Çevresel Sorunların Küreselleşmesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çevresel sorunlar özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğiyle birlikte küresel boyutlara
ulasmıstır. Çevresel sorunların küresellesmesinin en önemli göstergeleri ozon tabakasındaki
incelme ve sera etkisi sonucu olusan küresel ısınmadır. Küresel ısınma dünyamızı ve dolayısıyla
da insanoğlunun geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan birisi durumuna gelmistir. Bu
makalede, hem nedenleri itibariyle, hem de sonuçları itibariyle toplumsal sorunlar olan küresel
çevresel sorunların geldiği asama irdelenecektir.

Çevresel sorunların küresellesmesi ile dünya ekonomik sisteminin küresellesmesi arasında yakın bir ilginin var olduğu iddia edilmektedir. Batı kapitalizmi özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm dünyaya
hızla yayılmıs, ekonomik iliskiler ulusal sınırları kolaylıkla asabilmistir. Ekonomik sistemin dünya yüzeyinde yaygınlasması sürecinde çevresel sorunlar da yaygınlasmıstır. Bundan dolayı çevresel kaygı, çevresel eylemde bulunma, çevre politikaları gibi çevresel konular da ulusal sınırları asıp, küresel düzeyde ilgi çeken konular konumuna gelmislerdir. Ozon tabakasındaki incelme, küresel ısınma, sera etkisi, doğal dengenin bozulması, yağmur ormanlarının yok olması, hava ve su kirliliği gibi çevre sorunları, çevresel sorunların küresellesmesinin en iyi bilinen göstergeleri ve örnekleri olarak kabul edilmektedir. Söz konusu küresel çevre sorunları, Batılı ülkelerde ortaya çıkan endüstrilesmenin, dünya yüzeyinde yaygınlasmasının doğrudan sonuçları olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda bu makalede, söz konusu çevresel sorunlar, çevre sorunlarının küresellesmesinin örnekleri olarak
ele alınacak ve çevresel sorunların, çevresel duyarlılığın küresellesmesi genel olarak tartısılacaktır. Bu anlamıyla bu makale uygulamalı bir çalısmaya dayalı olmadığı gibi, bir teorik yaklasımın değerlendirilmesi değildir. Bu makalenin
asıl amacı, çevresel olgu ve sorunların ortaya çıkısının teorik ve tarihsel temellerini tartısmanın yanı sıra, çevresel sorunların küresellesmesi sürecindeki görünümlerini ve bu süreç sonucunda olusmus bulunan küresel çevresel refleksi tartısmak ve bu konuda olası çözüm önerileri sunmaktır.