlarımıza yarıaçık bağsız sistemi tavsiye etmek istiyorum. Bu sistem Konya,Afyon’da denenmiş ve başarılı olmuş bir sistemdir. Şimdi, yetiştiricilerimiz Konya,Afyon’un çok soğuk olduğunu ve hayvanların üşüyebileceğini düşünebilirler. Ancak, sığırlar -30 dereceye kadar soğuğa dayanabilmektedir. -17 ye kadar hayvanların verimlerinde bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Bu soğuk günlerde yapılması gereken, enerjice zengin yemlerin (kesif yem) miktarının %20-25 artırılması gerekmektedir. Şunu da yetiştiricilerimizin bilgisine sunmak istiyorum. Sıcak havalarda yem tüketimi azalacak et ve süt verimi düşecektir. Soğuk havalarda ise yem tüketimi artacaktır.Doğanhisar’ın iklim şartları göz önüne alındığında uygulanabilecek bir ahır tipi olduğu ve yapılacak modern bir işletmede iş gücünü azaltığı ve kolaylaştırdığı eskiden hayvancılkla uğraşan hemşerilerimizin çektiği sıkıntıların nerdeyse kalmadı gözlenecektir.Kolaylıkla her insanın yapabileceği bir işletme tipidir.