Canlılar Biliminin Önemli Dalları Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Canlılar Bilimi Dalları Nelerdir

Canlıların dünya üzerinde çok çeşitli olması nedeniyle değişik bilim dallan gelişmiştir. Bu bilim dalları şu şekilde sıralanabilir.


Botanik Nedir

Bitkiler alemini inceleyen bilim demektir. Bitkilerin yapısı, yayılışları ve çeşitlerini inceler. Botaniğin ilgilendiği konu alanına göre alt bilim dalları gelişmiştir. Örneğin;

Kriptogamlar: Çiçeksiz Bitkiler, Tohumsuz Bitkiler

Fanerogamlar: Tohumlu Bitkiler Gymnospermler: Açık Tohumlu Bitkiler

Angiospermler: Kapalı Tohumlu Bitkiler


Algoloji Nedir

Yosun Bilimi


Mikoloji Nedir

Mantarları inceleyen bilim vb. gibi.


Zooloji Nedir

Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır. Hayvanların yayılışı, yaşam şekli ve yapıiannı inceler. Büyük hayvan gruplarına göre zoolojinin alt bilim dallan gelişmiştir. Örneğin;


İhtiyoloji Nedir


Balıkları inceleyen bilim dalı


Ornitoloji Nedir

Kuşları inceleyen bilim dalı


Herpetoloji Nedir

Kurbağa ve sürüngenleri inceleyen bilim dalı


Antropoloji Nedir

İnsan ve ırklarını inceleyen bilim dalı


Mikrobiyoloji Nedir

Bakteri, virüs ve tek hücreliler gibi mikroorganizmaların yapılarını, görevlerini, yaşam şekillerini, yarar ve zararları ile sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalıdır.


Paleontoloji Nedir

Dünyanın bu güne kadar jeolojik çağlarda yaşamış tüm canlı fosillerini inceler. Bu bilim dalında canlı objeye göre değişen alt dallan vardır. Örnek olarak; Paleobotanik; bitki fosillerini inceleyen bilim dalıdır.


Taksonomi Nedir

Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili bilim dalıdır. Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandınlır. Benzer olanlar aynı gruba dahil edilirler. Taksonomi doğadaki canlı çeşitliliğini tanımamızı sağlar.


Anotomi Nedir

Canlıların organ ve yapılarını, organların birbiriyle olan i-lişkilerini inceleyen bilim dalıdır.


Morfoloji Nedir

Canlı vücudunun dış yapısını ve görünüşlerini inceler. Sitoloji: Hücre ve organellerin yapı ve işlevini inceler. Hücrenin yapısını, enerji üretimi ve tüketimini, protein sentezi ile hücre bölünmesini inceler.


Histoloji Nedir

Dokuların yapı ve işlevlerini inceleyen bilim dalıdır. Canlı dokularının neler olduğunu, canlıda nerelerde bulunduğunu, hangi organların yapısına katıldığı ve ne tür görevleri olduğunu inceler.


Fizyoloji Nedir

Organizmaların doku, organ ve organ sistemlerinin işlevlerini ve işleyişlerini inceler.


Genetik Nedir

Canlıların kalıtsal özelliklerinin dölden döle aktarımını, genetik yapılarını inceler. Ayrıca genlerin işlevini ve genlerde oluşan değişiklikleri araştırır.


Evrim - Evolüsyon

Günümüz canlılarının oluşumunu inceler. Canlıların milyonlarca yılda geçirdikleri değişimi inceleyerek yeni türlerin oluşumunu açıklar. Canlıların uzun bir gelişimden sonra bugünkü şeklini aldığını gösterir.


Biyokimya Nedir

Canlıların kimyasal yapısı ile canlı yapısındaki maddeleri ve canlıda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları inceler.

Bunun yanı sıra biyoloji ile ilgili olarak Ekoloji, Biyomatematik, Biyocoğrafya, Uzay biyolojisi gibi biyolojiye bağlı bilim dallan vardır. Burada bahsedilenler sadece bu kadar değildir. Biyolojinin bundan başka daha birçok alt bilim dalları da vardır. Ayrıca her bilim dalı kendi içerisinde daha küçük alt bilim dallarına ayrılmaktadır. Örneğin; morfoloji bilim dalı hücre morfolojisi, bitki morfolojisi, böcek morfolojisi ve insan morfolojisi gibi alt ihtisas alanlarına ayrılır.


alıntı