Çevre Bilinci Nedir - Çevre Bilinci Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çevre Tahribatı Nedir - Çevre Bilinci Hakkında - Çevre Tahribatına Sebep Olan Faktörler


Çevreyi; canlı-cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortam olarak tanımlayabiliriz. Hava,su,toprak ve insan bu ortamın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ne havanın, ne suyun,ne de toprağın kendi kendine kirlenmeyeceği herkes tarafından bilinen yadsınamaz bir gerçektir.İnsanoğlu kimi zaman bilerek fakat önemsemeyerek, kimi zaman da farkında olmadan çevreyi oluşturan diğer unsurları kirleterek dünyanın ve dünya üzerindeki canlı yaşamının geleceğini tehlikeye atmaktadır.Tüm dünya üzerinde çevre kirliliği ile ilk kez nüfusu kalabalık ve hızla artan, nüfusun yoğun olduğu kent ve endüstri merkezlerinde karşılaşılmış ve bu kirliliklerin hızla dünyaya yayılmaları, çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur.

Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından, oluşturulmasından geçer.

Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır. Çağdaş insanın çevre bilinci, kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması için çaba göstermeyi de gerektirmektedir.

Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Henüz vakit varken ve geç kalmadan, "bana ne" demeden hepimiz bu çabanın içinde olmalıyız.
Çevrenin binlerce yılda oluşturduğu getirdiği doğal yapısı ve işleyişinin, kısaca ekosistemin, değişmesi hatta yok olması. Özellikle insan etkinlikleri çevreyi olumsuz etkileyebilir. İnsan etkinliklerinin başlıca nedenleri arasında aşırı nüfus artışı, ekonomik ve endüstriyel nedenler gelir.

Çevre tahribatına neden olan temel etkenler arasında;
- orman yangınları,
- anız yakma,
- tarlaya yer açmak için orman ve meralara verilen zararlar,
- aşırı ve plânsız kentleşme,
- verimli tarım alanlarının yerleşime ve endüstrileşmeye açılması,
- yol, baraj, liman, tünel ve enerji santralleri,
- meralarda aşırı otlatma,
- tarım ilâçlarının aşırı kullanımı,
- temizlik maddelerinin boşaltımı,
- hava, su ve toprak kirlenmesi,
- görüntü ve gürültü kirlenmesi,
- sanayi artık ve atıklarının boşaltımı,
- ıslah edilmiş türlerin doğal türlerin yerini alması gelir.

Çevre tahribatını en aza indirmek için çocukluktan başlayarak yoğun bir çevre eğitimi verilmeli ve çevre bilinci oluşturulmalıdır.