Camillo Benso Cavour / Camillo Benso Cavour Kim / Camillo Benso Cavour Hakkında

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar


Camillo Benso Cavour İtalyan Birliği' nin gerçekleşmesi için canla başla çalışmış önemli bir devlet adamıdır. Torino'da doğdu; bu bölge o dönemde Sardinya Krallığı'na bağ*lıydı. İtalya'da birbiriyle çatışan küçük kral*lıklar vardı. Bunların çoğu, özellikle kuzeyde Avusturya olmak üzere, dış güçlerin egemen*liği altındaydı. Cavour İtalya'da ulusal birli*ğin ancak Avusturya'nın yenilgisiyle gerçekle*şebileceğine inanıyordu.
10 yaşındayken Torino Askeri Akademisi' ne giren Cavour 1826'da istihkâm subayı ola*rak okulu bitirdi. Ulusal birlikten ve bağım*sızlıktan yana düşünceleri ordudaki yetkilileri tedirgin etti. Bu yüzden askerlikten ayrıldı. İtalya, Avusturya ile savaşa girdiğinde yeni*den orduya yazılıp savaşa katıldı. Savaşın so*nuna doğru, 1848'de Piemont Millet Meclisi' ne girdi. Tarım ve sanayi bakanı, daha sonra maliye bakanı oldu. Devletin modernleştiril*mesi yolunda çalışmalar yaptı. Dört yıl sonra Piemont tahtına II. Vittorio Emanuele çıkın*ca başbakan oldu.
Cavour İtalyan Birliği için çalışmaya başla*dı. Piemont'tan Kırım Savaşı'na asker gönde*rerek, savaşı izleyen uluslararası barış konfe*ransında ülkesinin durumunu güçlendirmeyi başardı. Avusturya Avrupa'da yalnız bir dev*let konumuna düştü. Ama Cavour İtalya'yı birleştirmek için bir dış gü*cün askeri yardımına gereksinim duyu*yordu. Bu yardımı III. Napolyon'dan sağladı ve Avusturya sınırını Tirol'a kadar geriletti. Sonra büyük devrimci önder Giuseppe Garibaldi'nin yardımıy*la İki Sicilya'yı (Napoli ve Sicilya) elinde tu*tan İspanyol Bourbon hanedanının egemenli*ğine son verdi. Cavour bu yolla tüm İtalya'yı anayasaya dayanan bir hükümet altında bir*leştirdi.
İlk İtalyan parlamentosu 18 Şubat 1861'de Torino'da toplandı. II. Vittorio Emanuele İtalya kralı ilan edildi.

Temel Britannica