Celal bayar üniversitesi Hakkinda Bilgiler

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
TARİHÇE

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi akademik ve kurumsal kimliği ile ulusal ve uluslar arası alanda kalite sembolü olma yolunda hızla olgunlaşmaktadır.

Sadece Manisa ve çevresi ile Türkiye genelinde değil, uluslararası bilimsel yayın ortamında da kurumun adı geçmeye başlamıştır.

Akademik ve idari kadrosunun el ele vererek elde ettiği bu niteliksel gelişme, Celal Bayar Üniversitesi'nin bilimsel alanda geleceğin en saygın kuruluşlarından biri olacağının göstergesidir.

Üniversitemiz, 5 fakülte, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 6 araştırma ve uygulama merkezi ile 1 araştırma ve uygulama hastanesi olmak üzere toplam 34 birimden oluşmaktadır. Bu birimlerin alt yapı ve personel gereksinimlerinin karşılanması geçen yılların öncelikli hedefi olmuştur.

Yapılaşma ve teknolojik gelişmeleri yakalamaya ilişkin alt yapı yatırımlarının önemli bir bölümü tamamlanmıştır; diğer bölümü için de gerekli geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, bilimsel araştırmaların ve eğitimin dogmalara değil, deneysel verilere ve objektif gözlemlere dayanması ilkesi ile Türk üniversite sisteminin en saygın kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.Neden Celal Bayar Üniversitesi?

Bugün binlerce genç insana eğitim hizmeti veren Celal Bayar Üniversitesi, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.

Kadrosundaki nitelikli işgücü ve hızla büyüyen alt yapı yatırımları ile Manisa'nın üniversite eğitimi için elverişli koşullara sahip olması, Celal Bayar Üniversitesi'ni binlerce genç insan için tercih edilir bir kurum haline getirmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi'nin ÖSYM sınav tercih formlarında giderek daha yüksek puanlardan ve yüzdelik sıralamada üst dilimlerden öğrenci alması tercihlerdeki bu gelişme eğiliminin göstergesidir. Buna ek olarak, iyi eğitim sayesinde öğrenci kalitesinin de yükselmesi bir başka dikkate değer noktadır.

Öğrenci niteliğindeki bu gelişmeler genel olarak üniversitenin bilimsel performansını ve eğitim ile sosyal etkinliklerinin kalitesini artırmaktadır.

Üniversite adaylarının tercih edilir bir kuruma gelmeleri ile elde edecekleri ilk avantaj hiç şüphesiz, Celal Bayar Üniversitesi'nin nitelikli bilimsel ve eğitsel olanaklarından yararlanmak olacaktır.

Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel toplantılardan, müzik, dağcılık, yüzme halk oyunları, el sanatları, öğrenci klüpleri gibi değişik kültürel ve sportif alanlara kadar geniş bir etkinlik yelpazesi içinde üniversite yaşamının renkli atmosferini solumaları mümkündür.

Manisa ili tarihi ve doğal güzellikler ile dolu bir şehirdir. Bir taraftan büyük şehir karmaşası olmadan üniversite eğitimi görmek, diğer taraftan da sinema, tiyatro, part time iş gibi olanaklardan yararlanmak isteyen üniversite adayları için gelişmiş ve ideal bir eğitim kentidir. Ayrıca sadece 30 km uzaklıktaki İzmir ve çevresindeki Çeşme, Foça, Kuşadası gibi turizm kentleri, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin ilgilerini çeken cazibe merkezleridir.
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#2
Celal Bayar Üniversitesi

Tarihçe

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Celal Bayar Üniversitesi akademik ve kurumsal kimliği ile ulusal ve uluslararası alanda kalite sembolü olma yolunda hızla olgunlaşmaktadır. Sadece Manisa ve çevresi ile Türkiye genelinde değil, uluslararası bilimsel yayın ortamında da kurumun adı geçmeye başlamıştır. Akademik ve idari kadrosunun el ele vererek elde ettiği bu niteliksel gelişme, Celal Bayar Üniversitesi'nin bilimsel alanda geleceğin en saygın kuruluşlarından biri olacağının göstergesidir. Üniversite, 5 fakülte, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 6 araştırma ve uygulama merkezi ile 1 araştırma ve uygulama hastanesi olmak üzere toplam 34 birimden oluşmaktadır. Bu birimlerin alt yapı ve personel gereksinimlerinin karşılanması geçen yılların öncelikli hedefi olmuştur.

Yurt ve Barınma

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtları tarafından karşılanmaktadır. Manisa merkezde 480 kız, 536 erkek, Akhisar'da 100 kız, 200 erkek, Alaşehir'de 100 kız, 200 erkek, Demirci'de 712 kız, 346 erkek öğrenci kapasiteli yurtlar bulunuyor.

Kütüphane

Manisa içi ve çevre ilçelere dağılan akademik birimlerden oluşan çok kampuslu bir yapıda olan Celal Bayar Üniversitesi'nde kütüphaneler, Uncubozköy Kampusu'nda İİBF ve Tıp Fakültesi Kütüphaneleri, Muradiye Kampusu'nda Fen-Edebiyat ve Mühendislik Kütüphanesi, Rektörlük Kampusu'nda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Sağlık Yüksekokulları Kitaplığı ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Kitaplığı şeklinde şeklinde yapılandırılmış olup; ilçelerde Demirci Eğitim Fakültesi Kütüphanesi, Alaşehir MYO Kütüphanesi, Akhisar Yüksek Okulları Kütüphanesi, Salihli MYO Kütüphanesi, Gördes MYO Kütüphanesi ve diğer meslek yüksek okullarında da kitaplıklardan oluşmaktadır. Ayrıca Uncubozköy Kampusu İİBF Kütüphanesi'ne bağlı olarak "Prof. Dr. İsmail TÜRK Kitaplığı" (2500 Kitap); "Fikret ELMASOĞLU Kitaplığı"(1941 Kitap), Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı tarih-edebiyat konu ağırlıklı olarak "Mevlevihane Nezih Demirkent Kitaplığı" (1000 Kitap), "Darüşşifa Kitaplıkları" (10.000 Kitap) vardır.

Teknoloji

Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde toplam 800 bilgisayar bulunmaktadır.

Beslenme

Celal Bayar Üniversitesi Merkez Kampüs ve Demirci Eğitim Fakültesi'nde olmak üzere 2 mutfak ve 5 yemekhane mevcuttur. Halen Muradiye Kampüsünde merkezi, geniş kapasiteli mutfak, yemekhane ve sosyal tesis inşaatı sürmektedir. Üniversitenin, Manisa'nın ilçelerinde bulunan yüksekokullarına yemek hizmeti, hizmet satın alınarak verilmektedir. Personel ve öğrencilere öğle ve akşam yemeği mevsimine uygun, kalori ve besin değerleri göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Günde ortalama 4000-5000 kişiye 4 kap öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Her sene Üniversite fakülte ve yüksekokullarının mevcudunun, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen oranında (%2, %3 gibi) öğrencisine (çalışkan, başarılı, maddi durumu yeterli olmayan) yıllık ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir.​
 

#3
Sağlık

Celal Bayar Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerle, çalışan personel, eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvurulan yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıdır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Mediko Sosyal Başhekimliği'nin binası yanısıra buraya bağlı Muradiye Kampüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitenin Manisa ilçe merkezlerinde bulunan yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri ise sevke yetkili kişinin göndereceği o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılır. Tüm birimlerde toplam 1 uzman doktor, 2 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 4 hemşire, 1 laborant, 1 memur 1 röntgen teknisyen yardımcısı görev yapmaktadır. Merkez ve bağlı birimlere Üniversite öğrenci ve personeli başvurmakta, başvuruda bulunan hastaların rutin fizik muayeneleri ve gerekiyor ise laboratuvar tetkikleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmektedir. Uzmanlık gerektiren hastalığı bulunan kişiler, tetkik ve tedavi amacıyla Üniversite Hastanesine sevk edilmektedir. Acil vakalarda, gelen hastaya ilk müdahale, acil müdahale odasında yapılarak gerekli görülenler Üniversite hastanesine sevk edilmektedir. Müdahale odasında, EKG çekimi, pansuman, tansiyon ölçümü ve enjeksiyon işlemleri yapılabilmekte, görevli hekimin isteğine bağlı olarak hastalar yine burada bir süre gözlem altında tutularak incelenebilmektedir. Merkezde ve bağlı birimlerde hasta muayene, müdahale tetkik ve tedavi işlemleri sabah saat 8:00-12:00, öğleden sonra 13:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Kampus Hayatı

Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler 600 seyirci kapasiteli kapalı anfisi ve 150 şer kişilik 4 anfisi bulunan bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi ile 2000 seyirci kapasiteli açık hava anfi-tiyatro da; ayrıca fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan kapalı salonlarda veya açık hava gösterileri şeklinde olmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çağdaş Türk Halk Müziği ve Çoksesli Müzik Koroları çalışmalarını sürdürmektedir. Korolar her yıl çeşitli tarihlerde Manisa ve ilçelerinde üniversite adına konserler vermekte ve ilgi ile izlenmektedirler. Halk Oyunları Topluluğu folklora ilgi duyan gençlerin katılımı ile her yıl değişen yöre oyunlarını repertuarına almaktadır. Topluluk her yıl yapılan yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılmakta ve Bahar Şenliği kapsamında "Halk Oyunları Şenliği" düzenlenmektedir. Ayrıca Fakülte ve yüksekokullarda faaliyet gösteren, öğrencilerin kurmuş olduğu çeşitli topluluklar tarafından ders yılı boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlenmektedir.

Ulaşım

Manisa, İstanbul'u İzmir'e bağlayan ana karayolu üzerindedir. İzmir'e uzaklığı 30 km'dir. Salihli, Alaşehir, Ahmetli ve Turgutlu ilçeleri ise Ankara-İzmir karayolu üzerindedir. Manisa'ya doğrudan demiryolu ile de ulaşmak mümkündür. Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ilçelerinden Manisa ve İzmir hattına doğru demiryolu ile seyahat etmek mümkündür. Havayolunu tercih edecekler ise önce İzmir'e ulaşacak, buradan da karayolu ile Manisa'ya gelecektir. Benzer bir şekilde denizyolu ile de önce İzmir'e sonra Manisa'ya ulaşmak mümkündür. Celal Bayar Üniversitesi'nin birimleri farklı yerlerdeki kampüslerde bulunmaktadır. Bütün bu kampüslere ulaşan şehir içi halk otobüsleri ve dolmuşlar mevcuttur. Manisa Muradiye Kampüsü için öğrenci servisleri bulunmaktadır.

Burslar

Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığınca karşılanmak üzere 9 ay süre ile karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere öğle yemeği Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.​
 
#4
Kulüpler

Celal Bayar Üniversitesi Bilim Kulubü
Demirci Eğitim Fakültesi Fotoğraf Topluluğu (DEFFOT)
Genç Yatırımcılar Kulubü (GEYAK)
Kültür ve Sanat Kulubü
Management Club
Halk Oyunları Topluluğu
Girişimci Genç Mühendisler Kulubü (GiGeM)

Fakülteler ve Bölümler

Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
Sinif Öğretmenliği (EA)
Sinif Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (EA)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SÖZ)


FenEdebiyat Fakültesi
Biyoloji (SAY)
Biyoloji (Ikinci Öğretim) (SAY)
Fizik (SAY)
Fizik (Ikinci Öğretim) (SAY)
Ingiliz Dili ve Edebiyati (DİL)
Kimya (SAY)
Kimya (Ikinci Öğretim) (SAY)
Matematik (SAY)
Matematik (Ikinci Öğretim) (SAY)
Tarih (SÖZ)
Tarih (Ikinci Öğretim) (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyati (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyati (Ikinci Öğretim) (SÖZ)


Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Iktisat (EA)
Iktisat (Ikinci Öğretim) (EA)
Işletme (EA)
Işletme (Ikinci Öğretim) (EA)
Maliye (EA)
Maliye (Ikinci Öğretim) (EA)


Mühendislik Fakültesi
Gida Mühendisliği (SAY)
Gida Mühendisliği (İkinci Öğretim) (SAY)
Inşaat Mühendisliği (SAY)
Inşaat Mühendisliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
Makine Mühendisliği (SAY)
Makine Mühendisliği (Ikinci Öğretim) (SAY)


Tip Fakültesi

Manisa Sağlik Yüksekokulu
Ebelik (SAY)
Hemşirelik (SAY)
Sağlik Memurluğu (SAY)


Akhisar Uygulamali Bilimler Yüksekokulu
Bankacilik ve Finans (EA)
Uluslararasi Ticaret (EA)


Tütün Eksperliği Yüksekokulu