Çanakkale Savaşının nedenleri ve sonuçları nelerdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çanakkale Savaşının nedenleri
Çanakkale Savaşının Sonuçları

Nedenleri

1-) 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi�yi İtalya�ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli�deki son Türk hakimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

2-) İngiliz ve Fransızların İstanbul�u ele geçirmek istemesi ve İstanbul�a giden yol ise Çanakkale Boğazı�ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

3-) Ekonomisi kötüye giden Rusya�ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.

4-) Balkan Savaşları� nda yara almış Osmanlı devleti�ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa�ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.

5-) iki Alman gemisinin Akdeniz�de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.

6-) Osmanlı Devleti�nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya�nın savaşı kazanacaklarına inanması

Sonuçları

1-) Çanakkale Kara Savaşları süresince Gelibolu yarımadasına çıkarılan asker mevcudu 525.000 dir. Bu askerlerin 400.000 nini İngiliz , Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler oluşturuyordu. İngilizlerle birlikte yarımadaya çıkan Fransız askerlerin sayısı 80.000 idi. Buna karşılık 5. Osmanlı ordusunun mevcudu 500.000 civarındaydı.

2-) Çanakkale Savaşları�na katılan itilaf devletlerinin toplam kaybı 284.000 civarındadır. Çanakkale �yi savunan birliklerimizin toplam 253.000 civarındadır.

3-) Çanakkale�de Türk Milleti Mustafa Kemal�ini ortaya çıkarmış, yeni bir millet olabilmenin temelini atmıştır.

4-) Balkan Harbinin mahcubiyeti�ni sona erdirmiş, dirayetli komutanlar iradesinde Türk insanının neler yapabileceğini göstermiştir.

5-) Çanakkale İngiliz ve Fransızların Rusya�ya yardımını engellemiş. çarlık Rusya �nın iki yıl sonra çökmesine sebep olmuştur.