Çevre Kirliliği İle İlgili Makale, Şiir ve Sözler

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
çevre kirliliği duyarlılığı artırmakla ilgli makale - Çevre Kirliliğiyle Makale - Çevre ile İlgili Makale Örnekleri


İnsanların sürekli yaşadıkları yere çevre denir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur.


Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre sorunları ele alındı. Çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir.


Ülkemizde bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti. Çevre Koruma Haftasında okullarda öğrencilere doğal çevrenin korunması gereği öğretilir. Hafta boyunca radyo ve televizyonda halka çevre kirlenmesi ile ilgili bilgiler verilir. Alınması gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve dergilerde doğal çevrenin korunmasına ilişkin yazılara yer verilir.


Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü. Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.


Başlıca çevre sorunları su, hava ve toprak kirlenmesidir.
Su kirlenmesi ile deniz hayvanlarının yaşam ortamları bozulur. Kirli sularda avlanan balık ve öteki deniz ürünlerini yemeyelim. Böyle sularda yüzmeyelim.Hava kirliliği daha çok yakıtların gereği gibi yakılmaması sonucu ortaya çıkar. Kirli hava solunuma elverişsiz havadır. Kirli hava solunum yolları hastalıklarını artırır. Solunum organlarımızı yorar. Hava kirliliği ölümlere bile sebep olur.


Toprak kirlenmesi; çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma elverişsiz duruma gelmesidir. Çiftçilerimiz; tarlada kullanacakları ilaç ve gübre çeşidini ziraat mühendislerine, teknisyenlerine sormalıdır. Hangi gübrenin hangi cins topraklarda yararlı olacağı bilinmektedir. Bu nedenle; ilgili uzmana danışmaksızın ilaç ve gübre kullanılmamalı. Toprak kirlenmesi toprağın verimini azaltır. Bitki hastalıklarını çoğaltır.


Bugün pek çok ilimiz çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Örneğin Ankara’da hava, İstanbul’da su. Mersin ve Adana’da toprak kirlenmesi birer çevre sorunudur.
DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER


Doğal çevrenin korunması : Bu konuda alınabilecek belli başlı önlemler şunlardır:


Akar ve durgun sular, insan ve hayvan artıkları ile kirletilmemeli,


Biriken çöpler hemen kaldırılmalı,


Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmeli,


Kanalizasyon borularındaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmeli.


Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava kirliliği önlenmiş olur.


Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.


Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.


Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğumuz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım. Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.


ÇEVREMİZ
Çöplerimiz birikmesinSularımız kirlenmesin


Yakıtımız tam yakılsın


Temiz olsun her şeyimiz.


Oynayalım hep coşalım


Bu yurdu temiz tutalım


Sokağımızla caddemiz


Köyümüzle, kentimiz


Temiz olsun hep çevremiz


Güzel olsun hep yöremiz.


Oynayalım hep coşalım


Bu yurdu temiz tutalım


Yaylada ovada dağda


Pırıl pınl bir doğada


Oynayalım hep coşalım


Bu yurdu temiz tutalım.


Erol YAVUZ BİR YER DÜŞÜNÜYORUM

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil,Bilmem, neresinde yurdun?


Bir ev, günlük güneşlik,


Çiçekler içinde memnun.


Bahçe kapısına varmadan daha,


Baygın kokusu ıhlamurun,


Gölgesinde bir sıra, der gibi;


— Oturun!


Haydi çocuklar haydi,


Salıncakları kurun!


Başka dallarsa, eğilmiş;


— Yemişlerimizden buyurun!


Rüzgar esmez, konuşur;


— Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun.


Mutlu olun, yaşayın,


Ana, baba evlat, torun.


Z. Osman SABAGÜZEL SÖZLER


· Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.


· Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahiptir.


· Çevre kirliliği, her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur.


· Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.


· Yarının doğası bugünden yaratılır.