Cezayir - Cezayir Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Cezayir - Cezayir Hakkında Bilgi - Cezayir Hakkında HerşeyKomşuları

• Yüzölçüm bakımından Atlas ülkelerinin en büyüğüdür.
• Tunus, Libya, Nijer, Mali, Moritanya, Fas ile komşudur.
• Kuzeyinde Akdeniz yer alır.
Yer Şekilleri

• Kıyıdan itibaren iki sıra halinde Atlas Dağları uzanır. Bu dağlar arasında yüksek platolar ve çöküntü alanları bulunur.
• Kıyılarda ovalar vardır.
• Ülkenin büyük kısmı çöllerle kaplıdır.
İklim ve Bitki Örtüsü

• Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise çöl iklimi görür.
• Kıyıdaki dağları denize dönük yamaçları bol yağış alır. İç kesimlerde özellikle çöllerde yağış çok azalır.
• Sıcaklıklar 50 “C’yi bulur.
• Akdeniz kıyılarında maki, Atlas Dağları’nda seyrek ormanlar, çöllerde ise vahalar dışında bitki örtüsü yoktur.
Nüfus ve Yerleşme

• Nüfus artış hız yüksektir.
• Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar.
• Önemli şehirleri Cezayir, Oran, Konstantin’dir.
Tarım ve Hayvancılık

• İklim ve yeryüzü şekillerinin elverişsizliği nedeniyle tarım alanları yetersizdir.
• Sulama önemli bir sorundur.
• Tarımda ilkel yöntemler kullanıldığından verim düşüktür.
• Tarım ürünlerini çoğunlukla ithal etmektedir.
• Tahıl, turunçgiller, zeytin, incir ve hurma yetiştirilir.
• Dağlık alanlarda göçebe kabileler koyun, keçi ve deve yetiştirir.
Yeraltı Kaynakları

• Petrol ve doğalgaz önemli yeraltı kaynaklarındandır.
• İhracat gelirinin büyük bir kısmı bu iki madenden sağlanır.
• Fosfat diğer önemli madenidir.
Endüstri

• Sanayileşme giderek artmaktadır.
• Petro-kimya, demir-çelik, gübre, çimento, dokuma sanayisi gelişmiştir.
• Kıyılardaki şehirlerde sanayi yoğunlaşmıştır.
Ulaşım

• Ulaşım kıyı kesiminde gelişmiştir.
• Önemli şehirler karayolu ve demiryolu ağı ile birleştirilmiştir.
Ticaret

• Ticaretindeki önemli ülkeler Fransa, İtalya, İspanya ve ABD’dir.
• Dışarıdan gıda, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik eşya alır. Fosfat, meyve, şarap ihracatı yapar.
Türkiye ile İlişkileri

• Bu ülke ile ilişkiler fazla gelişmemiştir.
• Türkiye Cezayir’den petrol ve doğalgaz alıp karşılığında gıda ürünleri, demir-çelik ve çeşitli makineler satar.

Alıntı