Çamyurt Köyü Eflani Karabük

#1

Çamyurt Köyü Eflani Karabük konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Çamyurt Köyü Eflani - Çamyurt KöyüHakkında - Çamyurt Köyü Tanıtımı - Çamyurt Köyü Resimleri
Türkiye'de yeri
Bilgiler
Nüfus 93 [1] (2000)
Koordinatlar
Posta Kodu 78300
Alan Kodu 0370
Yönetim
Coğrafi Bölge Karadeniz Bölgesi
İl Karabük
İlçe Eflani

Çamyurt, Eflani ilçesine bağlı bir köydür.
Tarihi
Eflani’nin 25 km kuzeyinde bulunan Çamyurt köyünün eski adı Tasmana dır.Eflani-Pınarbaşı yolunun Aday Köyü istikametinden ulaşılan Çamyurt köyü,Tepegüneyi ve Çal sırtlarının güneyinde düz,geniş ve yeşil bir alanda kuruludur. Eski adı Tasmana olan Çamyurt köyü,halk arasında Yukarı Tasmana, Çörekli Köyüde Aşağı Tasmana olarak bilinir.

Tasmana Adının Kaynağı Ve Tarihçesi Köyün eski adı Tasmana iken Çamyurt olarak değiştirilmiştir. Tasmana, Çörekli köyü de içinde olmak üzere geniş bir alanın adıdır. Tasmana Türkçe bir kelime olmadığı gibi hakkında farklı görüşler vardır. Şüphesiz Tasmana adı milattan önce 1380′lerde (3385 yıl önce) Kastamonu ve dolayısıyla Eflani’de hakimiyet kuran Hititlerle alakalı olmalıdır. O dönemde, Azdavay- Daday,- Eflani üçgeninde Hulana ülkesi, Eflani’de de Hulana kenti bulunmaktaydı. Gerek adı gerekse höyükleri, Tümülüs ve eski yerleşim yerleri ve tarihi eserleri ile, tarihi çok eskilere dayanan Tasmana, İran dilinde “Kale” anlamında olan “Das” ile Anadolulu Luwi dilinde “Ana Tanrıça halkı anlamına gelen” “Menda,” 430 yani “Das-Menda” ile benzerlik göstermektedir. Tasmana adının benzerlik gösterdiği bir diğer kelimede Das-İmana’dır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Das; İran dilinde “Kale” manasına gelir. “İmana” ise hem Hitit dilinde hem de Luwi dilinde “ülkesi, insanı” anlamındadır. Kısacası Das-İmana , “Kale ülkesi insanı, ya da Ana tanrıçanın kalesi” demektir. 431 Şüphesiz Dasimana, Dasmana ve daha sonra Tasmana şekline dönüşmüş olmalıdır. Bu duruma göre Tasmana, Ana tanrıçanın kalesi yada, kale ülkesi insanı anlamındadır. Ve tarihin milattan öncelere dayanan çok mühim bir yerleşmenin olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hitit belgelerinde Tasma ve “Tasmaha” diye bir kayıt bulunmaktadır. 432 Tasmana ve havalisinin tarihçesini milattan önce 1000-1200′lu yıllara yani 3000 yıl önceye götürmek yanlış olmayacaktır. Hititlerden sonraki dönemle ilgili bir tarihi eserde Pınarbaşı’nın Çamkışla (Erkemle) köyünün Beyne mahallesindeki Kızkayası mihrabıdır. Tasmana havalisi, Beyne ile aynı bölgede olduğu için Kızkayasının medeniyeti ve dönemi ile ilişkilidir. “Bu mihrap gökler ilahı! Yunan tanrısı Zeus’a aitti. Eski devirlerde Yunanistan’da bile bu İlahın mabedi yoktu. Dağlarda kaya oyuklarında veya bir kaya içine oyulan mihraba benzer yerlerde buna tapılırdı”. 433 Gerek Zeus gerekse onun kızı Artemis, milattan önce 850 yıllarında yaşadığı söylenen Homeros’un İlyadasın’da geçmektedirler. Bu duruma göre Kızkayasının bulunduğu bu bölge, 2800-2900 yıl öncenin hatıralarını ve eserlerini barındırdığı gibi, yöreninçok eski bir yerleşim alanı olduğunu gösterir. Tasmana civarında bu medeniyetler yanında en çok Roma ve Bizans dönemine ait izler bulunmaktadır. Milattan önce 64 yılında (2079 yıl önce) Anadolu ve Kastamonu’ya hakim olan Roma İmparatorluğu ,Eflani’de kaleler kurmuş ve büyük köyler oluşturmuştur. Tasmana havalisinde de Roma dönemine ait mezar taşları , sütun başlıkları, bina temelleri çok çoğun kerpiç eşyaları ve 20-40 hane arasında değişen Roma dönemi köy harabeleri vardır. Çörekli yakınlarından çıktığı söylenen ve bir müddet Yukarı Tasmana içinde kaldıktan sonra 1945-50 yılları arasında Kastamonu müzesine kaldırılan Grekçe yazılı mezar taşında şöyle yazılıdır. “Avukat dimitrios kirinini burada gömülüdür” 434 1953 yılına kadar Daday’a bağlı bir köy olan Çamyurt köyü, bu tarihten sonra Eflani’ye bağlanmıştır. 1071 yılından sonra anadolu’nun Türkleşmesi ile bir Türk köyü olan Çamyurt halkının hangi Türkmen oymağına ait olduklarını kestirmek güçtür. Çobanoğluları ve Candaroğullarından sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Eflani ve dolayısıyla Tasmana ile ilgili Osmanlı dönemine ait kayıt 1630 yılındaki bir fermandır.1630 yılına ait bir fermanda şöyle denilmektedir. Eflani ve Eflani-i tatay Kadıları , südde-i saadetüme mektuplar gönderüp kazaya tabi tasmana nam karye sakinlerinden şaban oğli dimekle maruf, mustafa nam şaki İbrahim ve musa ve Mahmut ve karaosman ve Abbas ve karamustafa ve sair tevabi eşkiyasından yirmibeş atlu ve onbeş atlu sekban ile , reâyânın(halkın) üzerine konup vermeyenlerün evlerün ve ambarlarun ve kapılarun paralayup, hacı abdulgani nam kimesnenin …. Yüz kuruz gıymetlü bir re’s katırın alduktan sonra, bir oğlun alup üç yıl hizmet ettirüp virmeyüp….. ve hacı nam kimesnenün elli guruş gıymetlü bir mülk evün cebren bozup……. Ve Yusuf nam kimesnenün karındaşı kızı âharun menkuhesi iken İbrahim nam şaki hizmetkarına aluverüp ve mezbura (adı geçen yusuf’a ) yüz değnek urup ve çiftliğin cebren ahzeyleyüp …..hacı abdulgani nam müderrisün yüz guruşun alup….. Eflani ve Eflani-i tatay’a tabi köy sakinlerinden olup etrafına topladığı halkın zorla yem yiyeceklerini aldığı, para mal emlak hizmetkarların gasp ettiği ırz ve namuslarına musallat olduğu vb. fesatlar işleyerek halka zülüm ettikleri ihbar edilen şaban oğlu Mustafa ile ortakları olan İbrahim , musa , Mahmut, karaosman , Abbas ve karamustafa adlı şâkîlerin ve diğerlerinin yakılanıp teftiş edilmeleri ve üzerine sabit olan haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra haklarından gelenin yapılması …435 Buradan anlaşıldığı üzere 1630′lu yıllarda Tasmana’da eşkıyalık baş göstermiştir. Şaban oğlu Mustafa , Kara Mustafa ve yandaşlarının yakalanmaları için gönderilen bu emir nameye göre Tasmana halkı 1630 yılından bu bölgeye çok önce yerleşmiştir. Adı geçen Kara Mustafa ise bugün köyün kuzeyindeki Karadağ ormanlığı içinde oldukça ıssız bir bölgenin adı olmuştur. Eşkıya Kara Mustafa’nın o tarihte buralarda saklandığı anlaşılmaktadır. Yaptığım gezi ve araştırma göre Karadağ,Uluoluk ayağı gibi bölgeler saklanmak için müsait bölgelerdir.

Kültür
Kandiller normal bir şekilde kutlanmakta iken Arefe günü ziyrat için helvalar yapılır ve mezarlıklar ziyaret edilir. Kurban bayramları hekimli ile birlikte kutlarlar. Özellikle Kurban bayramında köy halkının gurbette olanları gelerek kurban sahiplerinden aldıkları etleri köy yemekhanesinde pişirerek misafirlere ikram ederler. Gerek Hekimli de gerekse Merkez mahallesinde kadrolu birer cami olup kış boyu cami odasında otururlar. Köyün başlıca aileleri: Demirler, piyazlar, Tiftikler, Aslanlar, Çevikler,Çelikler,Güngörler,Tezeller.fggfgdfgdfg

Coğrafya
Karabük iline 62 km, Eflani ilçesine 17 km uzaklıktadır.

Eflani’nin 25 km kuzeyinde bulunan Çamyurt köyünün eski adı Tasmana dır.Eflani-Pınarbaşı yolunun Aday Köyü istikametinden ulaşılan Çamyurt köyü,Tepegüneyi ve Çal sırtlarının güneyinde düz,geniş ve yeşil bir alanda kuruludur

İklim
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 25
2000 93
1997 85

Ekonomi
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık
Çamyurt'un, köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2004 - Necip Aslan
1999 - Necip Aslan
1994 - Necip Aslan
1989 - Necati Çelik
1984 - Necati Çelik
Altyapı bilgileri
Köyde ilköğretim okulu var ama kullanımdışıdır ancak taşımalı eğitim sisteminden yararlanılmaktadır. Köyde, içme suyu şebekesi var ama kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi de yoktur.Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kaynak : Yerel Net

Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz