Cezayir'in nüfusu kaçtır

#1
Sponsorlu Bağlantılar
cezayirin nüfus bilgileri,
cezayirin nüfus artış oranı,
cezayir nüfus bilgileri


cezayir'in nüfusu kaçtır ?

Afrika kıtasının kuzeyinde yeralan Cezayir 'de yaklaşık 32.5 milyon insan yaşamaktadır.(2011)

Halkin % 99'a yakini Müslümandir. Kalan nüfusu katolik hiristiyanlar ve az sayidaki yahudiler olusturur. Müslümanlarin büyük çogunlugu Sünnidir. Sünnilerin de geneli Maliki, az bir kismi Hanefidir. % 0.5 oraninda da Ibadiler bulunmaktadir. Ibadiler haricilerin hayatta kalan tek kollaridir.

Cezayir Nüfus Bilgileri

Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.1 (erkek 4,722,076; kadın 4,539,713)
15-64 yaş: %67.1 (erkek 11,133,802; kadın 10,964,502)
65 yaş ve üzeri: %4.8 (erkek 735,444; kadın 834,554) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.22 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.35 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.88 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 29.87 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.26 yıl
erkeklerde: 71.68 yıl
kadınlarda: 74.92 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.89 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
Ulus: Cezayirli
Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap, Berber(Kabylie) Chaoui, Mezap, Tuvarig, %1 den az Avrupalılar
Dinler: Sünni Müslümanlar %99, Hıristiyan ve Museviler %1
Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %70
erkeklerin: %78.8
kadınların: %61 (2003)