C İle Modül Programlama

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Modüller public ve private olmak üzere iki bölümden oluşur. Public kısmı kullanıcıya modülü nasıl çağıracağı hakkında bilgi verir. Yani arayüzdür. Fonksiyonların prototipleri burada belirtilir. Bu dosya genelde bir header dosyasıdır. Modülü kullanmak isteyen herhangi biri, bu header dosyasını programına "include" ederek modüle ulaşır. Modülün içsel özelliklerini oluşturan gerçekleştirim bölümü, yani kod kısmı, private kısımda bulunur. Bu private dosyasında, "header" dosyasında prototipleri bulunan fonksiyonlar koda dönüştürülür. Buı kısım, dışardan direkt olarak kullanılamaz.

Bu noktada, "extern" ile ilgili biraz bilgi vermekte yarar var. extern, başka bir dosyada tanımlanmış bir değişkeni programınızda kullanmaya yarayan bir komuttur. Bu komutun yararı ne olabilir? Bu soruyu en iyi aşağıdaki örnek açıklayabilir.

main.c Dosyası:

#include
/* baska dosyada tanimli olan sayacin burada kullanilacagini gosterir. */
extern int sayac;

/* baska dosyada tanimli olan sayac_arttir’in burada kullanilacagini gosterir. */
extern void sayac_arttir(void);

main()
{
int index; /* dongu indexi */

for (index = 0; index < 10; index++)
sayac_arttir();
printf("Sayac : %d\n", sayac);
return (0);
}
count.c Dosyası:

/* dongu degiskeni belirlenir */
int sayac = 0;

void sayac_arttir(void)
{
++sayac;
}

Görüldüğü gibi, "extern" anahtar kelimesi ile modüller arasında çok büyük bir ilgi vardır. Çok işe yarayan bu kavramda dikkat etmek gereken bir konu vardır. Aşağıdaki örneğe bakalım:

ornek1.c Dosyası

int flag = 0; main()
{
printf("Flag = %d\n", flag);
}
ornek2.c Dosyası

int flag = 1;

Bu durumda sizce ne olur? Program 1 mi yazar, 0 mı yazar? Burada, derleyiciye bağlı olarak cevap değişir, tek bir cevabımız yoktur. Gelişmiş derleyiciler, global bir değişkenin iki kere tanımladığına dair bir hata verir ama diğer derleyiciler bunu görmezden gelir. Bu karışıklığı önleyebilmek için, ornek2.c dosyasındaki tanımlamaya extern anahtarını ekleriz. Böylelikle aslında ornek2.c ’de yeni bir değişken tanımlamayıp ornek1.c’deki değişkeni kullandığımızı gösteririz.

Header dosyaları, bilginin paylaşılması için, modülerlik için gereklidir. (Genel olarak header dosyaları .h uzantılıdırlar.)

Bir header dosyasında;

Modülün ne yaptığını, ne işe yaradığını anlatan bir açıklama bölümü,

Kullanılan sabitler,

Kullanılan yapılar, fonksiyonlar,

Public değişkenler için extern tanımlamaları

bulunmalıdır.

Header dosyasındaki herşey tanımlamadır. Kod bulundurulmaz.

Kodun bulunduğu dosya ise .c uzantılıdır. Tüm fonksiyonlar -kodlarıyla birlikte- ve değişkenler buradadır. Modülün dışından çağrılması istenmeyen fonksiyonlar "static" tanımlanmalıdır. Aynı şekilde, modülünden dışında kullanılmayacak değişkenler de "static" tanımlanmalıdır.

Modüllere Bölmek

Modülleri oluşturmada, kesin olarak kurallar olmadığı gibi, modüllerin nasıl olacağına karar vermek kullanıcının elindedir. Bu konudaki başarı da tecrübeyle doğru orantlıdır.

Modülleri oluştururken dikkate alınması gereken en önemli konu, modüller arasında bilgi akışının minimumda olmasıdır. Birbiriyle ilgili fonksiyonların hepsi bir modülde olmalıdır. Ayrıca bilgi saklama iyi programlama açısından çok önemlidir. Bir modül işi yapabilecek minimum data ve fonksiyonunu public yapmalıdır. Arayüzünüz ne kadar basit olursa modülü kullanmak o kadar kolaylaşır.

Modülleri oluşturuken şunlara dikkat etmeliyiz:

Modüldeki public fonksiyonların sayısı az olmalıdır.

Modüller arasındaki bilgi alışverişi az olmalıdır.

Bir modüldeki tüm fonksiyonlar birbiriyle ilgili işler yapmalıdır.

Bu yazı, modüller hakkında herşeyi vermemekle birlikte, genel bir bakış açısı sağlamak içindir.